Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АРХИВ

bar626

Том VI/2014

Том 6, 2014, № 2

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ

Ив. Кожухаров, Ж. Ничев, Ст. Лазаров, А. Кънева и М. Цонзарова. Кардиостимулация в детската възраст - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №2, с. 3-7. (Резюме)

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ

Р. Вачева, М. Тодорова, Р. Филипова, Т. Каменова и И. Иванов. Вътреболничните инфекции в р. България, 1999-2011 г. ― първа част - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №2, с. 8-26. (Резюме)

Р. Вачева, М. Тодорова, Р. Филипова, Т. Каменова и И. Иванов. Вътреболничните инфекции в р. България, 1999-2011 г. ― втора част ― етиологична характеристика - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №2, с. 27-39. (Резюме)

В. Дойчева, Й. Митова, С. Ангелова и Ц. Минчева. Епидемиологичен надзор на HIV/СПИН при мъже, правещи секс с мъже, и при употребяващи интравенозни наркотици в Европа и в България  - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №2, с. 40-48. (Резюме)

 

 

bar626

 

Том 6, 2014, № 1

 

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ

В. Велев, Н. Найденова, Н. Дървеняшка, В. Илчова, И. Томова, К. Иванова, А. Мангъров и М. Тихолова. Проучвания на чревната кампилобактериоза при деца - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 3-6. (Резюме)

Б. Найденова-Стоева. Показатели за костен метаболизъм при пациенти с муковисцидоза. - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 7-15. (Резюме)

Г. Маркова и В. Милкова. Предразполагащи фактори за появата на наркотиците в живота на българските тийнейджъри - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 16-21. (Резюме)

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ

З. Русева-Славянова, Р. Гергова и И. Митов. Вирулентност и чувствителност към антимикробни средства на Streptococcus pyogenes -- aктуално състояние на проблема - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 22-33. (Резюме)

В. Дойчева, Й. Митова, Н. Чумак и С. Ангелова. Епидемиологични характеристики и надзор на салмонелозите и шигелозите в Европа (2011-2012 г.) - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 34-39. (Резюме)

Т. Петкова. Варицела -- епидемиологичен надзор и ваксинопрофилактика - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 40-44. (Резюме)

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ

С. Ангелова, Й. Митова, В. Дойчева, Ц. Минчева и Е. Петрова. Основни епидемиологични показатели за разпространение на вътреболнични инфекции в България, 2000-2012 г. - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 45-50. (Резюме)

 

Последно обновяване: 17.04.2015

 

bar626