АРХИВ
cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com


За пръв път списанието излиза от печат през 1969 г. под наименованието „Стоматологичен преглед”. То е част от поредицата реферативни (вторични издания), включваща „Медицински преглед” и „Фармацевтичен преглед”. Целта на поредицата е да отразява публикуваното в първичните списания от цял свят, получавани в Централната медицинска библиотека. Улеснението за участъковите лекари и стоматолози, а също и за здравните специалисти от отдалечени райони, откъдето не всеки има възможност редовно да посещава библиотеката и сам да прави своя преглед на печата, е съществено и списанията имат успех и популярност. Те, включително и „Стоматологичен преглед”, дълго време изпълняват своето предназначение. Впоследствие, с навлизането на интернет технологиите, се променя естеството на списанието. То не става без съответните метаморфози.

През 1997 г. започва публикуването на първичното списание „Съвременна стоматология”. То не е конкурентно на придобилата популярност поредица „Стоматология” (София), издавана по подобие на „Стоматология” (Москва). Списанието „Съвременна стоматология” поема голяма част от допълнителния поток статии, за които по ред причини не може да бъде осигурено бързо публикуване.

През 2000 г. списанията „Съвременна стоматология” и „Стоматологичен преглед” се сливат, като се запазва заглавието „Съвременна стоматология”, но се взема годишнината на „Стоматологичен преглед”. Новото списание съдържа както авторски статии, така и реферати на интересни публикации от чужбина. И до ден днешен естеството на съдържанието е точно такова. Обхванати са всички специалности от областта на денталната медицина и пластичната хирургия в нейния аспект на лицево-челюстна хирургия. Обръща се внимание и на парастоматологичните специалности като материалознание, дентално обучение, здравни финанси и установяване на дентални практики. Списанието няма за цел обаче да е алманах или да предоставя обяви. То е плътно обвързано с публикационната активност на докторантите, специализантите и на професорския състав във висшите ни дентални училища. Често броевете са тематични.

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015

Брой 2-3/2015

Брой 2016

Брой 2017