Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

 

Letters to the Editors (Писма до редакцията)

razdelitel

 

Том 53, 2017 г.

1/2017 2/2017 3/2017

4/2017

5/2017 6/2017

 

razdelitel

 

bullet 5'2017

Хемангиом на ушната мида: елегантен хирургичен подход - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 61-63. 
Н. Цекова-Трайкович, Г. Пехливанов, У. Волина, К. Войчу и Г. Чернев

 

razdelitel

 

bullet 4'2017

Верукозен карцином с фронтална локализация: разтегателна пластика като възможна терапевтична опция - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 58-60.
Н. Цекова-Трайкович, Г. Пехливанов, У. Волина и Г. Чернев.


Базоцелуларен карцином на носа -- хирургичен подход  като най-правилен избор на лечение? - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 61-63.

П. Пенев, У. Волина и Г. Чернев.

 

razdelitel

 

bullet 3'2017

Преаурикуларно локализиран нодуларен меланом в напреднала възраст - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 62-64.
Н. Цекова-Трайкович, Г. Пехливанов, У. Волина, Г. Чернев.

 

Последна актуализация: 13.11.2017 г.

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ