skrip1-head1

line decor
КОНТАКТИ 
line decor

 
 
 
   

 

Сайтът не се актуализира поради преустановяване на изданието


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

ул. "Св. Г. Софийски" № 1
1431 София

За контакт: Мариета Димитрова
e-mail: tzoneva@mail.bg
тел.: 952 05 16

проф. Венцеслав Боснев, дмн - Главен редактор
тел.: 862 26 11
GSM: 0898 264 809
e-mail: wbossnev_ams@yahoo.com

© 2009