Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

bar626


Годишнина IX/2017 Брой 1 Брой 2
Годишнина VIII/2016 Брой 1 Брой 2
Годишнина VII/2015 Брой 1 Брой 2
Годишнина VI/2014 Брой 1 Брой 2
Годишнина V/2013 Брой 1 Брой 2
Годишнина ІV/2012 Брой 1 Брой 2

 


Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово в PDF формат. Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 2-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg


bar626