Journal articles on "Bioethics, Medical Ethics and Medical Legislation" 2005-2010

avaiable in CML Sofia, ABS Database

bar-long

 

 1. Aleksandrova, S..  Анализ и решаване на етични казуси / S. Aleksandrova. // Sestr. delo. MP, 41, 2009, N 1, с. 34-40, Sum. Bulg., Engl. 16 ref. , ISSN 1310-7496
  Прев.загл.: Analysis and decision-making of ethics-related cases
  Ключовидуми:
  Signature:Сп 2022

 2. Aleksandrova, S. et al.  Правни и етични въпроси при болни от епилепсия. Част II: Специфичните права и ограничения / S. Aleksandrova, Pl. Bozhinov. // Bulg. nevrol. ipsikhiatr. praktika, 2, 2005, N 1, с. 40-41. , ISSN 1312-3866
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. epilepsy--psychology 2. ethics, medical 3.  legislation, medical
  Signature:Сп 4657

 3. Aleksandrova, S. et al.  Етични аспекти на предварителното определяне на пола на плода / S. Aleksandrova, S. Bojinova. // Akush. iginekol., 45, 2006, N 5, с. 36-39. Sur. Bulg., Engl. 11 ref. , ISSN 0324-0959
  Прев.загл.: Ethical aspects of sex selection
  Ключови думи: 1. sex preselection--ethics 2. choice behavior--ethics 3. parents--physiology 4. pregnancy 5. euroethics
  Signature:Сп 1458

 4. Aleksandrova, S. et al.  Application of audiovisuals in the course "Management and ethics of hospice care" / S. Aleksandrova, K. Statev. // Scr. sci. med. - Varna, 40, 2008, N 1, с. 19-21, Sum. Engl. 11 ref. , ISSN 0582-3250
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 
  Signature:Сп 1543

 5. Aristidis, D..  Doctor's responsibility due to false diagnosis / D. Aristidis. // Aktual. nefrol. (Varna), 4, 2004, N 4, с. 8-10. 14 ref. , ISSN 1312-0190
  Прев.загл.: Отговорността на лекаря за фалшивата диагноза
  Ключовидуми: 1. physician-patient relations 2. diagnostic errors 3. ethics, medical 4. euroethics
  Signature:Сп 4566

 6. Assenov, A. et al.  Анкетно проучване между лекари-анестезиолози по медико-правни въпроси / A. Assenov, J. Cherkezov, D. Karadimov. // Anesteziol. i intenz. lechenie, 32, 2005, N 4, с. 14-22, 4 tabl., 3 fig. Sum. Bulg., Engl. 23 ref. , ISSN 1310-4284
  Прев.загл.: Inquiry among anesthetists regarding medical legal problems
  Ключови думи: 1. anesthesiology--manpower 2. physicians--ethics 3. physicians--legislation and jurisprudence 4.  5. ethics, medical 6. questionnaires 7. health knowledge, attitudes, practice 8. jurisprudence 9. MU Sofia 10. liability, legal
  Signature:Сп 2751

 7. Assenov, A. et al.  Медико-правна взискателност и осведоменост на пациентите на АИЛ / A. Assenov, J. Cherkezov, D. Karadimov. // Anesteziol. i intenz. lechenie, 32, 2005, N 5, с. 31-37, 2 tabl., 6 fig. Sum. Bulg., Engl. 24 ref. , ISSN 1310-4284
  Прев.загл.: Medical and legal exactingness and conversance of the patients of anesthesiology and intensive care
  Ключови думи: 1. anesthesiology--legislation and jurisprudence 2. intensive care--legislation and jurisprudence 3. intensive care units 4. patient rights--legislation and jurisprudence 5. legislation, medical 6. informed consent--legislation and jurisprudence 7. ethics, medical 8.  9. questionnaires 10. data interpretation, statistical 11. MU Sofia
  Signature:Сп 2751

 8. Assenov, A. et al.  Проучване на чести формални грешки във връзка с обща анестезия / A. Assenov, D. Karadimov, J. Cherkezov. // Anesteziol. i intenz. lechenie, 32, 2005, N 5, с. 38-43, 4 tabl., 1 fig. Sum. Bulg., Engl. 15 ref. , ISSN 1310-4284
  Прев.загл.: A study of frequent formal errors related to general anesthesia
  Ключови думи: 1. anesthesia, general--adverse effects 2. medical errors--statistics and numerical data 3. legislation, medical 4. informed consent--legislation and jurisprudence 5. documentation--standards 6. risk factors 7. ethics, medical 8.  9. MU Sofia 10. jurisprudence 11. data interpretation, statistical 12. patient satisfaction--statistics and numerical data 13. patient rights--legislation and jurisprudence
  Signature:Сп 2751

 9. Assenov, A. et al.  Възможности на пациентите за свободен избор на анестезиолог / A. Assenov, D. Karadimov, M. Atanasova. // Anesteziol. i intenz. lechenie, 33, 2006, N 4, с. 30-36, 4 tabl., 1 fig. Sum. Bulg., Engl. 21 ref. , ISSN 1310-4284
  Прев.загл.: Chances of the patients to choose an anesthesiologist
  Ключови думи: 1. anesthesiology--legislation and jurisprudence 2. anesthesiology--manpower 3. physician-patient relations 4. decision making--ethics 5. legislation, medical 6. patient satisfaction 7. patient rights 8. jurisprudence 9. ethics 10.  11. MU Sofia
  Signature:Сп 2751

 10. Assenov, A. et al.  Нормативни изисквания към подготовка за обща анестезия и седация в България / A. Assenov, D. Karadimov, M. Atanasova. // Vistseral. khirurgiia, 3, 2007, N 2, с. 17-26, 6 tabl., 1 fig. 19 ref. , ISSN 1312-6458
  Прев.загл.: Legal regulation of preanesthesia evaluation in Bulgaria
  Ключови думи: 1. legislation, medical 2. anesthesia, general 3. conscious sedation 4. preanesthetic medication 5. MU Sofia
  Signature:Сп 4691

 11. Atanasova, E. et al.  Потребителските плащания - социално-икономическа или социално-психологическа диагноза / E. Atanasova, E. Moutafova. // Zdrav. ikonom. i menidzhment, 8, 2008, N 2, с. 3-8, 2 tabl. Sum. Bulg., Engl. 9 ref. , ISSN 1311-9729
  Прев.загл.: Patient's payments - socio-psychological diagnose
  Ключови думи: 1. fees, medical 2. health services--economics 3. delivery of health care--legislation and jurisprudence 4. delivery of health care--economics 5. health care reform 6. ethics, medical 7. physicians—ethics
  Signature:Сп 4567

 12. Balkanska, P..  За умението да общуваме с пациента / P. Balkanska. // Sestr. delo. MP, 41, 2009, N 3, с. 26-30, Sum. Bulg., Engl. 8 ref. , ISSN 1310-7496
  Прев.загл.: Healthcare providers' communication skills with patients
  Ключови думи: 1. delivery of health care 2. physician-patient relations--ethics 3.  4. ethics, medical 5. communication barriers 6. communication 7. MU Sofia
  Signature:Сп 2022

 13. Batashki, I. et al.  Правилата на "добра клинична практика" при извършване на клиничните проучвания в УМБАЛ - Пловдив / I. Batashki, J. Grudeva-Popova, N. Ananoshtev. // Sots. med., 15, 2007, N 1, с. 30-33, 2 tabl. Sum. Bulg., Engl. 16 ref. , ISSN 1310-1757
  Прев.загл.: The rules of "good clinical practice" in conducting the clinical trials in UMHAT - Plovdiv
  Ключови думи: 1. ethics, clinical 2. clinical nursing research 3. ethics, research 4. health services research 5. research design
  Signature:Сп 3522

 14. Benisheva, T. et al.  Нормативна рамка за осигуряване на лекарствени продукти в лечебните заведения / T. Benisheva, P. Trendafilova. // Zdrav. menidzhment, 8, 2008, N 2, с. 56-55, 4 fig., Sum. Bulg., Engl. 24 ref. , ISSN 1311-9982
  Прев.загл.: Legislative framework for supply of pharmaceutic products in the hospitals
  Ключови думи: 1. hospitals--organization and administration 2. pharmaceutical preparations--supply and distribution 3. disease management 4. drug costs 5. financing, organized 6. hospitals, community--economics 7. legislation, drug 8. insurance, health, reimbursement--legislation and jurisprudence
  Signature:Сп 4575

 15. Benisheva, T. et al.  Информираното съгласие при клиничните проучвания в Европейския съюз включително и България - етични аспекти / T. Benisheva, D. Sidjimova. // Zdrav. menidzhment, 8, 2008, N 2, с. 71-79, Sum. Bulg., Engl. 12 ref. , ISSN 1311-9982
  Прев.загл.: The inform consent in the clinical investigation of medical products in the EU and Bulgaria - ethical aspects
  Ключови думи: 1. clinical trials--legislation and jurisprudence 2. clinical trials--ethics 3.  4. informed consent
  Signature:Сп 4575

 16. Benisheva, T. et al.  Законови стимули и мерки за разработване на лекарства за педиатрична употреба от януари 2007 в ЕС и етични аспекти при клинични изпитвания с деца / T. Benisheva, D. Sidjimova. // Zdrav. menidzhment, 8, 2008, ISSN 1311-9982, с. 72-80, 1 tabl. Sum. Bulg., Engl. 25 ref.
  Прев.загл.: Legislative Framework for the Medicinal Products for Paediatric Use (January 2007) in the EU - Ethical Aspects
  Ключови думи: 1. drug industry--legislation and jurisprudence 2. research subjects--legislation and jurisprudence 3. child 4. child advocacy 5. clinical trials--ethics 6. clinical trials--legislation and jurisprudence 7. drug industry--ethics 8. drug therapy--ethics 9. legislation, drug--ethics 10. liability, legal
  Signature:Сп 4575

 17. Benisheva, T. et al.  Сравнителен анализ на българското лекарствено законодателство относно клиничните изпитвания с лекарства от 1995-2009 г. / T. Benisheva, R. Vasileva, I. Ivanov. // Zdrav. politika i menidzhm., 10, 2010, N 3, с. 75-84, 6 fig. Sum. Bulg., Engl. 14 ref. , ISSN 1313-4981
  Прев.загл.:  Comparative analysis of the bulgarian pharmaceutical legislation regarding clinical trials of medicinal products since 1995-2009
  Ключови думи
  Signature:Сп 4575а

 18. Benisheva-Dimitrova, T. et al.  Нови регулаторни аспекти на лекарствените продукти за редки заболявания / T. Benisheva-Dimitrova, V. Ninov. // Zdrav. menidzhment, 7, 2007, N 5, с. 59-65. Sum. Bulg., Engl. 18 ref. , ISSN 1311-9982
  Прев.загл.: New Regulatory Issues for Orphan Medicinal Products in the European Community
  Ключови думи: 1. legislation, drug 2. orphan drug production--legislation and jurisprudence 3. rare diseases--drug therapy 4. MU Sofia
  Signature:Сп 4575

 19. Borisov, V..  Лекарят между етиката и икономиката / V. Borisov. // Zdrav. menidzhment, 7, 2007, N 4, с. 3-5. 6 ref. , ISSN 1311-9982
  Прев.загл.: The doctor between the ethics and economy
  Ключови думи: 1. physicians--psychology 2. health facility administrators--psychology 3. practice management, medical--organization and administration 4. practice management, medical--ethics 5. practice management, medical—economics
  Signature:Сп 4575

 20. Borisova, I. et al.  Отражение на етичните стандарти в нормативната уредба в здравеопазването / I Borisova, A. Petkov. // Sots. med., 13, 2005, N 4, с. 42-44. 7 ref. , ISSN 1310-1757
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. legislation, medical 2. ethical review--standards 3. ethics committees 4. ethics, research 5. patient rights--ethics 6. physician-patient relations--ethics 7.  8. MU Sofia
  Signature:Сп 3522

 21. Borissova, Y..  Предпоставки за ефективност на етичните комисии в българското здравеопазване / Y. Borissova. // Zdrav. menidzhment, 6, 2006, N 5, с. 24-27, 1 tabl., 2 fig., Sum. Engl. 10 ref. , ISSN 1311-9982
  Прев.загл.: Premises for the effectiveness of ethics committees in Bulgarian healthcare
  Ключови думи: 1. ethics committees--organization and administration 2. ethics committees--standards 3. bioethics--education 4. international cooperation 5. euroethics
  Signature:Сп 4575

 22. Borissova, Y. et al.  Етичните норми в медицинската практика - ниво на познание и важност / Y. Borissova, A. Alexandrov, A. Petkov. // Voennameditsina, 57, 2005, N 3, с. 59-61, 4 fig., Sum. Bulg., Engl. 7 ref. , ISSN 1312-2746 .
  Прев.загл.:  Ethical norms in medical practice - level of knowlеdges
  Ключови думи: 1. ethics committees 2. ethics, professional 3. ethics, medical 4. informed consent 5. paternalism
  Signature:Сп 50

 23. Darr, K..  Етика и предоставяне на здравни услуги: предложение за международна рамка / K. Darr. // Bulg. spis. zaobshtestv. zdrave, 1, 2009, ISSN 1313-6461, с. 4-18, 1 fig., Sum. Bulg., Engl. 15 ref.
  Прев.загл.: Ethics and the delivery of health services: a proposed international framework
  Ключови думи:
  Signature:Сп 4757

 24. Datzov, E. et al.  Етични изисквания за специалистите в областта на трудовата медицина / E. Datzov, N. Tzacheva, R. Nikolova, A. Vutkova. // Zdrav. menidzhment, 8, 2008, N 1, с. 15-19, Sum. Bulg., Engl. 4 ref. , ISSN 1311-9982
  Прев.загл.: Ethical rquirements for the experts in the field of occupational medicine
  Ключови думи: 1. occupational medicine--standards 2. occupational medicine--manpower 3. occupational medicine--ethics 4. ethics, medical 5. occupational health 6. workplace 7. confidentiality 8. informed consent
  Signature:Сп 4575

 25. Dimitrova, Sv. et al.  Информираното съгласие като част от обучението по медицинска етика на студенти по медицина / Sv. Dimitrova, J. Marinova, B. Parashkevova, G. Chamova, K. Peeva. // Trakia j. sciences. Series biomed. sci., 6, 2008, N Suppl. 3, с. 188-191, Sum. Engl. 11 ref. , ISSN 1312-1723
  Прев.загл.: Informed consent as a part of medical student's education in medical ethics
  Ключови думи: 1. informed consent--ethics 2. education, medical, graduate 3. teaching
  Signature:Сп 4602

 26. Enev, E..  Предложение за стандарти в общата медицина на заболявания в кардиологията, които би могъл да лекува домашния лекар / E. Enev. // God. sbor. (nauch. tr.) IMAB, 1, 1995, N 1, с. 148-149. , ISSN 1310-7232
  Прев.загл
  Ключови думи: 1. cardiology--standards 2. physicians, family 3. family practice--standards 4. physician-patient relations 5. ethics, medical 6. euroethics
  Signature:Сп 4365

 27. Felthous, Al..  Лечението на чисти персекуторни налудности - терапевтичен проблем, пораждащ правни казуси в САЩ / Al. Felthous. // Retseptor. Bulg. psikhiatr. zhurnal, 2, 2005, N 2, с. 41-43, Sum. Bulg., Engl. 13 ref. , ISSN 1312-2967
  Прев.загл.: Treatment of the pure delusion disorders a therapy problem evoking legal cases in the USA
  Ключови думи: 1. schizophrenia 2. schizophrenia, paranoid 3. delusions 4. psychopharmacology 5. ethics, medical 6. United States 7. jurisprudence
  Signature:Сп 4646

 28. Gateva, L..  Съвременни изисквания към подготовката по етика на професионалистите по здравни грижи / L. Gateva. // Sestr. delo. MP, 29, 1997, N 3, с. 3-7, Sum. Bulg., Engl. 3 ref. , ISSN 1310-7496
  Прев.загл.: Contemporary requitrements to the ethical training of health care professionals
  Ключови думи:
  Signature:Сп 2022

 29. Gatewa, L..  Уважение към интегритета на пациента - принцип в етиката на здравните грижи / L. Gatewa. // Sestr. delo. MP, 29, 1997, N 4, с. 3-6, Sum. Bulg., Engl. 3 ref. , ISSN 1310-7496
  Прев.загл.: Respect for the patient's integrity - principle in health care ethics
  Ключови думи:
  Signature:Сп 2022

 30. Hristova, N. et al.  Сравнителен анализ на мнението на студенти - дипломанти и първокурсници, за правата на хоспитализираните пациенти / N. Hristova, E. Dimitrova, M. Pencheva. // Sestr. delo. MP, 39, 2007, N 1, с. 14-20, 3 tabl., 2 fig. Sum. Bulg., Engl. 5 ref. , ISSN 1310-7496
  Прев.загл.: Comparative analysis between first-year and last-year students' opinions about patients' rights
  Ключови думи: 1. patient rights 2. students, medical--psychology 3. ethics, medical 4.  5. data interpretation, statistical 6. questionnaires 7. attitude
  Signature:Сп 2022

 31. Hristova, St..  Етика и болка / St. Hristova. // Zdrav. menidzhment, 6, 2006, N 6, с. 62-67. Sum. Engl. 7 ref. , ISSN: 1311-9982
  Прев.загл.: Ethics and Pain
  Ключови думи: 1. pain--prevention and control 2. pain--drug therapy 3. pain measurement--standards 4. ethical theory 5. ethics 6. medical 7. attitude of health personnel 8. physician's role
  Signature:Сп 4575

 32. Hristova, S..  Етика на болката при децата / S. Hristova. // Zdrav. politika i menidzhm., 8, 2008, N 5, с. 112-116. Sum. Bulg. Engl. 10 ref. , ISSN 1313-4981
  Прев.загл.: Ethics of pain in children
  Ключови думи: 1. pain--psychology 2. child psychology 3. child welfare--ethics 4. quality of life 5. humanism 6. ethics, clinical
  Signature:Сп  4575а

 33. Hristova, S..  Етични дилеми в биомедицинските изследвания / S. Hristova. // Zdrav. politika i menidzhm., 9, 2009, N 3, с. 65-68. Sum. Bulg., Engl. 5 ref. , ISSN 1313-4981
  Прев.загл.: Ethical dilemmas in biomedical research
  Ключови думи: 1. biomedical research--ethics 2. ethics, medical 3. euroethics
  Signature:Сп 4575а

 34. Ivanova, F..  Някои етични аспекти на бизнес отношенията при общопрактикуващите лекари / F. Ivanova. // Zdrav. ikonom. i menidzhment, 5, 2005, N 3, с. 35-39, 10 diagr., 1 tab. 10 ref. , ISSN 1311-9729
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. family practice--economics 2. private practice--ethics 3. practice management, medical--economics 4. physician's practice patterns--ethics 5. ethics, business 6. ethics, professional 7. euroethics
  Signature:Сп 4567

 35. Ivanova, M. et al.  Disloyal competition among bulgarian general practitioners / M. Ivanova, S. Tufkova. // Acta med. bulg., 35, 2008, N 1, с. 53-59, 2 tabl. Sum. Engl. 24 ref. , ISSN 0324-1750
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. economic competition 2. physicians, family--ethics 3. ethics, professional 4. conflict of interest
  Signature:Сп 2261

 36. Jurov, P..  Етична отговорност на фармацевта / P. Jurov. // Zdrav. politika i menidzhm., 8, 2008, N 6, с. 103-106, 1 fig. Sum. Bulg., Engl. 14 ref. , ISSN 1313-4981
  Прев.загл.: Pharmacy ethics - survey and analysis
  Ключови думи: 1. ethics, pharmacy 2. pharmaceutical services--organization and administration 3. pharmacists--psychology 4. pharmacists—ethics
  Signature:Сп 4575а

 37. Karadimov, D..  Деонтологични проблеми при кървене и кръвозаместване / D. Karadimov. // Bulg. med. praktika, 2, 2004, N 8, с. 20, 1 fotogr.. , ISSN 1312-1340
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. ethical theory 2. hemorrhage 3. blood transfusion 4.  5. MU Sofia 6. blood loss, surgical
  Signature:Сп 4591

 38. Karadimov, D..  Отговорността на анестезиолога и хирурга / D. Karadimov. // Bulg. med. praktika, 2, 2004, N 5, с. 22, 1 fotogr.. , ISSN 1312-1340
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. anesthesia--ethics 2. surgical procedures, operative 3. social responsibility 4. ethics, medical 5.  6. MU Sofia
  Signature:Сп 4591

 39. Karadimov, D..  Информация на пациентите - право/задължение / D. Karadimov. // Bulg. med. praktika, 3, 2005, N 5, с. 32. , ISSN 1312-1340
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. informed consent--ethics 2. informed consent--legislation and jurisprudence 3.  4. ethics, medical
  Signature:Сп 4591

 40. Katrova, L. et al.  Professional ethical and legal aspects of the informed consent in dentistry / L. Katrova, J. Freed, I. Coulter. // God. sbor. (nauch. tr.) IMAB, 7, 2001, N 2, с. 138-140, Sum. Bulg. 6 ref. , ISSN 1310-7232
  Прев.загл.: Професионално етични и правни аспекти на информираното съгласие в стоматологията
  Ключови думи: 1. informed consent--ethics 2. informed consent--legislation and jurisprudence 3. MU Sofia 4. dentistry
  Signature:Сп 4365

 41. Kitov, B..  Етични аспекти при осигуряване на качеството на болничния продукт / B. Kitov. // Sots. med., 15, 2007, N 4, с. 33-34, 3 ref. , ISSN 1310-1757
  Прев.загл.: Ethical aspects of ensuring the quality of hospital product
  Ключови думи: 1. delivery of health care 2. quality of health care 3. health care evaluation mechanisms
  Signature:Сп 3522

 42. Klincharski, V..  Нормативна теория за личността и групата / V. Klincharski. // Psikhosomat. med., 14, 2006, N 2, с. 13-20. Sum. Bulg., Engl. 3 ref. , ISSN: 1310-0564
  Прев.загл.: Normative theory for personality and group
  Ключови думи: 1. personality assessment 2. social behavior 3. social responsibility 4. ethical theory
  Signature Сп 4169

 43. Koleva, K. et al.  Значение на високосензитивния С-реактивен протеин при пациенти с дегенеративна аортна стеноза / K. Koleva, B. Pencheva, N. Zlatareva, A. Goudev. // Suvr. med., 59, 2008, N 6, с. 41-46, 1 tabl., 1 fig., Sum. Bulg., Engl. 16 ref. , ISSN 0562-7192
  Прев.загл.: Meaning of high sensitive C-reactive protein in patients with degenerative aortic stenosis
  Ключови думи: 1. MU Sofia 2. aortic valve stenosis 3. c-reactive protein--metabolism 4. biological markers--blood 5. arteriosclerosis--blood 6. ethics, medical 7.  8. risk factors
  Signature:Сп 111

 44. Kosovski, I. et al.  Донорство на яйцеклетки, ембриони и сурогатство - религиозни, медико-социални, етични, финансови и правни проблеми / I. Kosovski, E. Kovachev, M. Angelova, K. Alexandrov, G. Kosovski, V. Markova. // Akush. i ginekol., 49, 2010, N 2, с. 43-46, Sum. Bulg., Engl. 26 ref. , ISSN 0324-0959
  Прев.загл.: Oocyte and embryo donation and surrogacy. Religious, medico-social, ethical, financial and legal problems
  Ключови думи: 1. tissue donors--ethics 2. embryo transfer 3. religion and medicine 4.  5. research--legislation and jurisprudence 6. oocyte donation
  Signature:Сп 1458

 45. Kostianev, S..  Evidence based humor защо не пиша вече отрицателни рецензии / S. Kostianev. // Suvr. med., 59, 2008, N 1, с. 74-75. , ISSN 0562-7192
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. dissertation, academic 2. ethics committees, research--ethics
  Signature:Сп 111

 46. Lalev, N..  Фактори и бариери на социално-етичния маркетинг в здравеопазването / N. Lalev. // Zdrav. politika i menidzhm., 8, 2008, N 6, с. 76-79, Sum. Bulg., Engl. 8 ref. , ISSN 1313-4981
  Прев.загл.: Factors and problems of socio-ethical marketing in the healthcare system
  Ключови думи: 1. marketing of health services--ethics 2. ethics, business 3. organizational culture 4. public policy 5. social change 6. social responsibility
  Signature:Сп 4575а

 47. Liochkova, M. et al.  Информирано съгласие в стоматологичната практика / M. Liochkova, M. Stoikova. // Zubolekarski pregled, 86, 2004, N 2, с. 126-128, Sum. Bulg., Engl. 7 ref. , ISSN 0491-0982
  Прев.загл.: Informed consent in dental practice
  Ключови думи: 1. informed consent 2. patient participation 3. dentist-patient relations--ethics 4. ethics, dental 5.  6. decision making
  Signature:Сп 105

 48. Lyochkova, M. et al.  Представата за душата в етиката на Спиноза / M. Lyochkova, I. Kazandzhieva. // Psikhosomat. med., 14, 2006, N 1, с. 92-98, Sum. Bulg., Engl. 8 ref. , ISSN 1310-0564
  Прев.загл.: The concept of mind in Spinoza's ethics
  Ключови думи: 1. philosophy, medical--history 2. ethics, medical
  Signature:Сп 4169

 49. Manova, M. et al.  Проучване на патентната защита на антихипертензивните средства от групата на сартаните / M. Manova, P. Pejkov, G. Petrova. // Farmatsiia, 52, 2005, N 1-2, с. 217-221, 1 tabl., 8 fig.. , ISSN 0428-0296
  Прев.загл.: Patent protection study for antihypertensive medicines from class of sartanes
  Ключови думи: 1. antihypertensive agents 2. technology, pharmaceutical 3. pharmaceutical preparations 4. patents 5. legislation, pharmacy
  Signature:Сп 109

 50. Marinker, M..  Мадридската рамка / M. Marinker. // Sots. med., 14, 2006, N 1-2, с. 8-10, 1 ref.. , ISSN 1310-1757
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. health policy 2. health 3. ethics, medical 4. euroethics
  Signature:Сп 3522

 51. Marinov, M..  Методологични и етични въпроси при разработването и провеждането на научни изследвания и публикуване в хирургията / M. Marinov. // Khirurgiia, 64, 2008, N 5-6, с. 45-48, 1 tabl., 1 fig. 12 ref. , ISSN 0450-2167
  Прев.загл.: Preparation and conduction of research projects in surgery: methodology, ethics
  Ключови думи: 1. MU Sofia 2. biomedical research--ethics 3. surgery--ethics 4.  5. pilot projects
  Signature:Сп 106

 52. Marinov, M..  Научни изследвания и публикуване в неврохирургията: методология, практика, етика. Част I: конструиране и провеждане на научно-изследователски проект / M. Marinov. // Bulg. nevrokhirurg., 13, 2008, N 1-3, с. 61-67, 1 fig., 2 tabl., 12 ref. , ISSN 1310-2206
  Прев.загл.: Research and publication in neurosurgery: methodology, practice, ethics. Part I: preparation and conduction of a research project
  Ключови думи: 1. research--organization and administration 2. research design 3. neurosurgery 4. ethics, research 5. evidence-based medicine 6.  7. MU Sofia
  Signature:Сп 4185

 53. Marinova, J. et al.  Медико-етични аспекти на сексуалното и репродуктивното здраве и права: акценти в обучението на студенти-медици / J. Marinova, Sv. Dimitrova, K. Peeva, B. Parashkevova, G. Chamova. // Trakia j. sciences. Series biomed. sci., 6, 2008, N Suppl. 3, с. 192-196, Sum. Engl. 18 ref. , ISSN 1312-1723
  Прев.загл.: Ethical aspects of sexual and reproductive health and rights: basic elements in medical students' education
  Ключови думи: 1. education, medical, graduate 2. teaching 3. sexual behavior--ethics 4. reproductive behavior--ethics 5. ethics, medical
  Signature:Сп 4602
   
 54. Markova, S..  Европейските стандарти за взаимно признаване на професионалната квалификация / S. Markova. // Zdravni grizhi, 3, 2005, N 2, с. 17-23.. , ISSN 1312-2592
  Прев.загл.: The European standards for mutual recognition of professional qualification
  Ключови думи: 1. education, professional 2. education, nursing--legislation and jurisprudence 3. legislation, nursing--standarts 4. European union
  Signature:Сп 4613

 55. Mihaylova-Alakidi, V..  Ценностна система на индивидите в периода на стареенето и старостта / V. Mihaylova-Alakidi.//Psikhosomat. med., 15,2007,N 2,с. 122-140, 1 tabl., 3 diagr. Sum. Bulg., Engl. 15 ref., ISSN 1310-0564
  Прев.загл.: Value system of ageing and elderly people
  Ключови думи:1.social values 2.quality of life 3. attitude to health 4. aged 5.aged, 80 and over 6.social perception 7.social problems 8.aging  9.bioethics
  Signature:Сп 4169

 56. Milcheva, H..  Взаимоотношенията при обучението в Медицинския колеж от етико-деонтологичен аспект / H. Milcheva. // Zdravni grizhi, 4, 2006, N 1, с. 21-26, 2 schem., Sum. Bulg., Engl. 11 ref. , ISSN 1312-2592
  Прев.загл.: Ethico-deontological aspects in relationships in the training process in Medical College
  Ключови думи: 1. education, nursing, baccalaureate--ethics 2. interpersonal relations 3. schools, medical
  Signature:Сп 4613

 57. Milenkov, St..  Информирано съгласие при суицидни пациенти / S. Milenkov. // Retseptor. Bulg. psikhiatr. zhurnal, 2, 2005, N 2, с. 59-63, 2 tabl., Sum. Bulg., Engl. 11 ref. , ISSN 1312-2967
  Прев.загл.: Informed consent in case of suicidal patients
  Ключови думи: 1. informed consent 2. suicide 3. ethics, medical 4.  5. psychiatry--history 6. legislation, medical
  Signature:Сп 4646

 58. Mitev, V. et al.  Законодателни рамки на сурогатното майчинство в различните страни / V. Mitev, R. Krastev. // Zdrav. politika i menidzhm., 10, 2010, N 3, с. 54-62, Sum. Bulg., Engl. 36 ref. , ISSN 1313-4981
  Прев.загл.: Surrogacy legislation in the different countries
  Ключови думи: 1. MU Sofia
  Signature:Сп 4575а

 59. Mitova, M..  Отношението на студентите от полувисшите медицински институти към основните етични принципи / M. Mitova. // Sestr. delo. MP, 28, 1996, N 3, с. 10-16, Sum. Bulg., Engl. 5 ref. , ISSN 1310-7496
  Прев.загл.: The attitude of the nurse college students to the basic ethic principles
  Ключови думи: 1. MU Sofia
  Signature:Сп 2022

 60.  Monev, V. et al.  Новите международни здравни правила и правата на човека / V. Monev, L. Marinova, V. Mehandzhieva. // Lekarska praktika, 10, 2008, N 2, с. 19-21. , ISSN 1311-2589
  Прев.загл.:
  Ключови думи:
  Signature:Сп 4572

 61.  Ninova, M..  Нормативни насоки в управлението на здравните грижи / M. Ninova. // Zdravni grizhi, 6, 2008, N 2, с. 35-37, 10 ref. , ISSN 1312-2592 
  Прев.загл.: Legislation and juridical requirements in nursing management
  Ключови думи: 1. delivery of health care, integrated--legislation and jurisprudence 2. forms and records control
  Signature: Сп 4613

 62. Ouzounova, E..  Сексуално здраве и права на човека / E. Ouzounova. // URONET, 5, 2006, N 5, с. 30-33. Sum. Bulg. Engl. 8 ref. , ISSN 1312-1960   
  Прев.загл.: Sexual health and human rights
  Ключови думи: 1. human rights 2. sexual behavior 3. ethics, medical 4.  
  Signature: Сп 4606 

 63. Surcheva, Zh. et al. Етика в медицината и биотехнологията - Eureth.net. Европейска информационна мрежа в помощ на практиката / Zh. Surcheva, I. Alexandrov, L. Tacheva, S. Tomova. // Med. pregled, 42, 2006, N 3, с. 106-109, 3 fig., Sum. Bulg., Engl. 7 ref. , ISSN 1312-2193  
  Прев.загл.: Ethics in medicine and biotechnology: Eureth.net. European Information Network provides practical assistance for Bulgarian health professionals
  Ключови думи: 1. ethics, medical  2.databases--organization and administration 3. documentation--standards 4. international cooperation  5.bioethics 6.internet 7.  8.MU Sofia
  Signature: Сп 1738 

 64. Paskaleva, A..  Донорството - морална дилема / A. Paskaleva. // Bulg. med. praktika, 5, 2007, N 8, с. 20-21. , ISSN 1312-1340
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. tissue and organ procurement 2. ethics, medical 3.  4. organ transplantation--ethics
  Signature: Сп 4591

 65. Petkova, V..  Фармацевтични грижи за деца: същност и особености / V. Petkova. // Sots. med., 14, 2006, N 3, с. 41-43, 1 tabl., 2 fig., Sum. Bulg., Engl. 3 ref. , ISSN 1310-1757
  Прев.загл.: Pharmaceutical care for children: essence and pecularities
  Ключови думи: 1. child health services--ethics 2. drug utilization review 3. quality of health care 4. ethics, pharmacy 5. pharmaceutical preparations
  Signature: Сп 3522

 66. Petrov, P. et al.  Морално-етични и клинични проблеми на аборта / P. Petrov, E. Karaslavova, D. Markova, P. Trendafilova, T. Zlatanova. // Obshta med., 10, 2008, N 3, с. 48-52, 2 fig., Sum. Bulg., Engl. 11 ref. , ISSN 1311-1817
  Прев.загл.: Moral, ethical and clinical aspects of abortion
  Ключови думи: 1. abortion, induced--etics 2. abortion, induced--statistics and numerical data 3. contraception 4.  5. family planning services 6. MU Sofia
  Signature: Сп 4465

 67. Popov, B..  Върху някои критични бележки на новите физиологични норми за хранене на населението у нас / B. Popov. // God. sbor. (nauch. tr.) IMAB, 1, 1995, N 1, с. 116-118, 5 tabl., 3 ref. , ISSN 1310-7232
  Ключови думи: 1. nutrition assessment 2. nutrition 3. nutritional requirements 4. nutritive value 5. nutrition--legislation and jurisprudence 6. legislation
  Signature: Сп 4365 

 68. Popov, Chr..  Аспекти на биомедицинската етика / Chr. Popov. // Bulg. spis. po psikhologiia, 4, 1996, N 1, с. 93-100. Sum. Engl. 10 ref. , ISSN 0861-7813
  Прев.загл.: Biomedical ethics issues
  Ключови думи: 1. MU Sofia
  Сп 2605

 69. Popov, Chr..  Психотерапия на пациенти с посттравматични стресови разстройства: Контратрансферни и етични проблеми / Chr. Popov. // Bulg. spis. po psikhologiia, 4, 1996, N 3, с. 100-106. Sum. Engl. 9 ref. , ISSN 0861-7813
  Прев.загл.: Psychotherapy of patients with posttraumatic stress disorders: Countertransference and ethical issues
  Ключови думи:
  Signature: Сп 2605

 70. Popov, N..  Здравноосигурителните резерви на дружествата за доброволно здравно осигуряване - логика, нормативна уредба и практика / N. Popov. // Zdrav. politikaimenidzhm., 8, 2008, N 5, с. 29-31, 1 tabl. Sum. Bulg. Engl. 6 ref. , ISSN 1313-4981
  Прев.загл.: Health insurance reserves of the voluntary health insurance funds - logic, legislation and practice
  Ключови думи: 1. insurance, health, reimbursement--legislation and jurisprudence 2. Insurance, health, reimbursement--trends 3. cost of illness 4. financing, personal 5. insurance, health--legislation and jurisprudence 6. insurance, health—trends
  Signature: Сп  4575а 

 71. Popov, T..  Преподавателят през погледа на студентите / T. Popov. // Zdrav. menidzhment, 6, 2006, N 3, с. 42-48, 3 tab. Sum Engl. 16 ref. , ISSN: 1311-9982
  Прев. загл.: The Lecturer from the students' point of view
  Ключови думи: 1. teaching--manpower 2. personality 3. professional competence 4. education, public health professional 5. students, public health--psychology
  Signature: Сп 4575  

 72.  Popova, S..  Етичен стил на мислене в клиничния мениджмънт / S. Popova. // Meditsinski meridiani, 1, 2010, N 1, с. 47-50, Sum. Engl. 8 ref.
  Прев.загл.: Ethical thinking in clinical management
  Ключови думи: 1. MU Sofia
  Signature: Сп 4790

 73. Popova, S. et al.  Immigrants and healthcare in Bulgaria: the responses by policy and legislation / S. Popova, A. Kerekovska. // Scr. sci. med. - Varna, 41, 2009, N 1, с. 69-73, Sum. Engl. 16 ref. , ISSN 0582-3250
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. delivery of health care 2. health policy 3. emigration and immigration--legislation and jurisprudence 4. European Union
  Signature: Сп 1543

 74. Popova, T. et al.  Тютюнопушене и бременност / T. Popova, K. Atanasova. // Sestr. delo. MP, 38, 2006, N 2, с. 3-7, 2 fig. Sum. Bulg., Engl. 4 ref. , ISSN 1310-7496
  Прев.загл.: Smoking and pregnancy
  Ключови думи: 1. smoking--adverse effects 2. pregnancy 3. pregnancy complications--etiology 4. risk factors 5. informed consent 6. ethics, medical
  Signature: Сп 2022

 75. Sarafian, V..  Evidence based reality защо трябва да се пишат отрицателни рецензии / V. Sarafian. // Suvr. med., 59, 2008, N 1, с. 76-77. , ISSN 0562-7192
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. dissertation, academic 2. ethics committees, research--ethics
  Signature: Сп 111

 76. Sarandev, A..  Етични аспекти на клиничния мениджмънт при диабетна невропатия / A. Sarandev. // Lekarska praktika, 10, 2008, N 1, с. 19-22, 2 fig., 1 diagr.. , ISSN 1311-2589
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. diabetic neuropathies 2. ethics, clinical 3.  4. self care--psychology 5. patient education 6. MU Sofia
  Signature: Сп 4572

 77. Sarov, G..  Здравната политика - рационална, етична и справедлива... или утопична? / G. Sarov. // Zdrav. menidzhment, 7, 2007, N 3, с. 62-66, Sum. Bulg., Engl. 11 ref. , ISSN 1311-9982
  Прев.загл.: Health policy - rational, ethical and fair... or Utopian?
  Ключови думи: 1. health policy 2. social responsibility 3. choice behavior--ethics 4. delivery of health care--ethics 5. health services accessibility--ethics 6. health services needs and demand--ethics 7. life style 8. personal autonomy 9. risk-taking 10. social values 11. taxes
  Signature: Сп 4575  

 78. Schaefer, M..  The role of the pharmacist in future - pharmaceutical care / M. Schaefer. // Farmatsiia, 52, 2005, N 1-2, с. 158-160, Sum. Bulg. Engl. 14 ref. , ISSN 0428-0296
  Прев.загл.: Ролята на фармацевта в бъдеще - фармацевтични грижи
  Ключови думи: 1. pharmaceutical services 2. ethics, pharmacy 3. pharmacists--ethics 4. pharmacists--trends 5. social responsibility
  Signature: Сп 109

 79. Spangenberg, St. et al.  Влияние на междуличностните отношения върху учителския социум / St. Spangenberg, M. Konstantinova. // Scripta periodica, 9, 2006, N 3, с. 20-32, 1 tabl., 1 fig., Sum. Bulg., Engl. 9 ref. , ISSN 1312-0328
  Прев.загл.: Interpersonal relations and their influence on the teachers society
  Ключови думи: 1. interpersonal relations--psychology 2. social behavior 3. social environment 4. teaching--manpower 5. ethics, professional 6.  7. schools 8. personality assessment 9. personality tests
  Signature: Сп 4502

 80. Spassov, L..  Етичните правила за електронно здравеопазване - рационален подход за постигане на по-качествени здравни услуги / L. Spassov. // Zdrav. menidzhment, 8, 2008, ISSN 1311-9982, с. 86-88, Sum. Bulg., Engl. 4 ref.
  Прев.загл.: Ethical Rules in the E-Health Support - The Improving of the Quality of the Healthcare
  Ключови думи: 1. quality assurance, health care--legislation and jurisprudence 2. medical records systems, computerized 3. communication 4. computers--utilization 5. confidentiality 6. electronic mail 7. internet 8. office automation--ethics
  Signature: Сп 4575

 81. Spiridonov, S..  Регулиране на предприемачеството на пазара за здравни услуги като важен елемент на етичната конструкция на бизнеса в здравеопазването / S. Spiridonov. // Zdrav. politikaimenidzhm., 9, 2009, N 6, с. 48-53, 2 fig. Sum. Bulg., Engl. 7 ref. , ISSN 1313-4981
  Прев.загл.: Initiative regulation of the health service market as an important element of the ethics in the health management
  Ключови думи:
  Signature: Сп 4575а

 82. Stambolova, I..  Етична и професионална отговорност в дейността на медицинските сестри / I. Stambolova. // Zdravni grizhi, 1, 2003, N 1, с. 38-39, Sum. Bulg., Engl. 4 ref. , ISSN 1312-2592
  Прев.загл.: The ethical and the professional responsibility of nurses
  Ключови думи:
  Signature: Сп 4613

 83. Staneva, D..  Рационалната фармакотерапия - грижа на СЗО / D. Staneva. // Sots. med., 14, 2006, N 1-2, с. 91-93. , ISSN 1310-1757
  Прев.загл.:
  Ключови думи: 1. ethics, pharmacy 2. drug therapy--ethics 3. World Health Organization 4. drug utilization
  Signature: Сп 3522

 84. Stoicheva, M..  Обучението по етика - важен компонент при формирането на медицинските сестри / M. Stoicheva. // Khig. izdraveop., 39, 1996, N 3, с. 8-11, Sum. Bulg., Engl. 4 ref. , ISSN 0018-8247
  Прев.загл.: The education in ethics - important factor for the formation of nurses
  Ключови думи:
  Signature: Сп 1114

 85. Stoimenova, As. et al.  The critical milestones in the development of EU legislation of medicinal products and harmonization of Bulgarian legislation with "Acquis communautaire" / As. Stoimenova, G. Petrova. // Farmatsiia, 52, 2005, N 1-2, с. 181-186, 4 fig. Sum. Bulg. Engl. 37 ref. , ISSN 0428-0296
  Прев.загл.: Критични моменти в развитието на Европейското лекарствено законодателство и хармонизирането на Българското законодателство с" Aquis communautaire"
  Ключови думи: 1. legislation, pharmacy 2. European Union 3. patents 4. quality assurance, health care 5. MU Sofia
  Signature: Сп 109

 86. Stoyneva, Zl. et al.  Професионално обусловена дистална автономна невропатия / Zl. Stoyneva, M. Yancheva, B. Mileva, N. Tzacheva. // Scripta periodica, 6, 2003, N 3, с. 39-46, 1 tabl., 1 fig., Sum. Bulg., Engl. 16 ref. , ISSN 1312-0328
  Прев.загл.: Occupation determined distal autonomic neuropathy
  Ключови думи: 1. autonomic nervous system diseases--etiology 2. autonomic nervous system diseases--physiopathology 3. polyneuropathies--etiology 4. polyneuropathies--physiopathology 5. occupational diseases--diagnosis 6. occupational diseases--physiopathology 7. legislation, medical 8. MU Sofia
  Signature: Сп 4502

 87. Tarnovska, M. et al.  Рекламата на здравни услуги в българската система на здравеопазване – етични и правни аспекти / M. Tarnovska, M. Mavrov, R. Dimova. // Zdrav. politikaimenidzhm., 9, 2009, N 3, с. 69-74. Sum. Bulg., Engl. 28 ref. , ISSN 1313-4981
  Прев.загл.: Advertising health services in the Bulgarian health care system -ethical and legal aspects
  Ключови думи: 1. health promotion--ethics 2. health promotion--legislation and jurisprudence 3.  4. advertising--ethics 5. marketing of health services
  Signature: Сп 4575а

 88. Tchamov, K..  Стратегическа рамка и ценностна система на европейската здравна политика / K. Tchamov. // Zdrav. menidzhment, 6, 2006, N 4, с. 24-29, 1 fig., 1 tab. Sum. Engl., 15 ref. , ISSN: 1311-9982
  Прев.загл.: Strategic Framework and Value System of the European Health Policy
  Ключови думи: 1. health policy 2. European Union--organization and administration 3. health priorities--organization and administration 4. public health administration 5. public policy 6. policy making
  Signature: Сп 4575

 89. Tzacheva, N. et al.  Българска статистика на професионалните болести (БСПБ) - нормативната база и алгоритъм / N. Tzacheva, M. Yancheva, P. Harizanova. // Probl. hig., 25, 2004, N 2, с. 3-7, 2 schem. Sum. Bulg., Engl. 11 ref. , ISSN 0323-9170
  Прев.загл.: Bulgarian occupational diseases statistics (BODS) - regulations and algorithm
  Ключови думи: 1. morbidity 2. vital statistics 3. occupational diseases 4. jurisprudence 5. legislation, medical 6. registries
  Signature: Сп 2846

 90. Tzacheva, N. et al.  Българска статистика на професионалните болести (БСПБ) - логика, условия и класификации / N. Tzacheva, M. Yancheva, Kr. Dinkova, M. Demirova. // Probl. hig., 25, 2004, N 2, с. 8-11, 1 schem. Sum. Bulg., Engl. 7 ref. , ISSN 0323-9170
  Прев.загл.: Bulgarian occupational diseases statistics (BODS) - logic, conditions and classifications
  Ключови думи: 1. vital statistics 2. occupational diseases--classification 3. jurisprudence 4. legislation, medical 5. registries
  Signature: Сп 2846

 91. Tzenova, Al. et al.  Проучване на законодателния статут на лечебните растения в България / Al. Tzenova, G. Petrova. // Farmatsiia, 52, 2005, N 1-2, с. 187-192, 1 tabl., 1 appl. Sum. Bulg. Engl. 12 ref. , ISSN 0428-0296
  Прев.загл.: Study of the regulatory status of herbs in Bulgaria
  Ключови думи: 1. plants, medicinal 2. legislation, pharmacy 3. legislation, drug 4. plant, preparations 5. Bulgaria 6. MU Sofia
  Signature: Сп 109

 92. Tzenova, B..  Психосоциални проблеми на работното място: стрес, бърнаут, психологичен тормоз / B. Tzenova. // Fizik. med., rekhab., zdrave, 3, 2004, N 3-4, с. 18-27, 3 tabl. Sum. Bulg. Engl. 40 ref. , ISSN 1312-0417
  Прев.загл.: Psychosocial problems at workplace: stress, burnout, psychological terror
  Ключови думи: 1. workplace 2. stress, psychological--etiology 3. stress, psychological--prevention and control 4. burnout, professional--etiology 5. violence--psychology 6. medical staff, hospital--psychology 7. ethics, medical 8.  9. social problems--psychology 10. terrorism--psychology
  Signature: Сп 4587

 93. Tzenova, B..  Управление на конфликти в организациите / B. Tzenova. // Sots. med., 14, 2006, N 1-2, с. 19-23, 2 tabl.,2 fig., Sum. Bulg., Engl. 12 ref. , ISSN 1310-1757
  Прев.загл.: Conflict management in organizations
  Ключови думи: 1. conflict of interest 2. interprofessional relations 3. ethics, institutional 4. organizational innovation 5. efficiency, organizational 6.  
  Signature: Сп 3522

 94. Tzvetkova, S..  Етични и деонтологични проблеми на лицата с уврежданията / S. Tzvetkova. // Klin. i konsult. psikhol., 1, 2009, N 2, с. 50-55, Sum. Engl. 13 ref.
  Прев.загл.: Ethical and deontological problems of individuals with disabilities
  Ключови думи:
  Signature: Сп 4765

 95. Vekov, T..  Корупционната среда във високите административни нива на здравеопазването - "голямата" корупция - мит или реалност / T. Vekov. // Med. menidzh. i zdr. politika. MP, 40, 2009, N 2, с. 3-9, Sum. Bulg., Engl. 6 ref. , ISSN 1312-0336
  Прев.загл.: The corruption circle in high administrative levels of healthcare - the "big" corruption - myth or reality
  Ключови думи: 1. ethics, medical 2. physicians--ethics 3.  4. legislation, pharmacy 5. medication systems, hospital
  Signature: Сп 2045

 96. Veselinova, T..  Някои аспекти на работата ми като координатор по психологическо осигуряване / T. Veselinova. // God. EATA, 2006, с. 45.
  Ключови думи: 1. risk reduction behavior--psychology 2. tissue donors 3. ethics, medical 4. attitude to death 5. professional-family relations
  Signature: Сп 4726

 97. Vodenicharov, Tz..  Етика на здравната политика / Tz. Vodenitcharov. // Zdrav. menidzhment, 7, 2007, N 3, с. 3-6. , ISSN 1311-9982
  Прев.загл.: Ethics in the Healthcare Policy
  Ключови думи: 1. health policy 2. delivery of health care--ethics 3. resource allocation--ethics 4. social welfare--economics 5. social responsibility 6. social justice--ethics 7.  
  Signature: Сп 4575

 98. Vodenitcharov, Tz..  Етика и реформи в здравната политика / Tz. Vodenicharov. // Zdrav. menidzhment, 7, 2007, N 7, с. 3-5. , ISSN 1311-9982
  Прев.загл.: Ethics and Reforms in Healthcare Policy
  Ключови думи: 1. health care reform--ethics 2. health care sector--ethics 3. ethics, business 4. social responsibility 5. social values 6. socioeconomic factors 7. patient rights
  Signature: Сп 4575

 99. Yaneva, M..  Информираност на болните преди започване на лъчева терапия / M. Yaneva. // Rentgenol. iradiol., 45, 2006, N 4, с. 276-278. Sum. Bulg. Engl. 11 ref. , ISSN 0486-400X
  Прев.загл.: Information for patients prior to radiotherapy
  Ключови думи: 1. radiotherapy--ethics 2. informed consent 3. neoplasms--psychology 4. physician-patient relations 5. ethics, medical 6.  
  Signature: Сп 1460

Staus 10.02.2011

bar-long

 

Back to "Bulgarian Institutions and Publications"

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia