Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

За списанието

razdelitel

Списание "Медицински преглед", познато като име на няколко поколения български лекари, е многопрофилно списание за оригинални научни разработки - статии, казуистика, обзори. Редовно застъпени са и рубрики като „Мениджмънт в здравеопазването“, „В помощ на практиката“ „Медицинска етика“, „История на медицината“ и др. Списанието е с безспорен научен характер. Изискванията към авторите са стандартните за българската научна медицинска периодика. Всеки материал, постъпил за публикуване в сп. "Медицински преглед", се рецензира от двама независими рецензенти. Редакционната колегия и Редакционният съвет на списанието включват над 30 хабилитирани специалисти от различни медицински области. Списанието е включено с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания. Всеки брой се обработва в БД Българска медицинска литература и в CABI Global Health Database

bullet Списанието е отворено за научни публикации в областта на медицината на специалисти от България
 и чужбина.
bulet Приемат се статии на български език, които не са публикувани другаде.
bulet Публикуването е безплатно.  
bullet

Списанието се обработва в БД БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА и в БД CABI: Global Health Database

emblema
Медицински университет
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1
1431 София
тел. / факс 952-23-93
е-mail:
cim@sun.medun.acad.bg

iveta_miteva@abv.bg

adress Целогодишен
абонамент в ЦМБ - 48 лв
.

 


За контакти:

Научен секретар:
проф. д-р Емил Паскалев

Клиника по нефрология и трансплантация
Александровска болница
Медицински университет
ул. Св. Г. Софийски 1, София 1431
тел. 923-02-40

e-mail:
emilpaskalev@abv.bg cim

Организационен секретар:
Ивета Митева
Централна медицинска библиотека
Медицински университет,
ул. Св. Г. Софийски 1, София 1431
тел. 952-23-93
e-mail:
iveta_miteva@abv.bg

 

 

Новости!!!

Последен брой:

4/2018Теми в областите:


лекарствена терапия
имунология
инфекциозни болести
редки болести
и др.

 

 

 

 

Сайтът се актуализира на два месеца с всеки нов брой. Последна актуализация: 18.05.2018 г.

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ