Медицински университет - София
Централна медицинска библиотека


Каталог 2002 - Периодични издания на кирилица

Cn4392
АКТУАЛНА ЛИПИДОЛОГИЯ- СОФИЯ
ISSN 1310-8980
2002: CML
 

Cn4566
АКТУАЛНА НЕФРОЛОГИЯ.- ВАРНА
ISSN 1312-0190
2001/2002: CML

Cn4482
АКУПУНКТУРА /ЦИМ/ .- СОФИЯ
ISSN 1311-2759
2002: CML
 

Cn1458
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0324-0959
2002: CML
 
Cn2071
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ /ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 0204-0959
2002: CML
 
Cn4378
АЛЕРГИЯ И АСТМА.- СОФИЯ
ISSN 1310-8697
2002: CML
 
Cn3142
АЛЕРГОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ/ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 0204-9724
2002: CML
 
Cn4323
АНГИОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1310-702X
2002: CML
 
Cn4200
АНДРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1310-3806
2002: CML
 
Cn2751
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.- СОФИЯ
ISSN 1310-4284

2002: CML IB2 IB3 NC3 VMA VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Cn3153
АНТРОПОЕКОЛОГИЯ/ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 0204-9708
2002: CML VMIPL VMISZ VMIV

АПИС БИБЛИОТЕЧНИ ЗАКОНИ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.- СОФИЯ
2002: VMIPL

АРХИВ ПАТОЛОГИИ - МОСКВА
ISSN 0004-1955
2002: BAN

БЕЗОПАСНОСТ И ТРУДОВА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
ISSN 1311-2740
2002: NC5 VMA VMIPL VMISZ VMIV

БИОЛОГИЯ, ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1310-2699
2002: BAN VMIPL VMISZ VMIV

БИОФИЗИКА.- МОСКВА
ISSN 0006-3509
2001: NBKM, 2002: VMISZ

БИОХИМИЯ .- МОСКВА
ISSN 0320-9724
2001: NBKM

Cn4316
БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1310-7488
2002: CML

Cn4558
БЪЛГАРСКА КОЛОПРОКТОЛОГИЯ.- ВАРНА
ISSN
2001: CML, 2002: VMIP

Cn3988
БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНА.- СТАРА ЗАГОРА
ISSN 0861-9883
2002: CML VMIP

Cn4591
БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА.- СОФИЯ
ISSN
2002: CML

Cn4556
БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1311-8641
2002: CML IB2

БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И НЕВРОХИРУРГИЯ.- СТАРА ЗАГОРА
ISSN
2002: CML VMIP

Cn4185
БЪЛГАРСКА НЕВРОХИРУРГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1310-2206
2001: CML

БЪЛГАРСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ.- СТАРА ЗАГОРА
ISSN
2002: CML VMIP

БЪЛГАРСКА УРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ.- СТАРА ЗАГОРА
ISSN
2002: CML VMIP

Cn4471
БЪЛГАРСКА ХЕПАТО-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1311-3593
2002: CML

Cn4546
БЪЛГАРСКА ХИРУРГИЯ.- СТАРА ЗАГОРА
ISSN 1311-8579
2002: CML VMIP IB2

Cn1566
БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ
ISSN 1311-0624
2002: CML VMIP

БЪЛГАРСКО АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ.- СТАРА ЗАГОРА
ISSN
2002: CML VMIP

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0861-7813
2002: NC5

Cn4402
БЮЛЕТИН  ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, ПСИХИАТРИЯТА И ПСИХИАТРИЧНАТА ПРОФЕСИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1311-1264
2002: CML

БЮЛЛЕТЕН
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ.- МОСКВА
ISSN 0365-9615
2002:BAN

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ - МОСКВА
ISSN 0026-9050
2002: VMA

ВОПРОСЫ ВИРУСОЛОГИИ - МОСКВА
ISSN 0507-4088
2002: BAN NC6

Cn1456
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ.- СОФИЯ
ISSN 0506-2772
2002: CML IB2 IB7 NC3 VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Cn2072
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ/ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 1311-5030
2002: CML VMA VMIPL VMISZ VMIV

Cn1746
ГЕНЕТИКА - МОСКВА
ISSN 0016-6758
2001: NBKM, 2002: BAN CML

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ - МОСКВА
ISSN 0016-9900
2002: NC5

Cn1461
ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0417-0792
2002: CML VMIP

Cn2073
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ/ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 0324-1122
2002: CML IB8 VMIPL VMISZ VMIV

Cn4192
ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК.- СОФИЯ
ISSN 1310-1153
2002: CML IB2

ДОКЛАДИ НА БАН.- СОФИЯ
ISSN 0861-1459
2002:BAN VMISZ VMIV

ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ.- СОФИЯ
ISSN
2002: BAN

Cn2372
ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ/ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 0324-1475
2002: CML IB7 VMA VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Cn4360
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ .- СОФИЯ
ISSN 1310-8131
2002: CML IB8 NC3 VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сn527
ЖУРНАЛ В УШНИХ, НОСОВИХ И ГОРЛОВИХ ХВОРОВ - КИЕВ
ISSN 0044-4650
2002: CML

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ им.И.П. ПАВЛОВА.- МОСКВА
ISSN 0044-4777
2002: BAN

ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИММУНОБИОЛОГИИ.- МОСКВА
ISSN 0372-9311
2002: NC6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им. С.С.КОРСАКОВА - МОСКВА
ISSN 0044-4588
2002: VMIPL

ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ.- МОСКВА
ISSN 0044-4596
2001: NBKM

Сп4357
ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА.- КИЕВ
ISSN
2002: CML

ЗАЕДНО/По проблемите на наркоманите/.- СОФИЯ
ISSN 1311-9567
2001/2: CML

C4575
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ. СОФИЯ
ISSN 1311-9982
2002: CML

Cn4563
ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ /ЦИМ/. - СОФИЯ
ISSN 1311-7785
2002: CML VMIPL VMISZ VMIV

Cn2430
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.-СОФИЯ
ISSN 0324-1920
2002: CML

Cn3748
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. Кратък статистически справочник.- СОФИЯ
ISSN 1310-2761
2001: CML VMIPL

Cn4567
ЗДРАВНА ИКОНОМИКА & МЕНИДЖМЪНТ.- ВАРНА
ISSN
2002: CML VMIV

Cn105
ЗЪБОЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ
ISSN 0491- 0982
2001: CML

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕР. БИОЛОГИЧЕСКАЯ.- МОСКВА
ISSN 1026-3470
2001: NBKM

ИММУНОЛОГИЯ - МОСКВА
ISSN 0206-4952
2002: BAN

Cn1567
ИНФЕКТОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0861-8259
2002: CML IB8 NC3 NC5 VMIP VMIV

Cn2371
ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ /ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 0324-1432
2002: BAN CML VMA VMISZ VMIV

ИНФОФАРМА.- СОФИЯ
ISSN 1310-5736
2002: FF VMA

Cn4550
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНАТА КАСА.- СОФИЯ
2002: CML

Cn2167
ИНФОРМАЦИОНЕН ЖУРНАЛ.- СОФИЯ
2002: CML NC6

КАРДИОЛОГИЯ - МОСКВА
ISSN 0022-9040
2002: VMA

КАРИЕРА – УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.- СОФИЯ
ISSN
2002: VMIV

КЛИМАКТЕРИУМ.- СОФИЯ
ISSN 1311-4018
2002: VMIP

Сn457
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - МОСКВА
ISSN 0023-2149
2002: CML

Сn1346
КЛИНИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (КЛIНIЧНА ХIРУРГIЯ) - КИЕВ
ISSN 0023-2130
2002: CML

Cn2259
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ /ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 0204-9716
2002: BAN CML NC3 VMA VMIPL VMISZ VMIV

Cn1530
КЛИНИЧНА И ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0861-7880
2002: CML VMIP

Cn4408
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА - КИЕВ
ISSN
2002: CML

ЛЕКАРСТВА БЕЗ РЕЦЕПТА
ISSN
2002: VMIV

ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА.- СОФИЯ
ISSN 1311-2589
2002: CML VMIP

МЕДИКУС/Дайджест за всеки//ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 1311-6711
2002: VMIPL VMISZ VMIV

Cn1738
МЕДИЦИНА – КЛИНИКА И ПРЕДКЛИНИКА/ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 1311-509X
2002: CML NC3 VMIP VMIPL VMISZ
VMIV

Cn4547
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1311-8102
2002: BAN CML FF IB2 VMIP

Cn4550
МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА.- СОФИЯ
ISSN 1311-7475
2002: CML VMIP

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА АРМЕНИИ - ЕРЕВАН
ISSN 0514-7484
2002: VMIP

МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ.- МОСКВА
ISSN 0025-8326
2002: NC6

Cn2045
МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ И ЗДРАВНА ПОЛИНИКА.- СОФИЯ
ISSN 0204-9791
2002: BAN CML NC3 VMA VMIPL VMISZ VMIV

МЕЖДУНАРОДЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ.- МОСКВА
ISSN 0793-8918
2002: BAN

МЕСО И МЕСТНИ ПРОДУКТИ.- СОФИЯ
ISSN 0861-6655
2002: NC5

Cn462
МИКРОБIОЛОГIЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
ISSN 1028-3656
2001: NBKM, 2002: CML

МИКРОБИОЛОГИЯ.- МОСКВА
ISSN 0026-3656
2001: NBKM

Cn4166
МОЗЪЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0861-9972
2002: CML VMIV

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ - МОСКВА
ISSN 0026-8984
2002: BAN

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ.- МОСКВА
ISSN 0208-0613
2002: BAN

МОРФОЛОГИЯ.- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ISSN 0004-1947
2002: BAN

Cn4503
НАУКА “КАРДИОЛОГИЯ”.- СОФИЯ
ISSN 1311-459X
2002: CML

Cn2134
НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ/ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 1310-6584
2002: CML VMA VMIPL VMISZ VMIV

Сп2037
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ - КИЕВ
ISSN 0028-2561
2002: CML

НЕЙРОХИМИЯ.- МОСКВА
ISSN 1027-8133
2002: BAN

Cn2070
НЕФРОЛОГИЯ, ХЕМОДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0204-6105
2002: CML VMIP

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА.-
ISSN 1311-8374
2002: VMIV

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА.-
ISSN 1311-4905
2002: VMIV

Cn4465
ОБЩА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
ISSN 1311-1817
2002: CML VMIPL VMISZ VMIV

ОНКОЛОГИЯ.- КИЕВ
ISSN 1562-1774
2002: VMIP

ОНКОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ/ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN
2002: CML NC3 VMA VMIPL VMISZ VMIV

Cn4557
ОНКОЛОГОС.- СОФИЯ
ISSN 1311-3941
2002: CML IB2 NC3 NC5

ОНТОГЕНЕЗ.- МОСКВА
ISSN 0475-1450
2001: NBKM, 2002: BAN

ОРТОДОНТСКИ ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ
ISSN 1311-3313
2002: SF

Cn1564
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0473-4378
2002: CML IB2 IB3 VMIP

Cn4607
ОСТЕОПОРОЗА.- СОФИЯ
ISSN 1311-8625
2002: CML NC5 VMISZ

Сn1296
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ.- ОДЕСА
ISSN 0030-0675
2002: CML VMIP

Cn4209
ОФТАЛМОЛОГИЯ. Реферативен бюлетин.- ВАРНА
ISSN 1310-3792
2002: CML VMIP

ПАРАЗИТОЛОГИЯ.- МОСКВА
ISSN 0031-1847
2002: BAN

ПЕДАГОГИКА.- СОФИЯ
ISSN 0861-3982
2002: NC5

Cn1054
ПЕДИАТРИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0479-7876
2002: CML IB8 NC5 VMIP

Сn2229
ПЕДIАТРIЯ, АКУШЕРСТВО И ГIНЕКОЛКОГIЯ - КИЕВ
ISSN 0031-4048
2002: CML

ПЛАНЕТА – ЕКО ИНФО.- СОФИЯ
ISSN 1310-9863
2002: BAN NC5

Cn1974
ПРАКТИЧЕСКА МЕДИЦИНА /ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 1311-6770
2002: CML VMIPL VMISZ VMIV

ПРАКТИЧЕСКА ПЕДИАТРИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1311-0756
2002: CML IB8 VMIP

ПРИКЛАДНАЯ БИОХИМИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ.- МОСКВА
ISSN 0555-1099
2002: BAN

Cn2536
ПРОБЛЕМИ НА СТОМАТОЛОГИЯТА.- СОФИЯ
ISSN 0323-9403
2001/2002: CML

Cn2646
ПРОБЛЕМИ НА ХИГИЕНАТА.- СОФИЯ
ISSN 0324-9170
2002: CML

Сn3739
ПРОБЛЕМЫ КРИОБИОЛОГИИ
ISSN 0233-7673
2002: CML VMIP

ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКЦИИ.- МОСКВА
ISSN 1025-7217
2002: BAN

Cn4320
ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ - КИЕВ
ISSN 0869-1703
2001: NBKM, 2002: CML

Cn4600
ПСИХИАТРИЯ.- ВАРНА
ISSN 1312-1847
2002: CML

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.- МОСКВА
ISSN 0205-9592
2002: BAN

ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1311-4700
2002: NC5

Cn4169
ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
ISSN 1310-0564
2002: CML

РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ.- МОСКВА
ISSN 0864-8031
2002: VMA

Cn3158
РЕВМАТОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1310-0505
2002: CML VMIP

Cn1460
РЕНТГЕНОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0486-400X
2002: CML IB7 NC3 SF VMA VMIPL VMISZ VMIV

Cn4586
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ.- СОФИЯ
ISSN
2002: CML VMIP VMIPL VMISZ VMIV

РЖ БИОЛОГИЯ. ВИРУСОЛОГИЯ.  /МИКРОФИШИ/- МОСКВА
2002: VMIP

РЖ БИОЛОГИЯ. ЗООЛОГИЯ И ЗООПАРАЗИТОЛОГИЯ.- МОСКВА
ISSN 0869-4052
2002: NC6

РЖ БИОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ ОБЩАЯ - МОСКВА
ISSN
2002: BAN

РЖ БИОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ ОБЩАЯ /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2002: VMIP

РЖ БИОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ ПРИКЛАДНАЯ /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2002: VMIP

РЖ БИОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛКОГИЯ /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2002: CML

РЖ БИОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЯ ОБЩАЯ (ТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ) /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2002: VMIP

РЖ БИОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2002: VMIP

РЖ БИОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2002: VMIP

РЖ БИОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ЭФФЕКТОРНЫХ СИСТЕМ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2002: VMIP

РЖ ВИРУСОЛОГИЯ - МОСКВА
ISSN 0201-5226
2002: VMA

РЖ КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ.- МОСКВА
ISSN 0869-4109
2002: VMA

РЖ МИКРОБИОЛОГИЯ. САНИТАРНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ. - МОСКВА
ISSN 0201-5226
2002: VMA

РЖ МОРФОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ. АНТРОПОЛОГИЯ.- МОСКВА
ISSN 0869-4079
2002: BAN

РЖ РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ- МОСКВА
ISSN 0201-5218
2002: VMA

РЖ ТОКСИКОЛОГИЯ. - МОСКВА
ISSN 0869-4109
2002: NC5 VMA

РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.- МОСКВА
ISSN 1028-9984
2002: BAN

РОССИЙСКИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ им. И.М. СЕЧЕНОВА.- САНКТ ПЕТЕРБУРГ
ISSN 0869-8139
2001: NBKM

Cn2022
СЕСТРИНСКО ДЕЛО /ЦИМ/ .- СОФИЯ
ISSN 1310-7496
2002: CML VMIPL VMA VMIV

Cn2427
СЛУЖЕБЕН БЮЛЕТИН НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.- СОФИЯ
ISSN 
2001/2002: CML

Cn4515
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОКСИКОЛОГИИ.- КИЕВ
ISSN
2001: CML

Cn3522
СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
ISSN 1310-1757
2002: BAN CML IB8 NC3 VMA VMIP
VMIPL VMISZ VMIV

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА.- СОФИЯ
ISSN
2002: NC5

Cn4188
СПЕШНА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
ISSN 0861-9964
2002: CML

СПИСАНИЕ НА БАН.- СОФИЯ
ISSN 0007-3989
2002: VMISZ

СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНА ПОЛИТИКА.-
ISSN 1310-0270
2002: VMIV

СТОМАТОЛОГИЯ.- МОСКВА
ISSN 0039-1735
2002: SF

Cn111
СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
ISSN 0562-7192
2002: BAN CML IB2 IB7 IB8 NC3 NC5 VMA VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Cn2068
СЪВРЕМЕННА СТОМАТОЛОГИЯ /ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 0204-6415
2002: CML SF VMIPL VMIV

Cn2075
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ/ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 0204-6865
2002: CML NC5 VMA VMIPL VMISZ
VMIV

Cn4394
СЪРЦЕ-БЯЛ ДРОБ.-ВАРНА
ISSN 1310-6341
2002: CML VMIP

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. - МОСКВА
ISSN 0039-4521
2002: VMIPL

Сn477
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ - МОСКВА
ISSN 0040-3660
2002: CML

Cn4318
УРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 1310-6058
2002: CML

Сn478
УКРАИНСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. - КИЕВ
ISSN 0201-8470
2002: CML

Cn4537
УКРАИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
ISSN 1562-1146
2001: NBKM, 2002: CML VMIP

Cn4236
УКРАИНСКИЙ РАДIЛОГIЧНИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
ISSN 0167-8155
2002: CML

Cn4538
УКРАИНСКИЙ РЕВМАТОЛОГИЧНИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
ISSN 1607-2669
2002: CML VMIP

Cn4536
УКРАИНСКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
ISSN 1605-7295
2002: CML VMIP

УКРАИНСКИЙ ХIМIОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
ISSN 1562-1162
2002: VMIP

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ.- МОСКВА
ISSN 0042-1342
2001: NBKM

УСПЕХИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК.- МОСКВА
ISSN 0301-1798
2002: BAN

Cn2384
ФАРМА NEWS /ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 1311-5162
2002: CML VMIPL VMIV

ФАРМАЦЕВТИЧЕН МОНИТОР.- СОФИЯ
ISSN
2002: NC5

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. - КИЕВ
ISSN 0367-3057
2002: FF

Cn109
ФАРМАЦИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0428-0296
2002: CML FF VMIP

Сn1363
ФIЗIОЛОГИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛ. - КИЕВ
ISSN 0201-8489
2001: NBKM, 2002:CML VMIP

Сn2929
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. - МОСКВА
ISSN 0131-1646
2002: BAN CML

Cn1568
ХИГИЕНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.- СОФИЯ
ISSN 0368-7066
2002: CML NC5 VMIP

Cn2107
ХИРУРГИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ /ЦИМ/.- СОФИЯ
ISSN 0204-5389
2002: CML NC3 VMA VMIPL VMISZ VMIV

Cn106
ХИРУРГИЯ.- СОФИЯ
ISSN 0450-2167
2002: CML IB2

Сn485
ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ им. Н. И. ПИРОГОВА. - МОСКВА
ISSN 0023-1207
2002: CML

ХОМЕОПАТИЧЕН ФОРУМ.-
ISSN
2002: VMIPL

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ.- СОФИЯ
ISSN 1311-0179
2002: NC5

Сn2019
ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА. - КИЕВ
ISSN 0564-3783
2001: NBKM, 2002: CML VMIP

ЭКОЛОГИЯ.- МОСКВА
ISSN 0367-0597
2002: BAN

Сп3287
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ - КИЕВ
ISSN 0204-3564
2002: CML VMIP

 


Обратно към каталога