Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

 

Казуистика

razdelitel

 

Том 52, 2016 г.

 

bullet 6'2016


Tinea capitis adultorum вече не е казуистика - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 40-44.
Л. Зисова1, A. Чокоева1, Г. Чернев2, T. Лоти3
1Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет – Пловдив
2Катедра по дерматология и венерология, Медицински институт на MВР – София
3Катедра по дерматология, Университет „Г. Маркони” – Рим
Резюме: Tinea capitis (TC) представлява гъбична инфекция на скалпа, характерна за детската възраст, докато появата ù в напреднала възраст обикновено се счита за казуистична. Напоследък се съобщава за множество промени както в епидемиологията, така и в етиологията на заболяването, като новите тенденции в рамките на променящия се модел на инфекцията приковават вниманието на учените от цял свят. Понастоящем се смята че етиологията за заболяването е променлива, като зависи от пола, възрастта и общото състояние на пациента. Също нов аспект представлява увеличаването на честотата на Tinea capitis сред възрастни пациенти. Ако честотата на ТС при възрастни пациенти преди е представлявала по-малко от 1% от всички случаи, в момента се съобщава за повишаване на честота на инфекцията в напреднала възраст от 1% до 3-5%, дори до 11% в различни проучвания. Представяме серия случаи на здрави възрастни пациенти, с потвърдена Tinea capitis, като фокусираме вниманието върху атипичната клинична картина на инфекцията в напреднала възраст, която може да доведе до погрешна диагноза, включително други инфекции на капилициума или алопеция-подобни състояния. Разглеждаме динамиката на заболяването, която зависи от множество фактори, включително възраст, пол, географски регион, а също и от изследвания период. Лекарите трябва да са наясно, че Tinea capitis adultorum вече не е рядко срещано заболяване и поради това следва да се има предвид в диференциално диагностичен план и при възрастни пациенти.
Ключови думи tinea capitis, възрастни пациенти, диагноза, терапия
Адрес за кореспонденция: Проф. Георги Чернев, Клиника по дерматология, венерология и дерматологична хирургия, Медицински институт на МВР, бул. Ген. Скобелев 79, 1606 София, e-mail: georgi_tchernev@yahoo.de

 

 

Случай с гигантска хиатална херния - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 45-48.
А. Коцев1 и Н. Чернев2
1Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ – София
2Катедра по рентгенология, МУ – София
Резюме: Честотата на хиаталната херния се увеличава с напредване на възрастта. Етиологията ѝ не е изяснена. По-голямата част от пациентите с хиатална херния нямат симптоми. Хиаталната херния понякога се нарича „великият имитатор“, защото наподобява различни заболявания. Представяме клиничен случай на гигантска хиатална херния при възрастна жена с оплаквания, част от които могат да се дължат на установената хиатална херния.
Ключови думи: херния, стомах, хранопровод, ендоскопия, pентгеново изследване
Адрес за кореспонденция: Д-р Андрей Коцев, д.м., Отделение по гастроентерология, УМБАЛ „Александровска“, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София, е-mail: dr_andrey_kotzev@abv.bg

 

 

razdelitel

 

bullet 5'2016

 

Глобуломаксиларна киста – доклад на клиничен случай - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 46-48.
Ц. Цветанов1, Г. Иванов2
1Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина
2Катедра по обща и клинична патология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив
Резюме: В исторически аспект първото описание на глобуломаксиларни кисти е дадено от Thoma (1937). Глобуломаксиларните кисти са разположени между горния страничен резец и кучешкия зъб. Формата е обърната крушовидна. Целта на настоящата публикация е да се представи рядък случай на глобуломаксиларна киста на максилата, оперативно отстранена след отделяне на вестибуларно мукопериостално ламбо.
Ключови думи: глобуломаксиларна киста, лечение, симптоматика
Адрес за кореспонденция: Д-р Цветан Цветанов, д.м., Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, бул. „Христо Ботев“ 3, 4000 Пловдив, тел. 0898325332.

 

razdelitel

 

bullet 4'2016

 


Опасният дует сифилис  и HIV инфекция -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 57-65.
Р. Kомитова(1, 4), К. Чудомирова(2, 3), Е. Трaянова(3) и В. Георгиева(1, 4)
(1)Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет -- Пловдив
(2)Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет -- Пловдив
(3)Клиника по кожни и венерически болести,  УМБАЛ ” Св. Георги” -- Пловдив
(4)Клиника по инфекциозни болести,  УМБАЛ ” Св.Георги” -- Пловдив
Резюме: HIV инфекцията и сифилисът засягат сходни групи пациенти, особено мъже, правещи секс с мъже (MSM), и коинфекциите са чести. Сифилисът улеснява HIV трансмисията, затова диагнозата и лечението на сифилиса може да я редуцират. С изключение на малки различия сифилисът протича еднакво при HIV инфектираните и неинфектираните. При всички HIV инфектирани трябва да се мисли за възможността за сифилис, вкл. и невросифилис. Въпреки подобреното разбиране на взаимодействието между двете инфекции, редица въпроси остават нерешени. При ранен сифилис и HIV коинфекция е необходимо продължително лечение с пеницилин. Ранното откриване и лечение на неотдавнашните сексуални партньори е потенциал за превенция на разпространението на двете инфекции.
Ключови думи: НІV, сифилис, коинфекция, невросифилис
Aдрес за кореспонденция: Доц. д-р Р. Комитова, Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св. Георги”, бул. „Пещерско шосе” № 66, 4000 Пловдив, e-mail: radkakomitova@yahoo.com

 

 

Бифосфонатна некроза на горна и долна челюст -- клиничен случай -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 66-68
Ц. Цветанов и А. Бакърджиев

Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив
Резюме: Бифосфонатите са аналог на пирофосфатите, които са естествени модулатори на костния метаболизъм, синтезирани и използвани са още от 19. век, но тяхната in vitro способност да инхибират преципитацията на калциевия фосфат е приложена клинично през 1960 г. Бифосфонат-асоциираната некроза е рядък клиничен феномен, свързан с антиостеокластна, антиангиогенна активност и инхибиращо действие върху ендотелноклетъчната пролиферация. Целта на настоящата публикация е да се представи случай на пациентка с бифосфонатна некроза на горна и долна челюст след проведена зъбна екстракция и интравенозно лечение със Zometa® по повод метапроцеси в костите след карцином на дясната гърда. Лечението в този случай на бифосфонатната некроза включва антибиотична и антифунгална терапия.
Ключови думи: бифосфонати, зъбна екстракция, некроза
Адрес за кореспонденция: Д-р Цветан Цветанов, д.м., Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, бул. „ Христо Ботев“ 3, 4000 Пловдив, тел. 0898325332

 

razdelitel

 

 

bullet 3'2016

 


Тумор на Абрикосов (грануларноклетъчен тумор) -- мистериозна диагноза - Медицински преглед, 52, 2016, № 3, 59-62.
П. Русенов(1), С. Николова(1), О. Олтян(2), Д. Стайков(3) и С. Бачурска(3)
(1)Студенти, Медицински факултет, (2)Студент, Факултет по дентална медицина, (3)Катедра обща и клинична патология и съдебна медицина, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Грануларноклетъчният тумор, известен още като тумор на Абрикосов, е необичайна и рядка неоплазма, която може да се развие във всяка част на тялотo. Хипотезите за хистогенезата на тумора са много, но най-широко застъпена и повсеместно приета е тази за произхода му от разстроен ме­та­болизъм на швановите клетки. Представяме клиничен случай на гра­ну­лар­ноклетъчен тумор на езика у млада жена в контекста на ди­фе­рен­циал­нодиагностични трудности при морфологичната диагноза на тази рядка неоплазма.
Ключови думи: грануларноклетъчен тумор, тумор на Абрикосов, език
Адрес за кореспонденция: Д-р Свитлана Бачурска, Катедра обща и клинична патология и съдебна медицина, Медицински университет, бул. “Васил Априлов“ № 15А, 4000 Пловдив, тел. 032 602 458, e-mail: svitba@gmail.com

 

razdelitel

 

bullet 1'2016

 

 

Диагностична и терапевтична значимост на определянето на мравчена киселина при отравяне с метанол - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 46-50.
Л. Нейкова(1), Б. Мечкарска(2), К. Канев(1) и В. Атанасов(2)
(1)Клиника „Спешна токсикология”, МБАЛ, ВМА -- София, (2)Токсикохимична лаборатория при Клиника „Спешна токсикология”, ВМА -- София
Резюме: Поставянето на бърза диагноза и започването на незабавно лечение при отравянето с метанол са съществени за изхода от интоксикацията. Токсикохимичният анализ на метанол доказва отравянето, но не позволява оценка на неговата тежест и протичане. С настоящия клиничен случай илюстрираме приложимостта на определянето на основния токсичен метаболит на метанола -- мравчена киселина, като токсикологичен биомаркер на отравянето. Провеждането на токсикологичен лабораторен контрол по време на лечението позволява правилно да се подберат и оптимизират във времето основните терапевтични дейности -- хемодиализа и прилагане на антидот (етанол), така че да не се допусне интоксикация и да се постигне елиминиране на токсичните вещества, без да им се даде възможност да окажат трайни поражения върху организма.
Ключови думи: метанол, мравчена киселина (формиат)
Адрес за кореспонденция: Д-р Л. Нейкова, Клиника „Спешна токсикология”, ВМА, ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София

 

 Органосъхраняващо лечение при ятрогенна перфорация на хранопровода -- клиничен случай - Медицински преглед, 52, 2016, 1, 51-53.
С. Сопотенски(1), З. Антонова(2), Г. Гарванска(3), А. Червеняков(1) и И. Сопотенска(4)
(1)Първа хирургична клиника, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” -- София, (2)Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” -- София, (3)Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” -- София, (4)Отдел „НДСК и връзки с МУ -- София”, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” -- София
Резюме: Съществуват множество причини за лезия (перфорация) на хранопровода, като основна предпоставка за това са предхождащи морфологични изменения в резултат на различна патология. Макар и рядко срещано, това състояние може да доведе до редица усложнения, включително летален изход. Представяме случай на пациент с данни за ахалазия на кардията, приет за лечение след двукратно проведена фиброгастроскопия, довела до лезия на хранопровода. Извършена е отворена органосъхраняваща оперативна интервенция за възстановяване целостта на хранопровода, третиране на получените усложнения и кардиомиотомия с приложение на фибриново лепило за преодоляване стенозата в дисталната част на хранопровода. Специален акцент е поставен върху оперативната техника.
Ключови думи: лезия на хранопровода, фиброгастроскопия, ахалазия
Адрес за кореспонденция: Д-р Стоян Ст. Сопотенски, дм, Първа хирургична клиника, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", бул. "Едуард Тотлебен" № 21, 1606 София, тел. 0888 222 415, e-mail: sopotensky@abv.bg

 

Последна актуализация: 13.03.2017

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ