Сводният каталог съдържа 460 заглавия на периодични издания по медицина и медико-биологични науки, набавени по абонамент, книгообмен и дар и 6 бази данни в 11 библиотеки: в София и към висшите медицински институти в страната през 2008 г.

Каталога се актуализира всяка година и е поместен в Интернет страницата на Медицински университет – София, http://www.medun.acad.bg

Библиографските описания включват: сигнатура на изда­ния­та, набавени в ЦМБ, заглавие на списанието, местоиздаване, международен стандартен номер (ISSN), година и сигли на библиотеките получаващи списанието.

Допълнително обозначения символ (w) определя списанията, получавани по книгообмен и дар.

Желаещите да получат изданието могат да се обърнат за информация на адрес: 1431 София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, Централна медицинска библиотека, Сектор "Периодичен печат", тел: 92-301/530

Материалите събра и обработи Сашинка Христова – сектор "Периодика и книгообмен" при ЦМБ