Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АРХИВ


bar626

Том 8, 2016

 

Том 8, 2016, № 2

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Е. Зердева, А. Дашева-Димитрова, Н. Модева и Д. Колева. Кингела-инфекциозен ендокардит в детската възраст – обзор на литературата и клиничен случай - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 2, 3-12. (Резюме)


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

АВТОРСКИ СТАТИИ

Д. Илиева, Е. Илиев, М. Сталева и Й. Петров. Туларемия при чакали в България – възможен вектор за предаване на инфекцията - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 2, 13-17. (Резюме)

ОБЗОРИ

Н. Янчева-Петрова. Лимфоми, асоциирани с HIV инфекция - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 2, 18-27. (Резюме)

К. Терзиева, И. Попиванов, В. Дойчева, Ц. Дойчинова и Д. Шаламанов. Развитие на познанията и перспективи на съвременния епидемиологичен контрол при вирусен хепатит В и вирусен хепатит С - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 2, 28-36. (Резюме)

М. Баймакова. Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възраст - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 2, 37-42. (Резюме)

 

 

bar626


 

Том 8, 2016, № 1

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

А. Дашева-Димитрова, М. Павлов и М. Денев. Генерализирана инфантилна артериална калциноза при две деца - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 1, 3-7. (Резюме)

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ

Сн. Лазова, Цв. Великова, Г. Петрова, Е. Иванова-Тодорова, К. Тумангелова-Юзеир, Д. Кюркчиев и П. Переновска. Имунологичното лице на детската астма - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, №1, 8-15. (Резюме)

М. Бончева и Н. Конова. Изследване на високочувствителен C-реактивен протеин (hsCRP) за потребностите в неонатологията - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 1, 16-18. (Резюме)


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

АВТОРСКИ СТАТИИ

С. Ангелова, Й. Митова, В. Дойчева, Ц. Минчева и Е. Петрова. Епидемиологична характеристика на вътреболничните взривове от въздушно-капкови инфекции в България - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 1, 19-22. (Резюме)

С. Ангелова, Й. Митова, В. Дойчева, Н. Чумак-Цанева и Ц. Минчева. Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от чревни инфекции в България - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 1, 23-29. (Резюме)

ОБЗОРИ

В. Дойчева, Й. Митова-Минева, Ж. Донков и В. Воденичаров. Епидемиологични характеристики на HIV инфекцията и СПИН в Европа и в България 2014-2015 г - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 1, 30-37. (Резюме)

Ц. Минчева, Ц. Дойчинова, В. Дойчева, И. Попиванов. К. Терзиева и Д. Шаламанов. Клинични индикатори на антраксната инфекция като елементи на епидемиологично проучване - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 1, 38-45. (Резюме)

Ц. Дойчинова, В. Дойчева, Ц. Минчева, К. Терзиева, Д. Георгиева, И. Попиванов и Д. Шаламанов. Лабораторни индикатори като елементи на епидемиологичното проучване при антракс - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 1, 46-53. (Резюме)

Д. Илиева, М. Сталева и Р. Петрова. Мониторинг за откриване на тетрациклин в областите с орална ваксиниция срещу бяс при лисици през 2015 г. - Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 1, 54-59. (Резюме)

 

 


bar626

 

 

Последна актулизация: 23.03.2017