МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3/2009
line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
А. Тачев.
Разработване и валидиране на спектрофотометричeн метод за определяне на 2-ethyl-hexyl-4-dimethyl­aminobenzoate в слънцезащитни козметични продукти при самостоятелно и при съвместно присъствие с физични ултравиолетови  (UV) филтри zinc oxide и titanium dioxide

А. Тачев.
Разработване и валидиране на спектрофотометричeн метод  за определяне на octyl triazone в слънцезащитни козметични продукти при самостоятелно и при съвместно при­съствие  с физични ултравиолетови (UV) филтри Zinc Oxide и  Titanium Dioxide


Е. Димитрова, Я. Цветанова и Н. Тодорова.
Пациентите за комуникативните умения на обгрижващите ги медицин­ски сестри в болничната медицинска помощ


АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Ек. Петкова, Д. Обрешкова, Д. Кирева, Л. Пейкова, К. Панамска, Ст. Пъпанов, Ек. Ставрева,  Б. Куз­манов, В. Пройчев и В. Хаджидекова.
Предметът „Медицинска физика” при обучението на инспектори по обществено здраве

К. Панамска, Ек. Ставрева, Св. Каридова, М. Шангова, К. Петкова и М. Сапунджиева.
Курсовият проект – утвърдена практика в обучението на рентгенови лаборанти в Медицински колеж – Пловдив

Ек. Ставрева, К. Панамска, М. Сапунджиева, С. Каридова, М. Шангова и К. Петкова.
Актуални аспекти и поста­вени цели в програмата по  „Основи на образната диагностика. Рентгенограф­ска техника” в Медицински колеж – Пловдив


В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
П. Балканска.
За умението да общуваме с пациента
П. Петров.
Водене на раждането при седалищно предлежание
П. Петров.
Най-често прилагани методи за мануална помощ  при седалищно раждане


ОБЗОРИ
П. Балканска.
Психологични подходи при подбор и оценка на персонала


 
©2008-2009