Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

 

Letters to the Editors (Писма до редакцията)

razdelitel

 

Том 51, 2015 г.

 

 

bullet 6'2015

 

Експресията на IMP-3 при невус и меланома: Още ли няма светлина в края на тунела? - Медицински преглед, 51, № 6, 67-68.
А. Чокоева, Г. Чернев, У. Волина и Т. Лоти

razdelitel

 

bullet 5'2015

 

Плексиформена мутилираща неврофиброматоза -- непредсказуемото заболяване: нови данни от изследвания  - Медицински преглед, 51, № 5, 65.
Г. Чернев, А. Чокоева, У. Волина и Т. Лоти.

 

 

Последна актуализация: 17.12.2015 г.

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ