МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
ЗА НАС
line decor
           
   
ЗА СПИСАНИЕТО
"МП – Сестринско дело” е специализирано научно медицинско издание, третиращо проблемите на сестринството. От тази година форматът на списанието е А4 и съответно обемът му е удвоен. Списанието включва оригинални научни разработки – статии, казуистика, обзори, и реферати на чуждестранни материали. Списанието е със строго научен характер. Изискванията към авторите са стандартните за медицинската периодика на ЦМБ. Тематичният обхват на списанието включва материали в областта на качеството и организацията на здравните грижи, квалификацията на медицинските специалисти и др. Всеки материал, постъпил за публикуване, се рецензира. Изискването към авторите всяка статия и обзор да са придружени от резюме и ключови думии на английски език, прави възможно евентуалното бъдещо включване на списанието в чуждестранни информационни системиза рефериране (EMBASE/Excerpta Medica, Medline и др.).
 

АКЦЕНТИ

Учебно-възпитателният процес като условие и фактор за формиране и развитие на комуникативните компетенции на акушерките

Обучение на акушерките за прилагане на холистичен подход при жени с рак на маточната шийка

Влияние на стреса от болничната среда върху болното дете

Роля на професионалистите по здравни грижи при извършване на плазмафереза при пациенти с неврологични заболявания

Личностно-професионален подбор и пригодност на медицинските сестри за работа в системата на хосписните грижи в България

 

 
©2008-2011