Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АРХИВ

bar626

Том V/2013

Том 5, 2013, № 2

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ

Ж. Стайкова и Р. Чилингирова. ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК ПРИ ДЕЦА В ЕКОЛОГИЧНО ЗАСТРАШЕНИЯ РАЙОН КЪРДЖАЛИ ЗА ПЕРИОДА 1991-2013 ГОДИНА. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 3-6. (Резюме)

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

С. Генова, А. Стоянова-Делева, Ж. Пешев, Вл. Данев и Д. Митковски. BCG ОСТЕИТ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 7-11. (Резюме)

В. Велев, Н. Дървеняшка, Н. Найденова и К. Вутова. РЕШУТ НА ВИСЦЕРАЛНА ЛАЙШМАНИОЗА У ЕДНОГОДИШНО ДЕТЕ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 12-14. (Резюме)

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ

И. Тодоров, Д. Близнакова И М. Господинова. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ И БЪБРЕЦИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 15-22. (Резюме)

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ

E. Единакова, В. Дойчева, Й. Митова, М. Вълчева И Ц. Минчева. КРИМСКА-КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 23-28. (Резюме)

М. Карчева, И. Петрова И А. Кънова. ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЗРИВ, ВЪЗНИКНАЛ СЛЕД КОНСУМАЦИЯ НА ХРА НИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 29-33. (Резюме)

Д. Илиева. СЪВРЕМЕННИ ДАННИ ЗА БЕСА В БЪЛГАРИЯ И СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 34-43. (Резюме)

М. Манова и Г. Петрова. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД НА ЕФИКАСНОСТТА, БЕЗОПАСНОСТТА И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛЗИ ОТ РОТАВИРУСНИТЕ ВАКСИНИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 44-50. (Резюме)

 

bar626

 

Том 5, 2013, № 1

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ

М. Кръстева ДОЗОЗАВИСИМ ЕФЕКТ НА ЕКЗОГЕННИЯ СЪРФАКТАНТ, ИЗПОЛЗВАН ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИТЕ ПНЕВМОНИИ ПРИ ДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, №1, С. 3-9. (Резюме)

А. Илиева и Р. Коларов ПРИЛОЖЕНИЕ на NUTRIDRINK MF ПРИ ДЕЦА С ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, №1, С. 10-14. (Резюме)

А. Лукова SELF-MANAGEMENT И ПРЕВЕНЦИЯ НА АЛКОХОЛНИ ОТРАВЯНИЯ ПРИ ДЕЦА - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, №1, С. 15-18. (Резюме)

З. Спасова, Г. Цолова, А. Манолова, П. Димитров и Е. Теолова РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕТСКИЯ ПЪТНО-ТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, №1, С. 19-25. (Резюме)


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ

Т. Петкова, С. Пачкова и А. Дечева М-ТИПИЗИРАНЕ НА ЩАМОВЕ STREPTOCOCCUS PYOGENES И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРЕПТОКОКОВА ВАКСИНА - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, №1, С. 26-31. (Резюме)

Г. Попов и К. Плочев ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР NON-ABCDE ХЕПАТИТ С ТРАНСМЕТИЛ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, №1, С. С. 32-37. (Резюме)

М. Димитрова, М. Донева и Г. Петрова ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ИМУНОДЕФИЦИТНИ СЪСТОЯНИЯ СЪС ЗАМЕСТИТЕЛНА ТЕРАПИЯ С ЧОВЕШКИ НАРМАЛЕН ИМУНОГЛОБУЛИН ЗА ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, №1, С. 38-43. (Резюме)

 

Последно обновяване: 07.03.2014

bar626