СПИСЪК НА БИБЛИОТЕКИТЕ УЧАСТНИЧКИ В СВОДНИЯ

КАТАЛОГ

 

CML
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
1431 гр.
София, бул.Св. Г. Софийски 1
тел.:
92-301/530,

92-30-250
Е-mail: period@medun.acad.bg

FF
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1000 гр.
София, ул.Дунав 2
тел.: 92-36-539
E-mail: laz6hr@yahoo.com

 

IB2
МБАЛ Царица Йоанна
1524 гр.
София, ул.Бяло море8
тел: 94-32-286

 

IB3
СБАЛ по ортопедия и травматология
1614 гр.
София, Горна баня,
бул.Н. Петков 56
тел.: 56-84-352

 

IB7
СБАЛ по ендокринология и геронтология
1303 гр.
София ул.Д. Груев 6
тел. 987-72-01

 

IB8
СБАЛ по детски болести ЕАД
1431 гр.
София бул.Д. Несторов 11
тел. 952-38-40/206

 

K26
Катедра по дерматология
1431 София бул.
Св. Г. Софийски 1
тел. 92-301/452

 

NC3
СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
1156 гр.София,ул."Пловдивско поле" 6

тел.971-48-98/223

 

NC5
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА,
МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ
1431 гр.
София, бул.Д. Несторов 15
тел.: 58-12-655

 

NC6
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
1504 гр.
София, бул.Я. Сакъзов 26
тел.:
944-69-99/253

 

SF
СТОМАТОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1431 гр.
София, булСв. Г. Софийски 1
тел.: 952-05-53-203

 

VMA
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
1606 гр.
София, бул."Св. Г. Софийски" 3
тел.: 922-58-45

 

VMIP
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
4000 гр.
Пловдив, ул.В.Априлов15А
тел.: 032/4-41-70/472
E-mail: medlib_plovdiv1@yahoo.com

 

VMIPL
МЕДИЦИНСКИ УНИВИРСИТЕТ
5800 гр.
Плевен, ул.Св.Кл. Охридски 1
тел.: 064/ 2-91-76/437

E-mail: vmipl@el-soft.com

 

VMISZ
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
6000 гр.
Стара Загора, ул.Армейска 11
тел.: 042/ 3-31-98

E-mail: library2@mf.uni.sz.bg

 

VMIV
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
9002 гр.
Варна, ул.М. Дринов 55
тел.: 052/ 22-54-22/298

E-mail: andreeva@asclep.muvar.acad.bg

 

БАН
Централна библиотека при БАН
1000 гр. София ул.15-ти ноември 1
тел. 989-84-46/258

E-mail: library@cl.bas.bg

 

НБКМ
Народна библиотека Св. св. Кирил и Методий
1504 София бул.В. Левски 88
тел. 988-28-11/229, 260

E-mail: tnikolova@nationallibrary.bg