CML-logo

     Централна Медицинска Библиотека

      Медицински университет - София

bar550


Ние продължаваме да се образоваме -
Участия на библиотечните сътрудници в различни научни прояви

 

arrows-menue

Сътрудниците на ЦМБ взеха участие с доклад в семинара “Добри библиотечни практики” на тема:
"Е-АРХИВИ ЗА Е-НАУКА"
, организиран от Български Информационен Консорциум, Института по математика и информатика при БАН и Библиотеката на Нов български университет на 24 октомври 2011 г.

С провеждането на семинара България се присъедини към отбелязването на Международната седмица на открития достъп до научни публикации, която тази година се провежда от 24 до 30 октомври. Това бе възможност да:
  • разгледаме този глобален процес на промяна в сферата на научната комуникация и да намерим своето място в него;
  • дискутираме нашите политики за популяризиране на този нов модел и насърчаване на учените да осигурят открит достъп до своите достижения;
  • идентифицираме ключовите играчи: университети, колежи, изследователски институти, финансиращи агенции, библиотеки.
  • обсъдим как да направим по-видими българските научни публикации и да увеличим влиянието, което те оказват върху развитието на науката в света.
arrows-menue
Проследихме дискусиите на Втория форум за стратегии в науката, организиран от Elsevier, който се проведе на 4 октомври 2011 г. в гр. София. Форумът да осигури платформа за обмен на мнения, идеи и визия за развитието на българската научна продукция и по-конкретно как ключовите мениджъри в академичната общност, правителствените среди и бизнеса могат да подобрят конкурентоспособността и международната видимост на българските научни изследвания и публикации.
Последна редакция: 26.10.2012 г.
Обратно към страница "За нас"