КОНТАКТИ
 
АРХИВ
   
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

 

 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -- СОСОФИЯ 
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИБИБЛИОТЕКА
1431 София
ул. "Св. Г. Софийски" № 1
952-16-45, факс 952-23-93
д-р Цветан Спасов
e-mail: cml.mu.sofia@gmail.co