Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АРХИВ


bar626

Том 9, 2017

 

Том 9, 2017, № 2

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Е. Иванова и Сн. Михайлова. Имунологични нарушения при пациенти с разстройства от аутистичния спектър - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 3-8. (Резюме)

АВТОРСКИ СТАТИИ

Ж. Русева, М. Милков, Х. Маджова и В. Маджова. Aлтернативни методи за лечение на деца със синдром на нарушено нощно дишане и тонзиларна хипертрофия - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 9-13. (Резюме)

С. Цанков, Т. Веков и Н. Велева. Анализ разход/ефективност на терапевтичните алтернативи за лечение на болест на Гоше в България, 2017 - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 14-18. (Резюме)


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ


ОБЗОРИ

В. Дойчева, Й. Митова, Ц. Минчева и Ж. Донков. Епидемиологични характеристики на вирусен хепатит Е в Европа - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 19-22. (Резюме)

В. Дойчева, Й. Митова, Ж. Донков и Ц. Минчева. Съвременни епидемиологични характеристики и разпространение на чумата в света - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 23-27. (Резюме)

АВТОРСКИ СТАТИИ

Т. Веков и С. Цанков. Икономическа оценка на безинтерфероновите лекарствени терапии за лечение на хроничен вирусен хепатит С в България, 2017 г. - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 28-34. (Резюме)

В. Ирмов и П. Петров. Информираност на българските жени по отношение на начините за профилактика на инфекциозните заболявания, предавани по полов път - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 35-39. (Резюме)

 

bar626

 

 

Том 9, 2017, № 1

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ

Е. Иванова и П. Манолова-Колева. Някои особености на речевите разстройства и минимални физически аномалии с краниофациална локализация, при пациенти с шизофрения - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 3-8. (Резюме)

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Е. Иванова и П. Манолова-Колева. Три случая на шизофрения при юноши с предшестващи прояви на заекване - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 9-12. (Резюме)


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

В. Дойчева, Й. Митова-Минева, С. Ангелова и Ж. Донков. Разпространение и епидемиологични характеристики на HIV инфекцията и СПИН в Европа през 2015 г.- Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 13-17. (Резюме)

P. Ганева, Р. Комитова и Й. Сeйменска. Конгенитален зика вирус синдром - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 18-23. (Резюме)

В. Дойчева, Й. Митова, С. Ангелова и Н. Чумак. Съвременно разпространение и епидемиологични характеристики на xолерата в света - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 24-28. (Резюме)

АВТОРСКИ СТАТИИ

С. Ангелова, Й. Митова, В. Дойчева, Ц. Минчева и Н. Чумак-Цанева. Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от групата на „индикаторни вътреболнични инфекции“ в България - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 29-32. (Резюме)

Д. Илиева. Проучване чувствителността на in vitro диагностично ветеринарномедицинско средство с техника флоуресцентен антитялов тест - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 33-36. (Резюме)

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

К. Дренска, И. Димитров, А. Капрелян, Т. Дренски, Д. Арабаджиева, В. Станева и Р. Георгиев. Множествена склероза и лаймска болест – описание на случай и обзор на литературата- Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 37-40. (Резюме)

 

 

 

bar626


 

Последна актулизация: 02.03.2018