СПИСЪК НА БИБЛИОТЕКИТЕ УЧАСТНИЧКИ В СВОДНИЯ

 

КАТАЛОГ

 

 

CML
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
1431 гр.
София, бул.Св. Г. Софийски 1
тел.:
92-301/530,

92-30-250
Е-mail: period@medun.acad.bg

 

 

FF
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1000 гр.
София, ул.Дунав 2
тел.: 92-36-539
E-mail: laz6hr@yahoo.com

 

 

 

 

IB2
МБАЛ Царица Йоанна
1524 гр.
София, ул.Бяло море8
тел: 94-32-286

 

 

 

 

IB3
СБАЛ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1614 гр.
София, Горна баня,

 

бул.Н. Петков 56
тел.: 81-81-759

 

 

 

 

K 26
КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ
1431 гр.София, ул.
Св.Г.Софийски 1
тел. 92-30-452

 

 

 

MVR
МВР-БОЛНИЦА
1606 гр.
София, бул. Скобелев 79
тел. 982-15-86

 

 

 

 

NC3
СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
1156 гр.София,ул."Пловд. поле" 6

Тел.971-48-98/223

 

NC5
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА,
МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ
1431 гр.София, булД. Несторов 15
тел.: 58-12-655

 

 

 

 

NC6
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

1504 гр. София, бул.Я. Сакъзов 26
тел.: 944-69-99/399

 

 

 

 

 

SF
СТОМАТОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1431 гр.София, булСв.Г.Софийски 1
тел.: 952-05-53/203

 

VMA
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
1606 гр.
София, бул."Св. Г. Софийски" 3
тел.: 922-58-45

 

 

 

VMIP
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
4000 гр.
Пловдив, ул.В.Априлов15А
тел.: 032/4-41-70/472
E-mail: medlib_plovdiv1@yahoo.com

 

 

 

VMIPL
МЕДИЦИНСКИ УНИВИРСИТЕТ
5800 гр.
Плевен, ул.Св.Кл. Охридски 1
тел.: 064/ 884-137

E-mail: vmipl@vmi-pl.bg

 

 

 

VMISZ
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
6000 гр.Стара Загора,ул.Армейска11
тел.: 042/ 2819 284

E-mail: library1@mf.uni-sz.bg

 

 

 

VMIV
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
9002
гр. Варна, ул.М. Дринов 55
тел.: 052/ 65-00-61/215

E-mail: andreeva@asclep.muvar.acad.bg

j_todorova@yahoo.com