Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Контакти

razdelitel

 

 

Emblema CMB

Медицински университет
Централна медицинска библиотека

ул. "Св. Г. Софийски" 1
1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© Медицински преглед 2003

 

 

 

 

 

 

 

 


Научен секретар:

доц. д-р Емил Паскалев
Клиника по нефрология и трансплантация
Александровска болница,
Медицински университет
ул. Св. Г. Софийски 1, София 1431
тел. 923-02-40
е-mail:
emilpaskalev@abv.bg

letter

Организационен секретар:
Ивета Митева
Централна медицинска библиотека

Медицински университет,
ул. Св. Г. Софийски 1, София 1431
тел. 952-23-93
e-mail:
iveta_miteva@abv.bg
 

letter

 
Целогодишен абонамент в ЦМБ - 48 лв.

 

Последна актуализация: 05.11.2015 г.

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ