Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 50, 2014 г.

1/2014 2/2014 3/2014

4/2014

5/2014 6/2014

bullet

ОБЗОРИ

М. Пишмишева и М. Баймакова. Хепатит Е вирусна инфекция -- подценена и недостатъчно позната  – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 5-12. (Резюме)
Д. Овчаров, Ю. Петрова и Л. Трайков. Съдова деменция. Ултразвукови възможности за диагностика – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 13-18. (Резюме)
М. Варадинова, Р. Методиевa и Н. Бояджиева. Епигенетични характеристики на ракови заболявания и тяхната фармакотерапия  – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 19-22. (Резюме)
Цв. Петранова. Диагностика на глюкокортикоид-индуцираната остеопороза  – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 23-28. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Т. Веков и Е. Григоров. Целево скринингово епидемиологично проучване на честотата на асимптомна сърдечна недостатъчност  – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 29-33. (Резюме)
М. Петрова, И. Петрова, Я. Желев, К. Стоянова, О. Григорова и Л. Трайков. Леките когнитивни нарушения при болестта на Хънтингтон  – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 34-38. (Резюме)
В. Манолов, В. Паскалева-Пейчева, М. Вeлизарова, С. Хаджидекова, В. Василев и К. Цачев. Хепсидин при диагностика на анемия при ревматоиден артрит  – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 39-42. (Резюме)
В. Спасов и А. Балтов. Лечение на пациенти с политравма и показания за интензивна ортопедична помощ  – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 43-50. (Резюме)

bullet

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

М. Баймакова, М. Пишмишева и К. Плочев. Специализация по инфекциозни болести -- настояще и бъдеще  – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 51-60. (Резюме)
В. Атанасов и К. Канев. Токсикологичен анализ при трансплантация на органи от трупни и живи донори  – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 61-64. (Резюме)

bullet

АКТУАЛНО

Н. Кълвачев. Вирусна хеморагична треска Ебола  – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 65-68. (Резюме)

 

bar

 

5'2014

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

М. Мухтаров. Кистна ехинококоза -- етиология, биология и епидемиология – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 5-12. (Резюме)
Н. Гешева, С. Михайлова, С. Лесичкова, А. Михайлова и Е. Наумова. Oбщ вариабилен имунен дефицит -- клинични и патогенетични аспекти – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 13-17. (Резюме)
Цв. Петранова. Trabecular Bone Score (TBS) -- нова възможност за ефективна клинична оценка на фрактурния риск – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 18-21. (Резюме)
Д. Тонев и И. Груев. Съвременни насоки в управлението на острата следоперативна болка – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 22-29. (Резюме)

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев, Б. Маркова, Ю. Мартева-Проевска и А. Колевски. Анализ на връзката между инфекциите на пикочните пътища и бъбречната недостатъчност при бъбречнотрансплантирани реципиенти – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 30-37. (Резюме)
Р. Владимирова, В. Стоянова, Ст. Кръстев и В. Миланова. Депресия по време на бременност и след раждане -- клинико-биологични характеристики – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 38-44. (Резюме)
Д. Кочев, Ю. Петрова, М. Петрова и Л. Трайков. Оценка на ехогенността на substantia nigra при болни с ранна паркинсонова болест – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 45-47. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

М. П. Атанасова. Спинална анестезия при пациент с постполио синдром – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 48-52. (Резюме)
А. Русева, Р. Лазарова, И. Костурков, В. Яначкова, С. Йорданова и Д. Николовска. Рядка локализация на карциноид и значението на хромогранин А – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 53-56. (Резюме)

 

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

А. Златарева, С. Сопотенски, М. Грозданова и Г. Петрова. Aнализ на разходите по диагнози, заплащани от НЗОК за амбулаторна терапия -- част ІІ – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 56-61. (Резюме)
И. Х. Петров. Гериатрична медицина. Елементи за концепция – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 62-68. (Резюме)


bar

 

 

4'2014

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

М. Николова и А. Илиев. Саркоидоза и бъбрек – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 5-9. (Резюме)
Ц. Цветанов. Глобуломаксиларни кисти  – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 10-13. (Резюме)
К. Якимова, Р. Николов, И. Тодоров и М. Христов. Лептин и GABA -- терморегулаторни взаимодействия – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 14-18. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

А. Шеф и М. Кадурина. Лазерно лечение на ангиокератоми на Fordyce в гениталната област – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 18-22. (Резюме)
Й. П. Йорданов. Едноетапна реконструкция на скалпа с местни ламба – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 23-29. (Резюме)
E. Петрова, Г. Симеонов, А. Иванова, Т. Мавроматис, С. Танчева, Л. Николчева, Н. Добрев, Р. Кръстева, И. Добринова, Р. Липева, М. Апостолова, Р. Раденков и Е. Добрева. Болести, регистрирани при профилактични медицински прегледи – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 30-35. (Резюме)
В. Манолов, Д. Йонова, Е. Възелов, М. Велизарова, В. Василев и К. Цачев. Корелация на хепсидин с някои показатели на железния статус при пациенти на хронична хемодиализа – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 36-38. (Резюме)
Н. Петрова, Ш. Мехрабиан, М. Райчева и Л. Трайков. Хомоцистеин и когнитивни нарушения след исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 39-44. (Резюме)

 

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

А. Златарева, С. Сопотенски, М. Грозданова и Г. Петрова. Aнализ на разходите за фармакотерапия на най-ресурсоемките заболявания, заплащани от НЗОК -- І част – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 45-52. (Резюме)

 

bullet

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

Т. Веков. Етика и лекарствена политика -- възможна ли е подобна съвместимост? – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 53-57. (Резюме)
С. Александрова-Янкуловска и Т. Веков. Етични аспекти на рекламата по отношение на общественото здраве – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 58-62. (Резюме)

 

bullet

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

В. Белчева и Е. Григоров. История на методите за контрацепция в древния свят: Египет, Гърция и Римската империя– Медицински преглед, 50, 2014, №4, 63-67. (Резюме)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bullet

РЕЦЕНЗИИ

А. Й. Джоров. Й. П. Йорданов. Експериментална микрохирургия -- основни принципи и техники – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 68.

 

bar

 

 

3'2014

bullet

ОБЗОРИ

С. Генова, Ст. Бичев и В. Беловеждов. Недребноклетъчните белодробни карциноми, EGFR/KRAS -- мутационна честота, расови различия и класификационни подходи – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 5-13. (Резюме)
А. Русева и Д. Николовска. Рискови фактори за карцинома на дебелото черво – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 14-18.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Н. Хубанов, Б. Златков и Ж. Филипов. Регистрирана заболяемост от болести на урогениталната система в Спешно приемно отделение на УМБАЛ „Александровска” – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 19-23. (Резюме)
Т. Стратева, Д. Атанасова, Св. Димов, К. Божкова, С. Райчева, А. Катранджиева, А. Димитрова, И. Иванова и И. Митов. Видова идентификация на клинично значими щамове от род Enterococcus -- приложение на микробиологични и молекулярногенетични методи в лабораторната практика – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 24-30. (Резюме)
Р. Владимирова, Д. Попова, E. Викентиева, И. Гълъбова, Л. Митев, И. Гигов и Ю. Райнов. Костимулаторни рецептори, експресирани при хронична лимфоцитна левкемия -- връзка с прогресията на заболяването – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 31-36. (Резюме)
Ж. Филипов, Б. Златков, Е. Паскалев, Н. Хубанов и Д. Свинаров. Сезонни вариации в нивото на 25-хидрокси витамин Д при български пациенти с бъбречна трансплантация – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 37-41.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Ст. Вълканов, П. Вълканов, К. Славейков и К. Трифонова. Проследяване на пациент със синдром на горна орбитална фисура след огнестрелна травма на главата -- 1 година по-късно – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 42-45. (Резюме)
Й. П. Йорданов, А. Шеф и Х. М. Ласо. Микрохирургична реконструкция на скалпа -- клиничен случай  – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 46-50.
(Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Т. Веков. Необходимост от интерпретиране и адаптиране на данните от фармакоикономическите оценки за нуждите на позитивен лекарствен списък – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 51-54. (Резюме)

bullet

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

Н. Щерева-Николова. Контрацепция -- етични, религиозни и финансови аспекти – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 55-60. (Резюме)
С. Александрова-Янкуловска. Нова ли е ревизираната Декларация от Хелзинки? – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 61-64.
(Резюме)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

М. Николова, П. Николов и М. Балева. Лактоферин в клиничната практика – Медицински преглед, 50, 2014, № 3, 65-68.

 

bar

 

 

2'2014

bullet

ОБЗОРИ

Б. Найденова-Стоева. Костни промени при муковисцидоза – Медицински преглед, 50, 2014, 2,5-10. (Резюме)
Р. Мекова, М. Боянов и Е. Меков. Алфа-1-антитрипсинов дефицит при захарен диабет тип 2 - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,11-16. (Резюме)
Е. Добрева. Съвременни методи за диагностика на Clostridium difficile инфекции - Медицински преглед,  50, 2014, № 2,17-24. (Резюме)
Д. Ташкова, С. Бачурска, Д. Стайков, Ц. Михалкова, П. Рашев и В. Беловеждов. Тъканна матрица -- мост между наука и диагностика - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,25-28. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Е. Григоров. Сравнително фармакоикономическо проучване на лекарството Asenapine за лечение на болни с биполярно афективно разстройство тип 1 в България -  Медицински преглед, 50, 2014, № 2,29-34. (Резюме)
Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев, Б. Маркова, Ю. Мартева-Проевска и А. Колевски. Приложение на Ренохелп М при пациенти с рецидивиращи уроинфекции - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,35-39. (Резюме)
C. Τsompos, C. Panoulis, K Τοutouzas, G. Ζografos and A. Papalois. Ефектът на антиоксиданта “U-74389G” върху хлоридните нива по време на исхемия-реперфузия увреда при плъхове  - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,40-44. (Резюме)
Р. Николов. Ефекти на натриев валпроат върху хипертермичната реакция при експериментален серотонинов синдром  - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,45-48. (Резюме)
Н. Петрова, Ш. Мехрабиан, М. Райчева и Л. Трайков. Честота на когнитивните нарушения и деменцията една година след исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,49-53. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Р. Комитова. Профилактика на HIV трансмисията от майка на дете - Медицински преглед, 50, 2014, № 2, 54-57. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков. Приложение на фармакоикономическите оценки и добавената стойност за пациента в лекарствената политика  - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,58-62. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Й. П. Йорданов, А. Шеф и В. Донкина. Правилният подбор на пациенти -- основна предпоставка за успешна практика в естетичната хирургия  - Медицински преглед, 50, 2014, № 2, 63-68. (Резюме)


bar

 

1'2014

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

Д. Йонова, Е. Възелов, И. Попов, И. Трендафилов, В. Папазов, И. Георгиева и Р. Бонева. Нови ефекти на някои от старите уремични токсини  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1, 5-7. (Резюме)
Р. Койчева, Е. Паскалев, М. Пенев и В. Цонева. Клинично приложение и прогностична стойност на сърдечните тропонини при пациенти с хронични бъбречни заболявания  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1, 8-13. (Резюме)
Р. Икономов. Изследване на очните движения  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1,14-17. (Резюме)
В. Манолов, Б. Атанасова, В. Василев, Д. Йонова, Е. Възелов, Б. Богов и К. Цачев. Хепсидин -- диагностични възможности при анемия на хронично бъбречно заболяване  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1,18-24. (Резюме)
А. Въткова. Предизвикателства в изучаването на професионалната заболяемост  - 50, 2014, № 1, 25-32. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

П. Иванов, П. Лалева, М. Иванов, Р. Комса-Пенкова, А. Измаилов и Л. Бешев. Вродени промени в тромбоцитната агрегация като рисков фактор за венозна тромбоза  - Медицински преглед, 50, 2014, 1,33-37. (Резюме)
К. Цонков, С. Асьов и В. Цанов. Основни проблеми на интрамедуларната остеосинтеза при проксимални фрактури на тибията  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1,38-41. (Резюме)
Кр. Казалъкова, Г. Георгиев и А. Байрактарова. Консервативно лечение с физикални средства при артрит на темпоро-мандибуларната става  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1, 42-46. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

М. П. Атанасова, А. Тодоров и Ст. Хинев. Метотрексат-индуциран пневмонит -- два клинични случая  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1,47-51. (Резюме)
Й. П. Йорданов, А. Шеф и Х. М. Ласо. Микрохирургична реконструкция на сложен дефект на средния лицев сегмент -- клиничен случай  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1,52-58. (Резюме)

 

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков. Неизползваните възможности за управление на разходите за лекарствени продукти в България  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1,59-63. (Резюме)
Пл. Попиванов. Ролята на българските медии и интернет мрежи във формирането на представите и оценките на гражданите за нравствения образ на лекаря  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1, 64-68. (Резюме)

 

Последна актуализация: 30.01.2015 г.


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ