CML-logo

     Централна Медицинска Библиотека

                  Медицински университет - София

bar550
Разходка из библиотеката: читални зали и компютърна зала

  В читалните зали на потребителите се осигурява свободен достъп до списания от текущата година и до редица книги, справочници и монографии.

  • Читалнята за специалисти  разполага с 40 места и с 6 места за  членове на Българската Академия по Медицина.
  • Студентската читалня разполага с 50 места за студенти от МУ-София.
  • Читателите - специалисти и студенти, които не са от МУ София, могат да ползват услугите на ЦМБ само в читалните зали и в Компютърната зала за работа с базите данни и мултимедиите на свободен достъп. Не се разрешава самостоятелна работа в  Интернет.

          Работно време:
          От понеделник до петък: 8-19 ч.
          събота: от 8 до 16 ч.
 

 

chitalnja 1

 Читалня за специалисти
chitalnja 2

Студентска читалня


 
Kompjutarna zala

Компютърна зала на ЦМБ

В Централна медицинска библиотека функционира Компютърна зала, която едновремменно с това действа и като читалня за реферативни издания. Там са оборудвани 12 автоматизирани работни места за самостоятелна работа. 4 допълнителни работни места са оборудвани в Читалнята за специалисти. На посетителите се осигурява:

  • Самостоятелен достъп до каталозите на книги, списания и  базата  данни с публикации от българските медицински списания от 1994 до днес - 2 работни места;
  • Самостоятелна работа с базите данни
  • Самостоятелна работа с мултимедийни продукти и ИНТЕРНЕТ -
  • Устройство за гледане на видеофилми

       Днес ЦМБ разполага с множество мултимедийни продукти, видеофилми и електронни списания,  голямата част от които могат да се ползват при търсене в пълнотекстовите ни бази данни.

       Сътрудниците оказват методична помощ  при самостоятелна работа с каталозите, базите данни, мултимедийните продукти, електронни списания и ИНТЕРНЕТ ежедневно между 8 и 19 ч., а в съботни дни - между 8 и 16 ч.

 

Izlozhba

Изложба на книги, получени от дарения

Обратно към страница "За нас"
bar550