СПИСЪК НА БИБЛИОТЕКИТЕ  УЧАСТНИЧКИ В СВОДНИЯ КАТАЛОГ

 

 

CML
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
1431 гр. София,
бул.”Св. Г. Софийски” 1
тел.: 92-301/530;
92-30-250
Е-mail: period@medun.acad.bg

 

FF
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1000 гр. София,
ул. ”Дунав” 2
тел.: 92 36-539
E-mail: laz6hr@yahoo.com

 

IB2
МБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА”
1524 гр. София,
ул. “Бяло море” 8
тел.: 94-32/286

 

IB3
СБАЛ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1614 гр. София, Горна баня,
бул. “Н. Петков” 56
тел.: 81-81/759

 


NC5
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА, МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ
1431 гр. София,
бул.”Д. Несторов” 15
тел.: 8056/200 8056/364

 

NC6
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
1504 гр. София,
бул.”Я. Сакъзов” 26
тел.: 944-69-99/399

SF
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
1431 гр. София,
бул. ”Св. Г. Софийски” 1
тел.: 95-30-251

 

VMA
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
1606 гр. София,
бул."Св. Г. Софийски" 3
тел.: 922-58-45

 

VMIP
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 4000 гр. Пловдив,
ул. ”В. Априлов” 15А
тел.: 032/ 60-29-67; 032/ 60-25-22
E-mail: medlib_рlovdiv@yahoo.com

 

VMIPL
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
5800 гр. Плевен,
ул. ”Св. Кл. Охридски” 1
тел.: 064/ 884-137
E-mail: vmipl@vmi-pl.bg

 


VMISZ
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
6000 гр. Стара Загора,
ул. ”Армейска” 11
тел.: 042/ 66-44-01
E-mail: library1@mf.uni-sz.bg

VMIV
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
9002 гр. Варна,
ул. ”М. Дринов” 55
тел.: 052/ 65-00-61/215
E-mail: library@mu-varna.bg