Сводният каталог съдържа 607 заглавия на български и чужди периодични издания в книжен вариант по медицина и медико-биологични науки, набавени по абонамент, книгообмен и дар и 6 бази данни: в 13 библиотеки: в София и библиотеките към висшите медицински институти в страната през 2004.

Библиографските описания включват: сигнатура на изданията, набавени в ЦМБ, заглавие на списанието, местоиздаване, международен стандартен номер (ISSN), година и сигли на библиотеките, получаващи списанието.

        Сводният каталог се  актуализира всяка година.

        Библиотеките, представени в каталога, при поискване могат да осигурят срещу заплащане ксерокопия от съдържанието на всяко списание, което получават, както и на публикуваните в него статии.

Желаещите да закупят каталога могат да се обърнат за информация на адрес:

1431 София,
ул."Св. Г. Софийски"1,
Централна медицинска библиотека,
Сектор "Периодичен печат"
тел. 92-301/530
e-mail: period@medun.acad.bg
 
Материалите събраха и обработиха сътрудниците на сектор "Периодичен печат и
книгообмен” при ЦМБ:

РУМЯНА ДЕЛИБАЛТОВА и

ЕЛЕНА АТАНАСОВА