ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

Списанието се обработва в Excerpta medica и БД Българска медицинска литература

Контакти
Contacts

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ— СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
1431 София
ул. "Св. Г. Софийски" № 1
952-16-45, факс 952-23-93
За контакти: Светла Цветанова

svetlamu@mail.bg

MEDICAL UNIVERSITY— SOFIA
CENTRAL MEDICAL LIBRARY
1431 Sofia
1 Sv. G. Sofiiski St.
952-16-45, fax 952-23-93
Contacts:
Svetla Tzvetanova
svetlamu@mail.bg


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти