CML
 

 


МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

 

ул. "Св. Г. Софийски"  № 1, 1431 София
тел. факс: (02) 952-23-93, (02) 952-16-45, e-mail: cml.mu.sofia@gmail.com, http://www.mu-sofia.bg

bar 600

 

Списанията, издавани от ЦМБ, МУ – София, са познати и търсени от няколко поколения български лекари, стоматолози и фармацевти като източник на оригинална и преводна специализирана научна информация. Те запознават с постиженията на медицинската наука  у нас и по света, с нови лекарствени средства и апаратура, с проблеми на клиничната практика и здравния мениджмънт. Насочени са към широка аудитория: медицински специалисти на всички нива, студенти и специализанти от цялата страна.

ОФЕРТИ ЗА РЕКЛАМНО УЧАСТИЕ В ИЗДАНИЯТА НА ЦМБ

 •  

Отпечатване на черно-бяла реклама и/или текст

150 лв./стр.

 •  

Отпечатване на многоцветна страница

  • авторска
  • реклама в книжно тяло
  • реклама на корица

 

480 лв.
600 лв.
720 лв.

 •  

Разпространение на готова вложка със списание

1,20 лв./брой

В цената е включен ДДС

 • При отпечатване на повече от една реклама се правят отстъпки по договаряне.
 • По желание на рекламодателя многоцветните реклами могат да бъдат придружени от безплатно отпечатване на 1 страница рекламен текст.

 

Цветната реклама за формат А4 трябва да бъде подадена с размер 21/29 см обрязано книжно тяло, готов за цветоотделяне файл формат *.tif, *.eps или *.pdf.


За контакти:

Ваня Герчева, връзки с обществеността

Тел. 02 952 62 60 и 02 952 31 71

GSM: 0888 282 422

e-mail: vania_gercheva@abv.bg

e-mail: cml_web@abv.bg

 

 


Към " Издания на ЦМБ"

Към "Редакционни и издателски услуги"

 
Към "Полезна информация"