Доволни ли сте

от обслужването в ЦМБ? :

Да
Отчасти
Не