Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ


Оригинални статии - съдържание на минали броеве

 

razdelitel
   
bullet Том 54/2018 г.
bullet Том 53/2017 г.

 

bullet Том 52/2016 г. bullet Том 49/2013 г. bullet Том 46/2010 г. bullet Том 43/2007 г. bullet Том 40/2004 г.
bullet Том 51/2015 г. bullet Том 48/2012 г. bullet Том 45/2009 г. bullet Том 42/2006 г. bullet Том 39/2003 г.
bullet Том 50/2014 г. bullet Том 47/2011 г. bullet Том 44/2008 г. bullet Том 41/2005 г. bullet Том 38/2002 г.

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Дизайн и поддръжка на
 Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ