CML-logo

Централна Медицинска Библиотека

                            Медицински университет - София

bar550
Контакти с нас

 Адрес за кореспонденция:

    Централна медицинска библиотека
    Медицински университет - София
    ул. "Св. Г. Софийски" № 1,     1431 София

e-mail: library@mu-sofia.bg
e-mail: cml.mu.sofia@gmail.com

arrow-light-blue Директор:

Д-р Лидия Тачева
e-mail: lydia.tacheva@gmail.com

тел. 02/ 952 31 71; 02/ 92-301, в. 498
факс: 02/851 82 65,
0888/443 348

 

arrow-light-blue Отдел "Библиотечно-информационен"

Пенка Коцилкова - ръководител
e-mail: pepaslavova@gmail.com

тел. 02/ 952 31 71; 02/ 92-301, в. 498
факс: 02/ 851 82 65,

Комплектуване и каталогизация
Венцислава Троянова
е mail: venci.troyanova@gmail.com
тел. 02/ 92-301, в. 431

Периодични издания

тел. 02/92-301, в. 530

Обслужване на читателите и съхранение на фондовете

Научен сектор - тел. 02/ 92-30-250
Мария Лозева
Татяна Петрова

Студентски сектор - тел. 02/ 92-301, в. 228
Анелия Градева

Междубиблиотечно заемане

Компютърна зала
тел. 02/ 92-30-250
Стефка Иванова

Информационно осигуряване
тел. 02/ 952 62 60; 02/ 92-301, в. 534

Д-р Нина Папукчиева
e-mail: ninka_1959@abv.bg

Д-р Женя Сурчева, дм
e-mail: surcheva_j@abv.bg

Елисавета Аройо - библиограф

arrow-light-blue Връзки с обществеността

Ваня Герчева
e-mail: vania_gercheva@abv.bg
тел. 02/ 952 62 60; 02/ 952 31 71
0888/282 422

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-vertical

arrow-light-blue Отдел "Автоматизация"

Иван Александров - ръководител
e-mail: ivanale@gmail.com
тел. 02/954 29 14; 02/92-301 в. 431

arrow-light-blue Отдел "Научна медицинска информация"  (Редакционно- издателски отдел)

Ивета Митева - ръководител
e-mail: iveta_miteva@abv.bg
тел.: 02/ 952 23 93,
0888/161 770

Редактори
тел. 02/952 05 09;
тел. 02/952 23 42

arrow-light-blueНаучна и учебна документация

Анелия Аврамова
тел. 02/ 9172 710, 712


arrow-light-blue Счетоводство и Каса

Симона Меламед - гл. счетоводител
тел. 02/ 952 59 20; 02/ 92-301, в. 500
GSM:+ 359 889788320
e-mail: simona.melamed@gmail.com

Личен състав
Петкана Кирилова
тел. 02/952 31 71, факс: 02/ 851 82 65
02/92-301, в. 498

Регистрация
тел. 02/92-301, в. 431

Домакин
тел. 02/92-301, в. 431

Копирна служба
тел. 02/ 92-301, в. 228

Гардероб
тел. 02/92-301, в. 431

Охрана
тел. 02/92-301, в. 431

bar 297

Дизайн и поддръжка на уеб страницата на ЦМБ

Д-р Женя Сурчева, дм - уеб дизайн и администриране

Иван Александров - системен администратор

Дорина Николова - уеб дизайн и администриранe на списания

Деница Александрова - уеб дизайн и администриранe на списания

e-mail - cml_ web@abv.bg

Последна редакция: 10.09.2014
Обратно към страница "За нас"

bar550
Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia