Медицински университет - София
Централна медицинска библиотека


Каталог 2008 - Периодични издания на кирилица

Сп4482
1. АКУПУНКТУРА. – СОФИЯ
ISSN 1311-2759
2008: CMLw VMIP VMIPL VMIV

Сп1458
2. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0324-0959
2008: CMLw VMIPL

Сп2071
3. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ. МП – СОФИЯ
ISSN 0204-0956
2008: CMLw  VMIP VMIPL VMISZ VMIV

4. АКУПУНКТУРА. – СОФИЯ
ISSN 1311-2759
2008: CMLw VMIV

Сп4378
5. АЛЕРГИИ ХИПЕР­СЕНЗИТИВНОСТ АСТМА /на бълг. и англ.ез/. – СОФИЯ
ISSN 1312-1804
2008: VMIPw

Сп3142
6. АЛЕРГОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ.  – СОФИЯ
ISSN 0204-9724
2008: CMLw VMA VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сп4323
7. АНГИОЛОГИЯ И СЪДОВА ХИРУРГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1310-702X
2008: CMLw VMIPw


Сп4200
8. АНДРОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1310-3806
2008: CML VMIP VMIPL

Сп2751
9. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ. –  СОФИЯ
ISSN 1310-4284
2008: CML IB2 VMIP VMIPL VMIV

Сп1030a
10. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ. – МОСКВА
ISSN 0201-7563
2008: CML VMIP

11. АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИИ. – МОСКВА
ISSN 0235-2990
2008: VMIPw

12. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. – СОФИЯ
2008: VMA

Сп4588
13. БЕЗОПАСНОСТ И ТРУДОВА МЕДИЦИНА. – СОФИЯ
ISSN 1311-2740
2008: CML NC5 VMA VMIPL VMIV

14. БИБЛИОТЕКА. – СОФИЯ
ISSN 0861-847X
2008: CMLw IB2w VMIPLw : VMIV

 

15. БИОЛОГИЯ, ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1310-2699
2008: VMIV


16. БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ. – МОСКВА
ISSN 0042-8809
2008: VMIPw

17. БИОТЕХНОЛОГИЯ – ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ. – СОФИЯ
ISSN 1310-2818
2008: SF

Сп4316
18. БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1310-7488
2008: CML VMIPw VMIPL

Сп4591
19. БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ ЖУРНАЛ.  – СОФИЯ
ISSN 1312-1340
2008: CML VMIPw VMIPL VMIV

Сп4556
20. БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЯ.  – СОФИЯ
ISSN 1311-8641
2008: CMLw IB2w VMIPw

Сп4471
21. БЪЛГАРСКА ХЕПАТО-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1311-3593
2008: CMLw IB2 VMIP

Сп1566
22. БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД.  –
СОФИЯ
ISSN 1311-0624
2008: CMLw IB2 VMIP VMIPL


23. БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0861-7813
2008: NC5 VMIPL

24. ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ. – МОСКВА
ISSN 0042-4609
2008: VMIPw

25. ВЕСТНИК ОТОРИНО­ЛАРИНГОЛОГИЯ. – МОСКВА
ISSN 0042-4668
2008: VMIP

26. ВЕСТНИК ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ им. Н. Н. ПРИОРОВА. – МОСКВА
ISSN 0869-8678
2008: VMIP

27. ВЕСТНИК ХИРУРГИИ им. И. И. ГРЕКОВА. – МОСКВА
ISSN 0042-4625
2008: VMIPw

Сп4691
28. ВИСЦЕРАЛНА ХИРУРГИЯ.  – СОФИЯ
ISSN 1312-6458
2008 CML IB2 VMIP

Сп50
29. ВОЕННА МЕДИЦИНА.  – СОФИЯ
ISSN 1313-2746
2008: CMLw VMAw


30. ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – МОСКВА
ISSN 0026-9050
2008: VMA

31. ВОПРОСЫ ВИРУСОЛОГИИ. – МОСКВА
ISSN 0507-4088
2008: NC6

Сп2072
32. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ.  –
СОФИЯ
ISSN 1311-5030
2008: CMLw VMIP VMIPL VMISZ VMIV

33. ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ.  – МОСКВА
ISSN 0016-9900
2008: NC5 VMA VMIV

34. ГРУДНАЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ.  – МОСКВА
ISSN 0236-2791
2008: VMIPw

Сп4663
35. ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1312-4676
2008: CMLw VMIPw

Сп1461
36. ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0417-0792
2008: CMLw VMIPw


Сп2073
37. ДЕТСКИ БОЛЕСТИ.  –
СОФИЯ
ISSN 0324-1122
2008: CMLw VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сп4599
38. ДИАБЕТ И МЕТАБОЛИЗЪМ. – СОФИЯ
ISSN 1312-1774
2008: CMLw VMIP

Сп4192
39. ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК.  –
СОФИЯ
ISSN 1310-1153
2008: CMLw VMIPw

Сп4438
40. ДОКТОР Д. – СОФИЯ
ISSN 1311-0926
2008: CMLw VMIPw VMIPLw

СпDp1007
41. ДОКЛАДИ НА БАН.  –
СОФИЯ
ISSN 0861-1459
2008: CMLw VMISZ VMIV

42. ЕКО ПЛАНЕТА. – СОФИЯ
ISSN 13101-9863
2008: NC6

Сп4713
43. ЕМБРИОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1312-7349
2008: CMLw VMIPw


Сп2372
44. ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.  – СОФИЯ
ISSN 0324-1475
2008: CMLw VMA VMIPL VMIV

Сп4360
45. ЕНДОКРИНОЛОГИЯ. –
СОФИЯ
ISSN 1310-8131
2008: CMLw VMIP VMIPL VMISZ VMIV

46. ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИММУНОБИОЛОГИИ. – МОСКВА
ISSN 0372-9311
2008: NC6 VMIV

Сп447
47. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им.С. С. КОРСАКОВА.  – МОСКВА
ISSN 0044-4588
2008: CML VMIP VMIV

Сп4575
48. ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ.  – СОФИЯ
ISSN 1311-9982
2008: CMLw MVR  VMA VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сп2430
49. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.  –
СОФИЯ
ISSN 0324-1920
2008: CMLw VMIP


Сп4567
50. ЗДРАВНА ИКОНОМИКА & МЕНИДЖМЪНТ. – ВАРНА
ISSN 1311-9729
2008: CML IB2 VMIP

Сп4613
51. ЗДРАВНИ ГРИЖИ. – СОФИЯ
ISSN 1312-2592
2008: CML IB2 VMA VMIP VMIPL VMIV VMISZ

52. ЗДРАВОСЛОВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД. – СОФИЯ
ISSN 1312-2029
2008: NC5 VMIPL VMIV

53. ИММУНОЛОГИЯ. – МОСКВА
ISSN 0206-4952
2008: VMIPw

Сп1567
54. ИНФЕКТОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0861-8259
2008: CML  NC5 NC6 VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сп2371
55. ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0324-1432
2008: CML VMA VMIP VMIPL VMISZ VMIV

56. ИНФОДЕНТ. – СОФИЯ
ISSN 1311-9842
2008: VMIV VMIP

57. ИНФОФАРМА. – СОФИЯ
ISSN 1310-5736
2008: VMIV

Сп2167
58. ИНФОРМАЦИОНЕН ЖУРНАЛ/НЦЗПБ. – СОФИЯ
ISSN
2008: CMLw NC6w VMIP VMIPL

Сп4661
59. КАРДИО Д. – СОФИЯ
ISSN 1312-4315
2008: CMLw VMIPw VMIPL

60. КАРДИОЛОГИЯ. – МОСКВА
ISSN 0022-9040
2008: VMA

Сп4573
61. КИНЕЗИТЕРАПИЯ.  –
СОФИЯ
ISSN 1311-770X
2008: CML VMIP VMIPL VMIV

Сп4677
62. КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1311-5073
2008: VMIV

63. КЛИМАКТЕРИУМ. – СОФИЯ
ISSN 1311-4018
2008: VMIPw

Сп457
64. КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. – МОСКВА
ISSN 0023-2149
2008: CML VMIP


65. КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – МОСКВА
ISSN 1811-153X
2008: VMIP

Сп1346
66. КЛИНИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ. /КЛIНIЧНА ХIРУРГIЯ/. – КИЕВ
ISSN 0023-2130
2008: CMLw

Сп2259
67. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0204-9716
2008: CML  VMA VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сп1530
68. КЛИНИЧНА И ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0861-7880
2008: VMIPw

Сп4397
69. КОМУНИКАЦИИ ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ /DIGEST/.  –
ПЛЕВЕН
ISSN 1312-1499
2008: VMIPw VMIPLw

Сп4408
70. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – КИЕВ
ISSN
2008: CMLw
Сп4535
71. ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА.  –СОФИЯ
ISSN 1311-2589
2008: CMLw VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сп4624
72. МЕДИНФО. Списанието на семейния лекар. – СОФИЯ
ISSN 1311-9672
2008: CMLw VMIPL VMIV VMISZ

Сп4681
73. МЕДИЦИНА И СПОРТ.  –СОФИЯ
ISSN 1312-5664
2008: CMLw VMIP

74. МЕДИЦИНСКИ МАГАЗИН. – СОФИЯ
ISSN1310-6821
2008: CMLw VMIPL VMIV VMISZ

75. МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ. – СОФИЯ
2008: VMA

76. МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ. –  МОСКВА
ISSN 0025-8326
2008: NC6

Сп4670
77. МЕДИЦИНСКИ ДАЙДЖЕСТ. – СОФИЯ
ISSN 1324-4471
2008: CMLw VMIPw VMIPLw VMA VMISZ VMIV


Сп2045
78. МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА. – СОФИЯ
ISSN 1312-0336
2008: CML  VMA VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сп1738
79. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД. – СОФИЯ
ISSN 1312-2193
2008: CMLw IB2 VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сп4713
80. МЕЖДУНАРОДЕН БЮЛЕТИН ПО ОТОРИНО­ЛАРИНГОЛОГИЯ. – ВАРНА
ISSN
2008: IB2 VMIP

81. МЕНИДЖЪР. – СОФИЯ
ISSN
2008: VMIV

Сп4166
82. МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0861-9972
2008: VMIP

Сп4503
83. НАУКА “КАРДИОЛОГИЯ”. –СОФИЯ
ISSN 1311-459X
2008: CML VMIP VMIPL VMIV

Сп4719

84. НАУКА “Пулмология”. –СОФИЯ
ISSN 1312-8302
2008: CML VMIPL

85. НАУКА „Ендокринология”. –СОФИЯ
ISSN 1313-8302
2008: VMIPL

Сп2134
86. НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1311-6584
2008: CMLw VMA VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сп4682
87. НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ /Rp. – СОФИЯ
ISSN 1312-5877
2008: CMLw VMIP

Сп4687
88. НЕВРОСОНОГРАФИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА. –СОФИЯ
ISSN 1312-6431
2008: CMLw VMIP VMIV

Сп2037
89. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ. – КИЕВ
ISSN 0028-2561
2008: CMLw

Сп2070
90. НЕФРОЛОГИЯ, ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1312-5257
2008: CMLw VMIPw VMIV

91. ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА. – СОФИЯ
ISSN 1311-4905
2008: VMIP VMIV
Сп4465
92. ОБЩА МЕДИЦИНА. – СОФИЯ
ISSN 1311-1817
2008: CMLw VMIP VMIPL VMISZ VMIV

93. ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
2008: VMA

Сп3287a
94. ОНКОЛОГИЯ. – КИЕВ
1562-1774
2008: CMLw VMIPw

Сп2135
95. ОНКОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1312-1111
2008: CMLw VMA VMISZ

96. ОРТОДОНТСКИ ПРЕГЛЕД. – СОФИЯ
ISSN 1311-3313
2008: VMIPw

Сп4656
97. ОРТОПЕДИЯ /Rp. – СОФИЯ
ISSN 1312-3440
2008: CMLw: VMIPw

Сп1564
98. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0473-4378
2008: IB2


Сп1296
99. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – ОДЕСА
ISSN 0030-0675
2008: CMLw VMIPw

Сп1054
100. ПЕДИАТРИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0479-7876
2008: CML NC5 VMIP VMIPL VMIV

101. ПО-ЗДРАВИ. – СОФИЯ
2008: VMIPL IB2

Сп2229
102. ПЕДIАТРIЯ АКУШЕРСТВО I ГIНЕКОЛОГIЯ. – КИЕВ
ISSN 0031-4048
2008: CMLw

Сп4574
103. ПРАКТИЧЕСКА ПЕДИАТРИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1311-0756
2008: CMLw VMIV

Сп2536
104. ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА. –
СОФИЯ
ISSN 0323-9403
2008: CMLw SFw

Сп2846
105. ПРОБЛЕМИ НА ХИГИЕНАТА. – СОФИЯ
ISSN 0323-9170
2008: VMIV VMIP

Сп3739
106. ПРОБЛЕМЫ КРИОБИОЛОГИИ.  – ХАРЬКОВ
ISSN 0233-7673
2008: CMLw VMIP

Сп4320
107. ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ – КИЕВ
ISSN 0869-1703
2008: CMLw

108. ПСИХОЛОГИЯ журнал. – Варна
ISSN 1312-3777
2008: VMIPLw

109. ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.  – СОФИЯ
ISSN 1311-4700
2008: NC5 VMIV

Сп4169
110. ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА. – СОФИЯ
ISSN 1310-0564
2008: CMLw VMIPw

111. РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ.  – МОСКВА
ISSN 0864-8031
2008: VMA

Сп3158
112. РЕВМАТОЛОГИЯ. –СОФИЯ
ISSN 1310-0505
2008: CML VMIP VMIV


Сп1460
113. РЕНТГЕНОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0486-400X
2008: CML IB2 VMIP VMIPL VMISZ VMIV

СпDp4668
114. РЕФРАКЦИЯ И ОПТИЧНА КОРЕКЦИЯ. – ВАРНА
ISSN 1312-3289
2008: CMLw VMIP

115. РЖ 4Б.ЗООЛОГИЯ И ЗООПАРАЗИТОЛОГИЯ. –МОСКВА
ISSN 0869-4052
2008: NC6

116. РЖ ЗООЛОГИЯ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ. –МОСКВА
ISSN
2008: VMA

117. РЖ 4Б. МИКРОБИОЛОГИЯ САНИТАРНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ. – МОСКВА
ISSN 0201-5226
2008: VMA

118. РЖ 4А4. РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. – МОСКВА
ISSN 0201-5226
2008: VMA

119. РЖ ТОКСИКОЛОГИЯ. –МОСКВА
ISSN 0202-9219
2008: NC5


120. РЖ ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ. –МОСКВА
ISSN 0869-4079
2008: VMA

Сп4646
121. РЕЦЕПТОР. Български психиатричен журнал. – СОФИЯ
ISSN 1313-2967
2008: CMLw VMIPw VMIPLw VMISZw VMIVw

Сп2022
122. СЕСТРИНСКО ДЕЛО. – СОФИЯ
ISSN 1310-7496
2008: CMLw IB2  VMA VMIP VMIPL VMIV

123. СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В СТОМАТОЛОГИЯТА. – СОФИЯ
ISSN
2008: VMIPw

Сп2427
124. СЛУЖЕБЕН БЮЛЕТИН НА МЗ. – СОФИЯ
ISSN
2008: CMLw

Сп3522
125. СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА. – СОФИЯ
ISSN 1310-1757
2008: CML IB2 VMA VMIP VMIPL VMIV

126. СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА. – СОФИЯ
ISSN 1312-7003
2008: NC5 VMIPL

Сп4188
127. СПЕШНА МЕДИЦИНА. –СОФИЯ
ISSN 0861-9964
2008: CMLw VMIPw VMIV

Сп4688
128. СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКО ОНКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО. – СОФИЯ
ISSN 1312-6601
2008: CML VMIP

СпDp4667
129. СТОМАТОЛОГИЧНА ПРАКТИКА. – СОФИЯ
ISSN 1312-7071
2008: CML VMIP VMIV

130 .СТОМАТОЛОГИЯ. –МОСКВА
ISSN 0039-1735
2008: VMIP

131. СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА. – СОФИЯ
ISSN 1310-0270
2008: CML VMIP VMIV

Сп1300
132. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. – МОСКВА
ISSN 0039-4521
2008: CML VMIP VMIPL VMIV


Сп111
133. СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНА. – СОФИЯ
ISSN 0562-7192
2008: CML IB2 VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Сп2068
134. СЪВРЕМЕННА СТОМАТОЛОГИЯ.  – СОФИЯ
ISSN 1310-8999
2008: CML SF VMA VMIP VMIPL VMIV

Сп2075
135. СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0204-6865
2008: CMLw VMA VMIP VMIPL VMISZ VMIV

136. СЪРЦЕ-БЯЛ ДРОБ. – ВАРНА
ISSN 1310-6431
2008: VMIP

Сп477
137. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ. – МОСКВА
ISSN 0040-3660
2008: CML

Сп4606
138. УРОНЕТ /Урология, нефрология и трансплантология/. –
СОФИЯ
ISSN 1312-1960
2008: CMLw VMIPw


Сп478
139. УКРАИНСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. –
КИЕВ
ISSN 0201-8470
2008: CMLw

Сп4537
140. УКРАИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ – КИЕВ
ISSN 1562-1146
2008: CMLw VMIPw

Сп4236
141. УКРАИНСКИЙ РАДИОЛОГИЧНЫЙ ЖУРНАЛ –ХАРЬКОВ
ISSN 0167-8155
2008: CMLw

Сп4538
142. УКРАИНСКИЙ РЕВМАТОЛОГИЧНИЙ ЖУРНАЛ –КИЕВ
ISSN 1607-2669
2008: CMLw

Сп4318
143. УРОЛОГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 1310-6058
2008: CMLw VMIPw

Сп2384
144. ФАРМА NEWS. – СОФИЯ
ISSN 1311-5162
2008: CMLw FF VMIP VMIPL VMIV

145. ФАРМАЦЕВТ. – СОФИЯ
ISSN 1312-1405
2008: FF VMA


146. ФАРМАЦЕВТИЧЕН МОНИТОР. – СОФИЯ
ISSN 1312-3394
2008: FF VMA VMIP VMIV

Сп4668
147. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – КИЕВ
ISSN 0367-3057
2008: CMLw

Сп109
148. ФАРМАЦИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0428-0296
2008: CMLw FFw VMIP VMIV

149. ФАРМАЦИЯ. – МОСКВА
ISSN 0367-3014
2008: VMIP

Сп4587
150. ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЗДРАВЕ. –
СОФИЯ
ISSN 1312-0417
2008: CML VMIP VMIPL VMIV

Сп1363
151. ФIЗIОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. –  КИЕВ
ISSN 0201-8489
2008: CMLw VMIPw

152. ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0204-5389
2008: CMLw VMA VMIP VMISZ VMIV

Сп106
153. ХИРУРГИЯ. – СОФИЯ
ISSN 0450-2167
2008: CML IB2 VMIP VMIPL VMISZ VMIV

154. ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ им. Н. И. ПИРОГОВА. – МОСКВА
ISSN 0023-1207
2008: CML VMIP

Сп2019
155. ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА. – КИЕВ
ISSN 0564-3783
2008: CMLw VMIP