Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

РЕФЕРАТИ

bar626


Годишнина – VII/2017 Брой 1 Брой 2


Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово в PDF формат. Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 2-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

bar626

Последно обновяване: 12.07.2017