Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 49, 2013 г.

1/2013 2/2013 3/2013

4/2013

1'2013

bullet

ОБЗОРИ

Цв. Димитров, Кр. Андреев и Зл. Янкова. Очни прояви при туберкулоза - 49, 2013, 1, . (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Зл. Янкова, Р. Иванчева, Ф. Щерев, В. Юрукова, Г. Белев, Н. Бояджиев, И. Дамянов, Д. Попов, С. Генова и С. Къртев. Коморбидност при ХОББ -- кумулиращ ефект на екзогенни и ендогенни фактори - 48,  2012, № 3, 40-45. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Е. Витева. Палиативни грижи в неврологията - 48, 2012, №2, 71-75. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

 

bullet

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

 

bullet

МЕНИДЖМЪНТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Т. Веков. Аптечен фармацевтичен пазар -- маркетингови стратегии, производители и медикаменти - 48, 2012, 4, 73-77. (Резюме)


 

Последна актуализация: 25.02.2013 г.


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ