Сводният каталог съдържа 512 заглавия на български и чужди периодични издания в книжен вариант по медицина и медико-биологични науки, набавени по абонамент, книгообмен и дар и 4 бази данни: в 15 библиотеки: в София и библиотеките към висшите медицински институти в страната през 2005.

Библиографските описания включват: сигнатура на изданията, набавени в ЦМБ, заглавие на списанието, местоиздаване, международен стандартен номер (ISSN), година и сигли на библиотеките, получаващи списанието.

Допълнително обозначения символ w определя списанията, получавани по книгообмен и дар.

 

Сводният каталог се актуализира всяка година и е поместен в Интернет страницата на Медицински университет http://www.medun.acad.bg

Библиотеките, представени в каталога, при поискване могат да осигурят срещу заплащане ксерокопия от съдържанието на всяко списание, което получават, както и на публикуваните в него статии.

Желаещите да закупят каталога могат да се обърнат за информация на адрес: 1431 София, ул."Св. Г. Софийски"1, Централна медицинска библиотека, Сектор "Периодичен печат" тел. 92-301/530

e-mail: period@medun.acad.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалите събраха и обработиха сътрудниците на сектор "Периодичен печат и книгообмен" при ЦМБ: РУМЯНА ДЕЛИБАЛТОВА и ЕЛЕНА АТАНАСОВА