Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АРХИВ


bar626

Том 7, 2015

 

Том 7, 2015, № 2

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ


В. Дойчева, И. Попиванов, Ц. Дойчинова и Д. Шаламанов. Антиваксинални движения –  зараждане и развитие - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 3-7. (Резюме)

И. Нацов и Р. Трифонов. Соматоформни разстройства (необясними телесни симптоми)  при деца и подрастващи - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 8-14. (Резюме)

Р. Манафова, Кр. Петрова и Г. Цолова. Изследване на нивото на факторите на риска за здравето  сред ученици на възраст 14-18 г. във Велико Търново  - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 15-20. (Резюме)


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

В. Дойчева и Й. Митова-Минева. Епидемиологични характеристики и разпространение  на вирусни хепатити тип B и C в Европа за периода 2009-2012 г. 21-26. (Резюме)

Н. Янчева. Антиретровирусна терапия при HIV инфекция – механизъм на действие  и токсичност - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 27-33. (Резюме)

В. Велев. Кампилобактериоза - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 34-37. (Резюме)

М. Баймакова. Субфебрилна температура и повтарящо се неясно фебрилно състояние - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 38-42. (Резюме)

АВТОРСКИ СТАТИИ

Д. Илиева. Ендемични случаи на бяс в България   - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 43-48. (Резюме)

 

bar626

 

Том 7, 2015, № 1

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ

А. Тодорова и А. Цветкова. Проучване контрола на астмата и влиянието му върху качеството на живот при пациенти в детска възраст - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №1, с. 3 - 8. (Резюме)

А. Златарева и Г. Петрова. Анализ на разходите за лечение на бета-таласемия за периода 2011-2014 г. - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №1, с. 9 - 13. (Резюме)

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Карчева, А. Кънова, Б. Бонев, С. Михайлова, Г. Асева и П. Петров. Случай на гастроентерит, причинен от рядък за България серотип Salmonella Litchfield - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №1, с. 14 - 17. (Резюме)

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ


С. Ангелова, Й. Митова и В. Дойчева. Характеристика на епидемичния процес при епидемичните
взривове от вътреболнични инфекции в българия за периода 2005-2012 г. - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №1, с. 18 - 23. (Резюме)

С. Ангелова, Й. Митова и В. Дойчева. Проучване на етиологичната структура на епидемичните
взривове от вътреболнични инфекции в България за периода 2005-2012 г. - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №1, с. 24 -33. (Резюме)

Т. Петкова. Имунопрофилактика на коремен тиф – съвременно състояние на проблема - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №1, с. 34 -39. (Резюме)

М. Баймакова. Клинико-лабораторни параметри и алгоритми при неясно фебрилно състояние - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №1, с. 40 - 55. (Резюме)

 


bar626

 

 

Последна актулизация: 13.06.2016