ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

4/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Clinical pathways -- rise or fall in hospital health care
В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
PRACTICING HELP

Професионални умения за продажба на медицински услуги, или как пациентите оценяват лекарите

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS
Primary non-specific scarring granulomatous alopecia -- pathogenetic mystery and therapeutic problem

cutaneous horn (cornu cutaneum) -- a review of current literature with a case report
ОБЗОРИ
REVIEWS

Сухо око и глаукома

Статини и хронична бъбречна болест -- ефекти извън корекция на хиперлипидемията

особености на психологическото консултиране по време на бременност

Dry eye and glaucoma

Statins and chronic renal disease -- effects beyond the correction of hyperlipidemia

Specifics of psychological consultations during pregnancy


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти