Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

 

Letters to the Editors (Писма до редакцията)

razdelitel

 

Том 54, 2018 г.

1/2018 2/2018 3/2018

4/2018

5/2018 6/2018

 

 

bullet 2'2018

Преаурикуларно локализиран нодуларен меланом в напреднала възраст - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 62-64.
Н. Цекова-Трайкович, Г. Пехливанов, У. Волина, Г. Чернев.

 

Последна актуализация: 13.01.2018 г.

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ