Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

 

Letters to the Editors (Писма до редакцията)

razdelitel

 

Том 52, 2016 г.

 

bullet 6'2016

Lentigo maligna - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 56-59.
Г. Чернев, А. Чокоева, И. Лозев, И. Пидакев, Дж. Патерсън.
1. Prof. Georgi Tchernev – corresponding author,  Medical Institute of Ministry of Interior (MVR), Department of Dermatology, Venereology and Dermatologic Surgery; General Skobelev blvd. 79; 1606 Sofia, Bulgaria, Tel: 00359 885 588424; e-mail: georgi_tchernev@yahoo.de
2. Dr. Anastasiya Chokoeva 3Department of Dermatology and Venereology, Medical Faculty, Medical University - 4000 Plovdiv, Bulgaria; e-mail: assia_chokoeva@abv.bg
3 Assoc. Prof Ilia Lozev, MD, 4Department of General, Vascular and Abdominal Surgery, Medical Institute of Ministry of Interior (MVR  Sofia), 79 General Skobelev Blvd., 1606 Sofia Bulgaria; e-mail: ilialozev@gbg.bg
4. Ivan Pidakev, PhD, e-mail: ipidakev@abv.bg
5 Prof. James W. Patterson, MD, 5Department of Pathology, University of Virginia Health System, 1215 Lee Street, Box 800214; Charlottesville, VA 22908;
e-mail: jwp9e@virginia.edu

 

razdelitel

 

 

bullet 5'2016

Стратегии за лечение на кожен рак: назад в бъдещето? - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 63-64.
Г. Чернев, Дж. Патерсън и А. Чокоева.
G. Tchernev1, J. W. Patterson2 and A. A. Chokoeva3,4
1,3 Prof. Georgi Tchernev – corresponding author,  Medical Institute of Ministry of Interior (MVR), Department of Dermatology, Venereology and Dermatologic Surgery; General Skobelev blvd. 79; 1606 Sofia, Bulgaria, Tel: 00359 885 588424; e-mail: georgi_tchernev@yahoo.de
2James W. Patterson, MD; Department of Pathology, University of Virginia Health System, 1215 Lee Street, Box 800214; Charlottesville, VA 22908; e-mail: jwp9e@virginia.edu
Dr Anastasiya Atanasova Chokoeva
3“Onkoderma” – Policlinic for Dermatology and Dermatologic Surgery, General Skobelev 26 blvd.,
1606 Sofia, Bulgaria
4Department of Dermatology and Venereology; Medical University of Plovdiv; 4000 Plovdiv, Bulgaria; e-mail: assia_chokoeva@abv.bg; tel: 00359 897947476

 

razdelitel
 
bullet 3'2016

Саркоиден тип реакции: нов паранеопластичен признак за меланомна или ракова прогресия? Медицински преглед, 52, 2016,  3, 68.
Г. Чернев, А. Чокоева и Т. Лоти.

 

razdelitel

 

bullet 2'2016

АDCRSTR и "закъснялата диагноза на кожните тумори"  -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 2, 66-67.
Г. Чернев, А. Чокоева, И. Бакърджиев и Т. Лоти.


razdelitel

 

bullet 1'2016

Неглижирани напреднали гигантски сквамозноклетъчни карциноми и цетуксимаб: революцията на моноклоналните антитела - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 65-66
Г. Чернев, И. Бакърджиев, А. Чокоева, У. Волина и Т. Лоти

 

Недерматофитни форми на тинея капитис -- нови етиопатогенетични аспекти и бъдещи терапевтични опции - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 67-68.
А. Чокоева, Л. Зисова, Т. Лоти и Г. Чернев

 

Последна актуализация: 22.03.2017 г.

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ