Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 40, 2004 г.

 

Бр. 4'2004

bullet

ОБЗОРИ

Р. Комитова, Е. Александров и И. Христова. Инфекции, предавани от кърлежи - предизвикателства и проблеми - 40, 2004, № 4, 5-12. (Резюме)
М. Николова. Криоглобулинемия и криоглобулинемичен нефрит- 40, 2004, № 4, 13-17. (Резюме)
С. Филчев. Аспиринова астма- 40, 2004, № 4, 18-22. (Резюме)
Ж. Бонева, Вл. Христов, П. Попиванов, М. Боянов и Н. Темелкова. Методи за изследване на телесния състав- 40, 2004, № 4, 23-27. (Резюме)
С. Вълкова. Новости в лечението на атопичния дерматит - 40, 2004, № 4, 28-32. (Резюме)
Й. Йотов. Хормонозаместителна терапия за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания - мит или реалност? II част: Резултати от клинични изпитвания - 40, 2004, № 4, 33-42. (Резюме)
Е. Паскалев и П. Симеонов. Субституция на циклоспорин микроемулсия (Neoral) с нови генерични форми при бъбречнотрансплантирани пациенти - 40, 2004, № 4, 43-47. (Резюме)
Л. Деспотова-Толева. Относно предоставянето на медицинска информация на родители и пациенти- 40, 2004, № 4, 48-52. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

А. Галев, М. Кадурина, Й. Димова, П. Чобанова и Б. Димитров. Ролята на Blastocystis  hominis като патоген при пациенти с остра и хронична уртикария - 40, 2004, №4, 53-58. (Резюме)
В. Трънкова, А. Тончева и Ф. Мартинова. HLA антигенна предиспозиция към остеоартроза?на тазобедрената става и псориатичен артрит - 40, 2004, № 4, 59-62. (Резюме)
М. Станева, Ю. Й. Петрова, Т. Донова и П. Шотеков. Оценка на високоинтензивни сигнали при болни с клапно протезиране - 40, 2004, № 4, 63-66. (Резюме)
Вл. Христов, З. Каменов, М. Генова и М. Тодорова. Намаление на микроалбуминурията при пациенти със захарен диабет тип 2, лекувани със Sulodexide - 40, 2004, № 4, 67-71. (Резюме)
Т. Тасева и Ч. Начев. Време от първия преглед на болен с остър миокарден инфаркт до хоспитализацията - състояние на проблема на територията на София-област за периода 1996-2003 г. - 40, 2004, № 4, 72-80. (Резюме)
М. Шишенков. Автоматизация на уринни изследвания - опит и някои разсъждения- 40, 2004, № 4, 81-83. (Резюме)
Л. Катрова и Ж. Сурчева. Динамика на индивидуалните професионални кариери на жените стоматолози: настояще и бъдещи тенденции - 40, 2004, № 4, 84-89. (Резюме)
П. Петрунов, М. Аляков и А. Миланова. Определяне на мастнокиселинния състав в липиден компонент на серум и чернодробен хомогенат след външно гама-облъчване- 40, 2004, № 4, 90-94. (Резюме)

bullet

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

Л. Коева и Др. Коев. Има ли бъдеще хормонозаместителната терапия при менопауза? - 40, 2004, № 4, 95-97.
Р. Аргирова, Р. Коцева, П. Теохаров и З. Кълвачев. Първа специализирана среща на българските вирусолози - 40, 2004, № 4, 98.

bullet

РЕФЕРАТИ

Eprosartan mesylate веднъж дневно при лечението на възрастни пациенти с изолирана систолна хипертония: данни от 13-седмично двойно сляпо, плацебо-контролирано, паралелно, мултицентрово изследване- 40, 2004, № 4, 99-101.

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Т. Кантарджиев. Етиологична структура и етиотропна терапия на бактериалните пневмонии, придобити в обществото - 40, 2004, № 4, 102-104.

bar

 

Приложение 1 - Том 40, 2004 г.

И. Костова , И. Манолов , П. Атанасов. Биологични свойства на кумарините. Обзор - 40, 2004, Прил. 1, 26 с. (Резюме)

bar


 

Бр. 3'2004

bullet

ОБЗОРИ

М. Панчовска и Й. Шейтанов. Болки в долната част на гръбнака - 40, 2004, № 3, 5-9. (Резюме)
Сл. Павлова, Т. Хаджиолова, Р. Коцева и С. Филчев. Ролята на респираторно-синцитиалния вирус в детската патология. Възможности за диагностика и профилактика - 40, 2004, № 3, 10-14. (Резюме)
Р. Комитова. Маймунската вариола: новооткрита зооноза - 40, 2004, № 3, 15-19. (Резюме)
Б. Галунска, Д. Паскалев, Х. Диванян и Т. Янкова. Активни кислородни форми, ендогенни антиоксиданти и стомашна улцерогенеза - 40, 2004, № 3, 20-26. (Резюме)
Й. Йотов. Хормонозаместителна терапия за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания – мит или реалност? I част: Биологични предпоставки и резултати от епидемиологични проучвания - 40, 2004, № 3, 27-35. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Г. Попов и К. Плочев. Приоритети при инфекциозните болести в българската армия - анализ на данните за периода 1998-2003 г. - 40, 2004, № 3, 36-42. (Резюме)

Р. Рашков, Д. Янева, С. Монов, М. Балева и Кр. Николов. Лекарствено индуциран лупус - 40, 2004, № 3, 43-45. (Резюме)

К. Икономова, Б. Митева и Б. Борисов. Клетъчномедииран и хуморален имунитет при пациенти със злокачествени тумори и увреден нутритивен статус, подложени на хирургично лечение - 40, 2004, № 3, 46-50. (Резюме)

Вл. Григоров. Ротационна коронарна атеректомия – възможности и методика - 40, 2004, № 3, 51-54. (Резюме)

Е. Паскалев. Ренопротективен ефект на Enalapril при пациенти с хронична нефропатия на трансплантата - 40, 2004, № 3, 55-59. (Резюме)

Ж. Бонева и Вл. Христов. Промяна на метаболитната скорост в покой при лечение на затлъстяването с диета и Sibutramine hydrochloride (Reductil) - 40, 2004, № 3, 60-64. (Резюме)

Д. Йонова и В. Папазов. Лечение на хиперфосфатемията, важен симптом на реналната остеодистрофия, с RenaGel при болни на хемодиализа - 40, 2004, № 3, 65-68. (Резюме)

Д. Вичева. Измерване на носa с акустична ринометрия - 40, 2004, № 3, 69-73. (Резюме)

Р. Коларов. Някои проблеми на медицинското обслужване на болните със синдром на Sjogren - 40, 2004, № 3, 74-78. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

В. Томова, А. Гудев, Л. Миткова и З. Симеонова. Амиодарон-асоциирана камерна тахикардия тип torsade de pointes при пациентка с комбиниран ревматичен сърдечен порок - 40, 2004, № 3, 79-85. (Резюме)
А. Галев, Й. Димова и П. Чобанова.
Клинична характеристика на два случая с Vivax-malaria при военнослужещи, пребивавали в ендемично огнище
- 40, 2004, № 3, 86-89. (Резюме)
В. Кендерова, Р. Кабакчиева и И. Калев.
Имунна тромбоцитопенична пурпура, асоциирана с агенезия на десния бъбрек
- 40, 2004, № 3, 90-92. (Резюме)

bullet

РЕФЕРАТИ

Потенциални бъбречнопротективни ефекти на ангиотензин рецепторния блокер Eprosartan: преглед на предварителни изследвания за влиянието върху бъбреците - 40, 2004, № 3, 93-97.

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ц. Балдев. Антитяло-медиираната изолирана еритроаплазия и новите Препоръки за лечение на анемията при хронични бъбречни заболявания със стимулиращи еритропоезата средства - 40, 2004, № 3, 98-100.

bar

 

Бр. 2'2004

bullet

ОБЗОРИ

Р. Стефанов и Е. Дайна. Редките болести като клиничен и общественоздравен проблем - 40, 2004, № 2, 5-8. (Резюме)

С. Филчев. Eпидемията от тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) - една година по-късно- 40, 2004, № 2, 9-17. (Резюме)

Г. Ончев. Субсиндромен шизофренен спектър: шизотаксия и продроми- 40, 2004, № 2, 18-23. (Резюме)

Д. Йонова. Рискови фактори за развитието на съдовите калцификати при болни на диализно лечение - 40, 2004, № 2, 24-27. (Резюме)

Ю. Й. Петрова, А. Маринчев и И. Стайков. Оценката на дебелината на интима-медията - възможност за ранна диагностика на атеросклерозата - 40, 2004, № 2, 28-33. (Резюме)

Р. Трифонова и М. Стаменова. Роля на Notch-рецепторите в междуклетъчната сигнализация при различни биологични процеси - 40, 2004, № 2, 34-42. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

К. Витлиянова, Н. Фесчиева, Е. Шипковенска и Р. Црънчева. Различия в характеристиките и прогнозата по пол при пациенти, преживели остър миокарден инфаркт – 5-годишно проследяване - 40, 2004, № 2, 43-49. (Резюме)

К. Икономова, Б. Митева и Б. Борисов. Периоперативни промени в имуноглобулините и някои острофазови протеини при пациенти с различна по тежест оперативна интервенция и увреда в нутритивния статус - 40, 2004, № 2, 50-54. (Резюме)

Е. Паскалев. Лечение с еритропоетин при бъбречнотрансплантирани пациенти в ранния постоперативен период - 40, 2004, № 2, 55-60. (Резюме)

Л. Камбова, А. Котева и З. Краев. Ефект на суплементацията с есенциални аминокиселини и техните кетоаналози при пациенти, лекувани с континюирана амбулаторна перитонеална диализа - 40, 2004, № 2, 61-64. (Резюме)

Ю. Раденкова-Саева, Ф. Мартинова, В. Трънкова и А. Хубенова. Приложение на човешки албумин в спешната токсикологична практика - 40, 2004, № 2, 65-68. (Резюме)

Г. Арнаудов. Лечение на хроничната лимфоцитна левкемия с Bendamustine hydrochloride - 40, 2004, № 2, 69-72. (Резюме)

М. Ал-Саади и Мл. Григоров. Някои сърдечно-съдови ефекти на Catha edulis - амфетаминоподобният растителен продукт, широко разпространен в Йемен - 40, 2004, № 2, 73-76. (Резюме)

Е. Димитракова и Д. Димитраков. Проучвания върху серумното ниво на някои плацентарни ангиогенни протеини при прееклампсия - 40, 2004, № 2, 77-80. (Резюме)


bullet

РЕФЕРАТИ

Мицел-асоциираният протеин в епоетиновите препарати: рисков фактор за имуногенност? - 40, 2004, № 2, 81-84.

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Лечение на бъбречната анемия - 40, 2004, № 2, 85-100.

bar

 

1'2004

bullet

ОБЗОРИ

Р. Панчева и Б. Върбанова. Паникулити - 39, 2003, № 1, 5-10. (Резюме)
И. Димова. Генетични аспекти на овариалния карцином - 39, 2003, № 1, 11-15. (Резюме)
В. Хаджидекова и Ж. Василева. Риск и полза в рентгеновата диагностика - 39, 2003, № 1, 16-22. (Резюме)
А. Гудев. Място на пероралните магнезиеви препарати в лечението на сърдечно-съдовите заболявания - 39, 2003, № 1, 23-26. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Н. Големанов и В. Додунекова. Смъртност от мозъчносъдова болест в третата възраст (България, 1981-2000) - 39, 2003, № 1, 27-31. (Резюме)
Кр. Николов, Р. Рашков, Зл. Коларов, Зл. Янкова, Д. Петрова, М. Балева, Б. Бояновски, Ч. Дикова, Ж. Карагьозова и Пл. Яковлиев.
нтифосфолипиден синдром - значение на определянето на антителата срещу фосфолипиди - 39, 2003, № 1, 32-36. (Резюме)

С. Филчев, В. Димов, Л. Райчева, В. Исаев и И. Калев. Инхалаторният флутиказон пропионат в лечението на бронхиалната астма при деца от 1- до 4-годишна възраст. - 39, 2003, № 1, 37-40. (Резюме)
Е. Паскалев. Лечение с Eprosartan Mesylate (Teveten) при бъбречнотрансплантирани пациенти. - 39, 2003, № 1, 41-45. (Резюме)
А. Йотов. Принципи на оперативното лечение на счупванията на ацетабулума. - 39, 2003, № 1, 46-55. (Резюме)
Е. Янев, С. Лазаров, М. Балуцов, П. Кенаров, Р. Панков и А. Момчилова. Влияние на изкуствената перфлуоровъглеродна кръв FC-43 emulsion върху състава и някои биофизични параметри на алвеоларния сърфактант при зайци - 39, 2003, № 1, 56-59. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

М. Правчанска-Семкова, В. Матеев и М. Балева. Хранителна анафилаксия към растителни храни, провокирана от физическо усилие - описание на три клинични случая. - 39, 2003, № 1, 60-64. (Резюме)
Р. Кабакчиева, П. Переновска, В. Кендерова и И. Калев. Мозъчен кръвоизлив при хемофилия В - 39, 2003, № 1, 65-67. (Резюме)
Б. Върбанова, Е. Магунска и Е. Дянков. CINCA синдром - диагностични дилеми и десетгодишно проследяване на болен - 39, 2003, № 1, 68-73. (Резюме)
И. Делибалтов, Й. Маринова и С. Стоичкова. Първи случай на аортокоронарен байпас при пациент на хронична хемодиализа в България - 39, 2003, № 1, 74-76. (Резюме)

 

Последна актуализация: 01.02.2013 г.

 

bullet

КАЗУИСТИКА

 

bullet

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

 

bar

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ