Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив
Бр. 4/2006
АВТОРСКИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

Резултати от кампанията "Здраво сърце" за отчитане на сърдечно-съдовия риск - София, 2005 г. резюме>>

Results from the campaign "Healthy heart" for estimation of cardiovascular risk - Sofia, Bulgaria, 2005. summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

Синдром “тако-цубо” – ново заболяване в спектъра на исхемичната болест на сърцето. резюме>>

Необходимо ли е нови маркери на сърдечно-съдовия риск и прогнозата при ОМИ да навлязат в клиничната практика? резюме>>

Tako-tsubo syndrome – a new disease in the coronary artery disease range. summary>>

New markers for the cardiovascular risk and the prognosis of acute myocardial infarction - are they necessary for the clinical practice? summary>>

КАЗУИСТИКА

CASE REPORT

Ранни клинични и електромиографски промени при нодозен полиартериит. резюме>>

Early clinical and EMG abnormalities in polyarteritis nodosa. summary>>
РЕФЕРАТИ

Връзка на предсърдния натриуретичен пептид и на генните полиморфизми на рецептора на натриуретичния пептид тип А с левокамерната маса при есенциална хипертония

Прогресиране на аортната дилатация при деца с функционално нормална бикуспидална аортна клапа

Прием на риба и n -3 мастни киселини с храната и електрокардиографски параметри при хора

© 2007-2008

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив