Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 


АРХИВ

bar626

Списание "Детски и инфекциозни болести"

Годишнина X/2018

Брой 1

Брой 2

Годишнина IX/2017

Брой 1

Брой 2

Годишнина VIII/2016

Брой 1

Брой 2

Годишнина VII/2015

Брой 1

Брой 2

Годишнина VI/2014

Брой 1

Брой 2

Годишнина V/2013

Брой 1

Брой 2

Годишнина ІV/2012

Брой 1

Брой 2


Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово в PDF формат. Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

 

Пълни текстове на публикации от предишни години можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ. Проверете тук!

 

 

bar626

 

Последна актулизация: 02.03.2018