Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 


АРХИВ

bar626

Списание "Детски и инфекциозни болести"

Годишнина IX/2017 Брой 1 Брой 2
Годишнина VIII/2016 Брой 1 Брой 2
Годишнина VII/2015 Брой 1 Брой 2
Годишнина VI/2014 Брой 1 Брой 2
Годишнина V/2013 Брой 1 Брой 2
Годишнина ІV/2012 Брой 1 Брой 2


Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово в PDF формат. Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 2-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

 

Пълни текстове на публикации от предишни години можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ. Проверете тук!

 

 

bar626

 

Последна актулизация: 23.03.2017