ЦМБ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ ЖУРНАЛ ОБЩА МЕДИЦИНА СЕСТРИНСКО ДЕЛО

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

КОНТАКТИ

CONTACTS

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ — СОФИЯ 
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

1431 София
ул. "Св. Г. Софийски" № 1, 952-16-45, факс 952-23-93
Организационен секретар: Светла Цветанова
svetlamu@mail.bg

MEDICAL UNIVERSITY— SOFIA
CENTRAL MEDICAL LIBRARY

1431 Sofia
1 Sv. G. Sofiiski St., 952-16-45, fax 952-23-93
Executive secretary: Svetla Tzvetanova

svetlamu@mail.bg

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив