borderborderbar vertical 150bar vertical 150bar vertical 150  
top298
  arrows Търсене в електронния каталог
  arrows е-Библиотека (вътрешни потребители)
    Упътване за вход в е-Библиотеката
bottom298
top298
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ,
МУ София
bottom298
top298

NABIS
Своден каталог НАБИС - Записи от други академични библиотеки в България

bottom298
top298
 
Search Търсачка в сайта:
bottom298
top298
 
За да не потънеш в море от безполезна информация,
попитай библиотекаря!
Information Overflow
Отговорът идва до 24 часа!
bottom298
top298
 
Counter
Тази страница е посетена 209384 пъти от 92750 различни места, считано от 08.06.2007 г.
bottom298
 
top337
Logo CML smal
         Кои сме ние
bar323
Централна медицинска библиотека (ЦМБ) е основана през 1918 г. Главна нейна мисия е  библиотечно-информационното осигуряване на учебния, преподавателския и научноизследователския процес и предоставяне на възможности за публикацинна активност на медицинските специалисти от МУ - София.. Повече...
bottom337
top337

books

Новополучени книги . Повече...
bottom337
top337

journals

 Издания на ЦМБ

 

 

 

Изданията на ЦМБ са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково. .

- Към изданията

- Абонаментен списък - 2017 г.

bottom337
top337

articles

Дигитална колекция в помощ на обучението (на български език)
вижте материалите тук:
bottom337
top337

Временно достъпни уебресурси ... Повече.......

Свободни ресурси в уеб-пространството – списания, книги, дисертации

bottom337
top337
  Вашето мнение е важно за нас!!!
Questions

 

 
bottom337

 

ЦМБ във Фейсбук ЦМБ в Twitter
   
Последно обновяване: 04.11.2016 г.

 

 

 


 

 

top298
News
Новини и събития
   
ФЬИВременен достъп чрез IP адрес до три колекции на ProQuest до края на 2016 г.: „ProQuest Central“, „ProQuest Dissertations & Theses A&I” и „SciTech Premium Collection“. Повече ...
ФЬИУважаеми потребители на ЦМБ,
получено е съобщение от представител на издателство Elsevier, според което достъпът до базите данни Scopus и ScienceDirect е прекъснат. Преговорите за нов лицензионен договор продължават.
ФЬИПравила за ползване на Централна медицинска библиотека при Медицински университет - София" разгледайте тук:
ФЬИ
Абонамент за MEDLINE Complete - Ebscohost през 2016 г. Повече ...
ФЬИДостъп до MEDLINE и до пълни текстове на около 60 списания в OVID през университетската мрежа Повече ...
ФЬИПредложете Вашето списание за представяне в PubMed Вижте тук:
ФЬИ Книги, издадени от ЦМБ през 2015 г.
Прочетете повече...

ФЬИБългарски списания с импакт-фактор - за 2013 г. ....Какво представлява импакт-факторът на едно списание вижте тук:
ФЬИДигитализация на фондовете на ЦМБ
Може да прегледате направеното до момента в е- Библиотеката (в рамките на МУ-София).
ФЬИПолзване на медицински бази данни извън сградата на ЦМБ Повече ...
bottom298top298
Databases
Достъпни в ЦМБ реферативни и пълнотекстови бази данни:
bar 293


- OVID
:
MEDLINE и пълнотекстов достъп до около 60 списания. .. Повече......

- EbscoHost: MEDLINE Complete Повече......

- Национален лиценз за ползване на бази данни, осигурен от МОН: Web of Science; SciVerse®Science Direct ®; SciVerse®Scopus® ..Повече.......

bottom298

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia

 

 

  borderborder400bar vertical 150bar vertical 150bar vertical 150
bottom line
 
bar vertical 150