Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 40, 2004 г.

 

Бр. 4'2004

bullet

ОБЗОРИ

Р. Комитова, Е. Александров и И. Христова. Инфекции, предавани от кърлежи - предизвикателства и проблеми - 40, 2004, № 4, 5-12. (Резюме)
М. Николова. Криоглобулинемия и криоглобулинемичен нефрит- 40, 2004, № 4, 13-17. (Резюме)
С. Филчев. Аспиринова астма- 40, 2004, № 4, 18-22. (Резюме)
Ж. Бонева, Вл. Христов, П. Попиванов, М. Боянов и Н. Темелкова. Методи за изследване на телесния състав- 40, 2004, № 4, 23-27. (Резюме)
С. Вълкова. Новости в лечението на атопичния дерматит - 40, 2004, № 4, 28-32. (Резюме)
Й. Йотов. Хормонозаместителна терапия за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания - мит или реалност? II част: Резултати от клинични изпитвания - 40, 2004, № 4, 33-42. (Резюме)
Е. Паскалев и П. Симеонов. Субституция на циклоспорин микроемулсия (Neoral) с нови генерични форми при бъбречнотрансплантирани пациенти - 40, 2004, № 4, 43-47. (Резюме)
Л. Деспотова-Толева. Относно предоставянето на медицинска информация на родители и пациенти- 40, 2004, № 4, 48-52. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

А. Галев, М. Кадурина, Й. Димова, П. Чобанова и Б. Димитров. Ролята на Blastocystis  hominis като патоген при пациенти с остра и хронична уртикария - 40, 2004, №4, 53-58. (Резюме)
В. Трънкова, А. Тончева и Ф. Мартинова. HLA антигенна предиспозиция към остеоартроза?на тазобедрената става и псориатичен артрит - 40, 2004, № 4, 59-62. (Резюме)
М. Станева, Ю. Й. Петрова, Т. Донова и П. Шотеков. Оценка на високоинтензивни сигнали при болни с клапно протезиране - 40, 2004, № 4, 63-66. (Резюме)
Вл. Христов, З. Каменов, М. Генова и М. Тодорова. Намаление на микроалбуминурията при пациенти със захарен диабет тип 2, лекувани със Sulodexide - 40, 2004, № 4, 67-71. (Резюме)
Т. Тасева и Ч. Начев. Време от първия преглед на болен с остър миокарден инфаркт до хоспитализацията - състояние на проблема на територията на София-област за периода 1996-2003 г. - 40, 2004, № 4, 72-80. (Резюме)
М. Шишенков. Автоматизация на уринни изследвания - опит и някои разсъждения- 40, 2004, № 4, 81-83. (Резюме)
Л. Катрова и Ж. Сурчева. Динамика на индивидуалните професионални кариери на жените стоматолози: настояще и бъдещи тенденции - 40, 2004, № 4, 84-89. (Резюме)
П. Петрунов, М. Аляков и А. Миланова. Определяне на мастнокиселинния състав в липиден компонент на серум и чернодробен хомогенат след външно гама-облъчване- 40, 2004, № 4, 90-94. (Резюме)

bullet

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

Л. Коева и Др. Коев. Има ли бъдеще хормонозаместителната терапия при менопауза? - 40, 2004, № 4, 95-97.
Р. Аргирова, Р. Коцева, П. Теохаров и З. Кълвачев. Първа специализирана среща на българските вирусолози - 40, 2004, № 4, 98.

bullet

РЕФЕРАТИ

Eprosartan mesylate веднъж дневно при лечението на възрастни пациенти с изолирана систолна хипертония: данни от 13-седмично двойно сляпо, плацебо-контролирано, паралелно, мултицентрово изследване- 40, 2004, № 4, 99-101.

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Т. Кантарджиев. Етиологична структура и етиотропна терапия на бактериалните пневмонии, придобити в обществото - 40, 2004, № 4, 102-104.

bar

 

Приложение 1 - Том 40, 2004 г.

И. Костова , И. Манолов , П. Атанасов. Биологични свойства на кумарините. Обзор - 40, 2004, Прил. 1, 26 с. (Резюме)

bar


Бр. 3'2004

bullet

ОБЗОРИ

М. Панчовска и Й. Шейтанов. Болки в долната част на гръбнака - 40, 2004, № 3, 5-9. (Резюме)
Сл. Павлова, Т. Хаджиолова, Р. Коцева и С. Филчев. Ролята на респираторно-синцитиалния вирус в детската патология. Възможности за диагностика и профилактика - 40, 2004, № 3, 10-14. (Резюме)
Р. Комитова. Маймунската вариола: новооткрита зооноза - 40, 2004, № 3, 15-19. (Резюме)
Б. Галунска, Д. Паскалев, Х. Диванян и Т. Янкова. Активни кислородни форми, ендогенни антиоксиданти и стомашна улцерогенеза - 40, 2004, № 3, 20-26. (Резюме)
Й. Йотов. Хормонозаместителна терапия за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания – мит или реалност? I част: Биологични предпоставки и резултати от епидемиологични проучвания - 40, 2004, № 3, 27-35. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Г. Попов и К. Плочев. Приоритети при инфекциозните болести в българската армия - анализ на данните за периода 1998-2003 г. - 40, 2004, № 3, 36-42. (Резюме)

Р. Рашков, Д. Янева, С. Монов, М. Балева и Кр. Николов. Лекарствено индуциран лупус - 40, 2004, № 3, 43-45. (Резюме)

К. Икономова, Б. Митева и Б. Борисов. Клетъчномедииран и хуморален имунитет при пациенти със злокачествени тумори и увреден нутритивен статус, подложени на хирургично лечение - 40, 2004, № 3, 46-50. (Резюме)

Вл. Григоров. Ротационна коронарна атеректомия – възможности и методика - 40, 2004, № 3, 51-54. (Резюме)

Е. Паскалев. Ренопротективен ефект на Enalapril при пациенти с хронична нефропатия на трансплантата - 40, 2004, № 3, 55-59. (Резюме)

Ж. Бонева и Вл. Христов. Промяна на метаболитната скорост в покой при лечение на затлъстяването с диета и Sibutramine hydrochloride (Reductil) - 40, 2004, № 3, 60-64. (Резюме)

Д. Йонова и В. Папазов. Лечение на хиперфосфатемията, важен симптом на реналната остеодистрофия, с RenaGel при болни на хемодиализа - 40, 2004, № 3, 65-68. (Резюме)

Д. Вичева. Измерване на носa с акустична ринометрия - 40, 2004, № 3, 69-73. (Резюме)

Р. Коларов. Някои проблеми на медицинското обслужване на болните със синдром на Sjogren - 40, 2004, № 3, 74-78. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

В. Томова, А. Гудев, Л. Миткова и З. Симеонова. Амиодарон-асоциирана камерна тахикардия тип torsade de pointes при пациентка с комбиниран ревматичен сърдечен порок - 40, 2004, № 3, 79-85. (Резюме)
А. Галев, Й. Димова и П. Чобанова.
Клинична характеристика на два случая с Vivax-malaria при военнослужещи, пребивавали в ендемично огнище
- 40, 2004, № 3, 86-89. (Резюме)
В. Кендерова, Р. Кабакчиева и И. Калев.
Имунна тромбоцитопенична пурпура, асоциирана с агенезия на десния бъбрек
- 40, 2004, № 3, 90-92. (Резюме)

bullet

РЕФЕРАТИ

Потенциални бъбречнопротективни ефекти на ангиотензин рецепторния блокер Eprosartan: преглед на предварителни изследвания за влиянието върху бъбреците - 40, 2004, № 3, 93-97.

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ц. Балдев. Антитяло-медиираната изолирана еритроаплазия и новите Препоръки за лечение на анемията при хронични бъбречни заболявания със стимулиращи еритропоезата средства - 40, 2004, № 3, 98-100.

bar

 

Бр. 2'2004

bullet

ОБЗОРИ

Р. Стефанов и Е. Дайна. Редките болести като клиничен и общественоздравен проблем - 40, 2004, № 2, 5-8. (Резюме)
С. Филчев. Eпидемията от тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) - една година по-късно- 40, 2004, № 2, 9-17. (Резюме)
Г. Ончев. Субсиндромен шизофренен спектър: шизотаксия и продроми- 40, 2004, № 2, 18-23. (Резюме)
Д. Йонова. Рискови фактори за развитието на съдовите калцификати при болни на диализно лечение - 40, 2004, № 2, 24-27. (Резюме)
Ю. Й. Петрова, А. Маринчев и И. Стайков. Оценката на дебелината на интима-медията - възможност за ранна диагностика на атеросклерозата - 40, 2004, № 2, 28-33. (Резюме)
Р. Трифонова и М. Стаменова. Роля на Notch-рецепторите в междуклетъчната сигнализация при различни биологични процеси - 40, 2004, № 2, 34-42. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

К. Витлиянова, Н. Фесчиева, Е. Шипковенска и Р. Црънчева. Различия в характеристиките и прогнозата по пол при пациенти, преживели остър миокарден инфаркт – 5-годишно проследяване - 40, 2004, № 2, 43-49. (Резюме)
К. Икономова, Б. Митева и Б. Борисов. Периоперативни промени в имуноглобулините и някои острофазови протеини при пациенти с различна по тежест оперативна интервенция и увреда в нутритивния статус - 40, 2004, № 2, 50-54. (Резюме)
Е. Паскалев. Лечение с еритропоетин при бъбречнотрансплантирани пациенти в ранния постоперативен период - 40, 2004, № 2, 55-60. (Резюме)
Л. Камбова, А. Котева и З. Краев. Ефект на суплементацията с есенциални аминокиселини и техните кетоаналози при пациенти, лекувани с континюирана амбулаторна перитонеална диализа - 40, 2004, № 2, 61-64. (Резюме)
Ю. Раденкова-Саева, Ф. Мартинова, В. Трънкова и А. Хубенова. Приложение на човешки албумин в спешната токсикологична практика - 40, 2004, № 2, 65-68. (Резюме)
Г. Арнаудов. Лечение на хроничната лимфоцитна левкемия с Bendamustine hydrochloride - 40, 2004, № 2, 69-72. (Резюме)
М. Ал-Саади и Мл. Григоров. Някои сърдечно-съдови ефекти на Catha edulis - амфетаминоподобният растителен продукт, широко разпространен в Йемен - 40, 2004, № 2, 73-76. (Резюме)
Е. Димитракова и Д. Димитраков. Проучвания върху серумното ниво на някои плацентарни ангиогенни протеини при прееклампсия - 40, 2004, № 2, 77-80. (Резюме)

bullet

РЕФЕРАТИ

Мицел-асоциираният протеин в епоетиновите препарати: рисков фактор за имуногенност? - 40, 2004, № 2, 81-84.

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Лечение на бъбречната анемия - 40, 2004, № 2, 85-100.

bar

 

1'2004

bullet

ОБЗОРИ

С. Вълкова. Какво ново в патофизиологията на акнето? - 40, 2004, № 1, 5-9. (Резюме)
Е. Паскалев. Бъбречна трансплантация и сърдечни заболявания - 40, 2004, № 1, 10-14. (Резюме)
Д. Вичева. Диагностика и лечение на носни полипи - 40, 2004, № 1, 15-17. (Резюме)
И. Кунева. Епидемиология и класификация на очните травми - 40, 2004, № 1, 18-21. (Резюме)
А. Сакарев и П. Теохаров. Мутации в генома на хепатитния В-вирус и тяхното значение - 40, 2004, № 1, 22-32. (Резюме)
М. Николова. Еритропоетин и еритропоетиново лечение. Част II. Приложение на еритропоетин при хирургични пациенти. Еритропоетиново лечение на анемията при хронична застойна сърдечна недостатъчност, HIV инфекция, анемия на недоносените и при други състояния на хипоксия - 40, 2004, № 1, 33-37. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Р. Аргирова. Човешкият имунодефицитен вирус (НІV) като фактор на еволюцията - 40, 2004, № 1, 38-42. (Резюме)
Г. Попов. Разпространение на острите вирусни хепатити в българската армия - клинико-епидемиологичен анализ за периода 1996-2002 г. - 40, 2004, № 1, 43-49. (Резюме)
В. Тодоров, П. Ставрев, П. Мартев, П. Шиков и A. Минчева. Лечение на реналната анемия при хронична бъбречна недостатъчност: Има ли връзка между терапевтичия резултат и начина на аплициране на еритропоетина? - 40, 2004, № 1, 50-54. (Резюме)
Л. Попов, К. Кунев, С. Райков и С. Вълчева. Клиничен опит при лечението на ранен карцином на глотисния етаж на ларинкса - 40, 2004, № 1, 55-57. (Резюме)
Д. Йонова, Р. Гарсиа и Ф. Валдерабано. Липиден профил при болни на хемодиализа, лекувани с еритропоетин - 40, 2004, № 1, 58-60. (Резюме)
М. Aл-Саади и Мл. Григоров. Ролята на растението Catha edulis във възникването на случаите на дилатативна кардиомиопатия в Йемен - 40, 2004, № 1, 61-64. (Резюме)
Ю. Петрова. Клинични и електромиографски проучвания при болни с невропатия при хронична обструктивна белодробна болест - 40, 2004, № 1, 65-68. (Резюме)
В. Цонева, Р. Кацарова, Д. Бекяров, Й. Кръстева и Н. Атанасов. Лабораторното участие в три "приоритетни програми" на НЗОК: теория и реализация - 40, 2004, № 1, 69-74. (Резюме)
А. Тончева и Б. Бочев. Сравнително проучване на ефекта, поносимостта и страничните действия при лечението на болни с остеоартроза с Voltaren 0,050, Diclac 0,075 или Diclofenac duo 0,075 - 40, 2004, № 1, 75-79. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

М. Боянов, Ц. Бонева, Д. Бакалов, В. Карамфилова и В. Христов. Случай на рецидивиращ хиперкортизолизъм - 40, 2004, № 1, 80-83. (Резюме)Л. Митев, Р. Станчев, Р. Владимирова и Ю. Райнов. Два случая с хронично миелопролиферативно заболяване и нови хромозомни аномалии - 40, 2004, № 1, 84-87. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Мл. Григоров. Артериалната хипертония. Как да се справяме с нея в условията на доболничната помощ? (Роля на АСЕ инхибиторите и еналаприл малеат) - 40, 2004, № 1, 88-93.
Указания за специалисти по клинична хипертония на Европейското дружество по хипертония - 40, 2004, № 1, 94-95.

bullet

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

С. Филчев. Новото в генетиката на бронхиалната астма - 40, 2004, № 1, 96-97.

bullet

РЕЦИНЗИИ

Й. Йорданов, Д. Радойнова - Съдебномедицинска остеологична експертиза - 40, 2004, № 1, 98-99.
"Компютеризация в социалната медицина" - eлектронен диск - 40, 2004, № 1, 99.

 

Последна актуализация: 01.02.2013 г.

 

bar

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ