Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве


razdelitel

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ. Проверете тук!

 

 

 

 

Том 47, 2011 Том 46, 2010 Том 45, 2009 г. Том 44, 2008 г. Том 43, 2007 г.
1/2011 1/2010 1/2009 1/2008 1/2007
2/2011 2/2010 2/2009 2/2008 2/2007
3/2011 3/2010 3/2009 3/2008 3/2007
4/2011 4/2010 4/2009 4/2008 4/2007

 

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ