CML-logo

     Централна Медицинска Библиотека

                  Медицински университет - София

bar550
За нас - структура на ЦМБ

Ръководство

  • Директор

Отдел “Финансово-счетоводен”

  • Главен счетоводител
  • Икономист
  • Човешки ресурси

Отдел "Библиотечно-информационен"

  • Сектор "Комплектуване книги и периодика; каталогизация на библиотечните фондове"
  • Сектор "Обслужване на читателите и съхранение на фондовете"
  • Сектор "Информационно осигуряване"
  • Сектор "Научна и учебна документация"

Отдел"Научна медицинска информация”

  • Сектор "Текстообработка" 

Отдел “"Автоматизация"

 
Обратно към страница "За нас"
bar550
Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia