Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2006

ОБЗОРИ

REVIEWS

Новости в интервенционното лечение на предсърдното мъждене. резюме>>

Ресинхронизираща кардиостимулация – нова надежда за пациентите със сърдечна недостатъчност. резюме>>

Recent advance in the interventional treatment of atrial fibrillation. summary>>

Cardiac resynchronization therapy – a new hope for patients with heart failure. summary>>

КАЗУИСТИКА

CASE REPORT

Случай на остър миокарден инфаркт след прободна рана в сърцето. резюме>>

A case of acute myocardial infarсtion after stubbing wound in the heart. summary>>

РЕФЕРАТИ

Нивото на шум може да е свързано с риск за инфаркт на миокарда

Оказва ли редовното приемане на аспирин превантивен ефект върху сърдечно-съдовите инциденти

Намаляват ли статините вентрикулната аритмия и подобряват ли преживяемостта при пациенти с имплантиран кардиовертер дефибрилатор

© 2007-2008

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив