Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 


ОБЗОРИ


bar626

 

Годишнина X/2018

Брой 1

Брой 2

Годишнина IX/2017

Брой 1

Брой 2

Годишнина VIII/2016

Брой 1

Брой 2

Годишнина VII/2015

 

Брой 2

Годишнина VI/2014

Брой 1

Брой 2

Годишнина V/2013

 

Брой 2

Годишнина ІV/2012

Брой 1

Брой 2

 


Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово в PDF формат. Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.


Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 2-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

 

bar626

 

 

Последна актуализация: 02.03.2018 г.