Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 54, 2018 г.

1/2018 2/2018 3/2018

4/2018

5/2018 6/2018

 

1'2018

bullet

ОБЗОРИА. Копчев и С. Монов. Индекси за оценка на болестната активност и терапевтичния отговор при псориатичен артрит. Част II: композитни индекси, качество на живот и глобална оценка на пациент и лекар - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 19-22.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ


С. Динева, П. Гецов, Б. Владимиров и К. Проданова. Вероятност за възникване на холецистит при периампуларен дуоденален дивертикул – математически модел - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 45-48.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Д. Вълчев, Зл. Илинов и Е. Обретенов. Случай на висока преживяемост след VATS талкова плевродеза за малигнен плеврален излив от мамарен карцином - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 49-53. (Резюме)
М. Баймакова, Г. Попов, Р. Андонова, В. Ковальова и К. Плочев. Инфекция с Epstein-Barr virus, дебютираща като неясно фебрилно състояние - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 54-58.
(Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Вeков и С. Джамбазов. Анализ разход/ефективност на комбинираните четирикомпонентни антиретровирусни терапии за лечение на HIV-1 позитивни пациенти в България (юли 2016) . - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 59-64. (Резюме)

 

Последна актуализация: 21.11.2017 г.


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ