Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АРХИВ


bar626

Том 9, 2017

 

Том 9, 2017, № 1

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ

Е. Иванова и П. Манолова-Колева. Някои особености на речевите разстройства и минимални физически аномалии с краниофациална локализация, при пациенти с шизофрения - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 3-8. (Резюме)

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Е. Иванова и П. Манолова-Колева. Три случая на шизофрения при юноши с предшестващи прояви на заекване - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 9-12. (Резюме)


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

В. Дойчева, Й. Митова-Минева, С. Ангелова и Ж. Донков. Разпространение и епидемиологични характеристики на HIV инфекцията и СПИН в Европа през 2015 г.- Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 13-17. (Резюме)

P. Ганева, Р. Комитова и Й. Сeйменска. Конгенитален зика вирус синдром - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 18-23. (Резюме)

В. Дойчева, Й. Митова, С. Ангелова и Н. Чумак. Съвременно разпространение и епидемиологични характеристики на xолерата в света - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 24-28. (Резюме)

АВТОРСКИ СТАТИИ

С. Ангелова, Й. Митова, В. Дойчева, Ц. Минчева и Н. Чумак-Цанева. Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от групата на „индикаторни вътреболнични инфекции“ в България - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 29-32. (Резюме)

Д. Илиева. Проучване чувствителността на in vitro диагностично ветеринарномедицинско средство с техника флоуресцентен антитялов тест - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 33-36. (Резюме)

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

К. Дренска, И. Димитров, А. Капрелян, Т. Дренски, Д. Арабаджиева, В. Станева и Р. Георгиев. Множествена склероза и лаймска болест – описание на случай и обзор на литературата- Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 37-40. (Резюме)

 

 

 

bar626


 

Последна актулизация: 12.12.2017