Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АРХИВ

bar626

Том ІV/2012

Брой 2 - Съдържание

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ

Е. Петкова, В. Петкова и Г. Петрова. Мениджмънт на диабета при деца - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №2, с. 3-7. (Резюме)

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ


Ц. Дойчинова, Г. Ганчева, Хр. Цветанова, Т. Петкова, Хр. Христов и Д. Шаламанов. Клинико-епидемиологично проучване на марсилска треска в плевенски регион - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №2, с. 8-12. (Резюме)

Д. Илиева. Надзор на заболяването бяс в България - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №2, с. 13-18. (Резюме)

М. Карчева, Ц. Валентинова и В. Недкова. Разпространение на остри вирусни хепатити (В, С, D и неопределен) в област Плевен - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №2, с. 19-24.(Резюме)

К. Божкова, Т. Стоева, В. Снегарова и М. Божкова. Етиологичен спектър на бактериалните менингити и антибактериалната чувствителност на изолатите в Университетска болница „Света Марина“ – Варна, през периода 2002-2011 г. - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №2, с. 25-35. (Резюме)

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
М. Даскалова, Ц. Дойчинова, Г. Ганчева, Хр. Цветанова и Хр. Христов. Случай на внесена амебиаза – клиника и лечение. - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №2, с. 36-40.(Резюме)

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ
Р. Аргирова. Международна конференция по проблемите на HIV/СПИН – Вашингтон, 2012.- Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №2, с. 41-43.

 

bar626

 

Брой 1 - Съдържание

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ

Дж. Грозданова. Денталното здраве на учениците –  резултат от пряко взаимодействие между родители,  учители и лекари по дентална медицина - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №1, с. 3-8. (Резюме)

С. Михайлова, М. Стойновска, В. Бирданова и Д. Шаламанов. Информираност на родителите относно ваксинопредотвратими  заболявания, за които се извършва профилактика съгласно  Имунизационния календар на Република България - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №1, с. 9-16. (Резюме)

С. Павлова, Т. Хаджиолова и Р. Коцева. Диагностични изследвания за грип  и остри
респираторни заболявания през сезон 2008/2009 г - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №1, с. 17-23. (Резюме)

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
АВТОРСКИ СТАТИИ

Й. Стоилова, Н. Петрова и Р. Райчева. Ефективните ваксини – трайно действаща причина за моделиране  на заболяемостта от инфекциозни заболявания - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №1, с. 24-33. (Резюме)

ОБЗОРИ
М. Карчева. Морбили в Европа – тенденции и перспективи - Детски и инфекциозни болести, 4, 2012, №1, с. 34.(Резюме)

 

bar626